|duminică, ianuarie 17, 2021
  • Follow Us!

Restaurantul Jet Set, o afacere cu cântec 

Drept la replică al Direcţiei Finanţelor Publice Vâlcea

Restaurantul Jet Set, o afacere cu cântec

În legătură cu articolul „Procurorii vâlceni au instituit sechestru asigurător pe restaurantul Jet Set”, publicat în Ziarul de Vâlcea nr. 641/2012, pentru corecta informare a cititorilor dvs., în virtutea dreptului la replică, vă solicităm publicarea celor de mai jos.

În cazul relatat de dvs., sechestrul asigurător dispus de Parchetul de pe lângă Judecătoria Râmnicu-Vâlcea este efectul sesizării penale nr. 3.082 din 25.01.2006 făcută de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea.
Sesizarea penală, care a făcut obiectul Dosarului penal nr. 439/P/2006, a fost întocmită şi transmisă Parchetului ca urmare a constatării a unor fapte de natură penală identificate cu ocazia inspecţiei fiscale efectuate la operatorul economic în cauză în cursul anului 2006.

Întrucât, începând cu anul 2004, operatorul economic care deţinea în proprietate Restaurantul Jet Set a acumulat creanţe neachitate la termenele de plată (declarate voluntar de către contribuabil), executorii fiscali din cadrul instituţiei noastre au declanşat procedurile de executare silită potrivit prevederilor legale în vigoare. Astfel, începând cu luna mai 2004, au fost aplicate sechestre pentru bunuri imobile (Restaurant Jet Set), precum şi pentru bunuri mobile (fond de marfă) ale debitorului în cauză.

Deoarece asupra bunului imobil sechestrat erau înregistrate mai multe sarcini, fiind gajat şi în favoarea altor creditori de rang superior, iar valorificarea acestuia de către organele fiscale nu asigura recuperarea creanţelor bugetare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a fost atrasă răspunderea solidară cu debitorul a administratorului şi a asociaţilor, care s-au făcut vinovaţi de starea de insolvabilitate a debitorului.

În baza Deciziei de răspundere solidară a administratorului şi a asociaţilor cu debitoarea declarată insolvabilă, a fost demarată procedura de executare silită împotriva acestora. în cursul anului 2005, s-a procedat la sechestrarea bunurilor proprii deţinute de către aceştia, respectiv teren şi apartament. După evaluarea şi respectiv reevaluarea bunurilor, au fost organizate mai multe licitaţii publice fără a fi valorificate din lipsă de ofertanţi.

Întrucât, începând cu luna februarie 2007, societatea a intrat în starea de insolvenţă, potrivit art. 36 din Legea nr. 85/2006, măsurile de executare silită întreprinse de DGFP Vâlcea au fost suspendate, procedura de recuperare a creanţelor bugetare intrând în atribuţiile lichidatorului judiciar.

Din informaţiile pe care le deţinem ca urmare a participării reprezentanţilor instituţiei noastre la adunările creditorilor în cadrul procedurii insolvenţei rezultă că, deşi au fost organizate mai multe licitaţii în vederea valorificării bunurilor menţionate mai sus, nu s-a reuşit până la această dată vânzarea lor.

În concluzie, şi în acest caz, aşa cum procedăm cu toţi debitorii, am aplicat cu promptitudine măsurile de sechestrare a bunurilor din patrimoniu şi procedura de recuperare a creanţelor bugetare cu respectarea strictă a prevederilor Codului de Procedură Fiscală.

Ec. Gheorghe Gogîrnoiu, Director Executiv
NR – Titlul ne aparţine.

Leave a Response