|sâmbătă, ianuarie 16, 2021
  • Follow Us!

Judeţul Vâlcea are o populaţie de 355.320 de persoane, din care 56,4% trăieşte la sate 

• Potrivit rezultatelor provizorii ale recensământului populaţiei şi locuinţelor,

Judeţul Vâlcea are o populaţie de 355.320 de persoane, din care 56,4% trăieşte la sate

Săptămâna trecută, Comisia judeţeanǎ pentru recensământul populaţiei şi al locuinţelor Vâlcea a dat publicităţii rezultatele provizorii ale recensământului populaţiei şi locuinţelor realizat în cursul lunii octombrie 2011. Astfel, potrivit acestor rezultate, judeţul Vâlcea are o populaţie stabilă de 355.320 de persoane, 138.142 de gospodării, 177.924 de locuinţe şi 133.000 de clădiri. De asemenea, conform rezultatelor provizorii ale recensământului din 20 octombrie 2011, populaţia stabilă a judeţului Vâlcea a fost de 355.320 de persoane, din care 344.100 au fost persoane prezente, iar 11.200 temporar absente. Din totalul populaţiei stabile, 155.000 de persoane aveau domiciliul sau reşedinţa în municipii şi oraşe (43,6%), iar 200.300 de persoane locuiau în comune (56,4%). Din punctul de vedere al mărimii populaţiei stabile, judeţul Vâlcea se situează pe locul 27 în ierarhia judeţelor. Cele mai mari localităţi din judeţul Vâlcea sunt: municipiul Râmnicu Vâlcea – 92.573 de persoane, municipiul Drăgăşani – 16.681 de persoane, oraşul Băbeni – 8.022 de persoane, oraşul Călimăneşti – 7.291 de persoane, comuna Mihăieşti – 6.210 de persoane şi oraşul Horezu – 6.072 de persoane.

La recensământul din octombrie 2011, înregistrarea etniei s-a făcut pe baza liberei declaraţii a persoanelor recenzate, respectându-se, astfel, dreptul fundamental al fiecărui individ de a-şi declara în deplină libertate şi fără niciun fel de constrângere apartenenţa etnică. Rezultatele provizorii ale recensământului populaţiei relevă faptul că, din totalul populaţiei stabile a judeţului, 348.000 de persoane (98,03%) s-au declarat români, 6.380 de persoane (1,8%) s-au declarat de etnie romă şi 200 de persoane (0,06%) s-au declarat de etnie maghiară. Numărul persoanelor pentru care nu a fost înregistrată etnia (nu au dorit să o declare sau nu erau prezente) a fost de 100 de persoane, reprezentând 0,04% din populaţia stabilă a judeţului.

De asemenea, la recensământul din octombrie 2011, au fost înregistrate 133.000 de clădiri în care se aflau 177.000 de locuinţe convenţionale. Acestea totalizau 487.8000 de camere de locuit care însumau o suprafaţă locuibilă de 7,4 milioane de mp. Comparativ cu mediul rural, în urban locuinţele convenţionale au un număr mediu de camere mai mic, dar suprafaţa medie a locuinţelor şi a camerelor de locuit este mai mare. Mărimea medie a unei gospodării în judeţul Vâlcea este de 2,56 persoane/gospodărie (256 persoane la 100 gospodării ale populaţiei). Aceasta este mai mică în mediul urban (256 persoane pe o gospodărie) comparativ cu cel rural (257 persoane). Numărul mediu al camerelor de locuit pe o locuinţă este de 2,7 camere de locuit/locuinţă, judeţul Vâlcea situându-se la media înregistrată la nivel naţional (2,7 camere/locuinţă). Suprafaţa medie a camerelor de locuit ce revine pe o locuinţă în judeţul Vâlcea este de 15,2 mp.

Trebuie să mai precizăm că rezultatele provizorii ale recensământului populaţiei şi locuinţelor din 20 octombrie 2011 prezintă o primă estimare privind numărul populaţiei, al gospodăriilor populaţiei şi al fondului de locuinţe la nivel naţional şi teritorial. Datele provizorii ale recensământului s-au obţinut prin prelucrarea operativă a principalelor informaţii statistice însumate la nivel de localitate (municipiu, oraş şi comună), pe baza tabelelor centralizatoare întocmite de recenzori după perioada de colectare a datelor, pentru cele 2.300 de sectoare de recensământ din judeţul Vâlcea. Informaţiile completate în aceste tabele centralizatoare au fost agregate de comisiile judeţene având la bază procesele verbale de validare întocmite de comisiile locale de recensământ, semnate şi însuşite de membrii acestora. Rezultatele obţinute şi prelucrate până la această etapă au caracter provizoriu şi pot suferi modificări pe parcursul etapelor ulterioare de prelucrare a datelor individuale din formularele de înregistrare a persoanelor din gospodării şi locuinţe.

(Petre Coman)

Leave a Response