|joi, ianuarie 21, 2021
  • Follow Us!

ITM Vâlcea a efectuat 240 de controale şi a aplicat amenzi în valoare de circa 300.000 lei 

• În luna ianuarie 2012,

ITM Vâlcea a efectuat 240 de controale şi a aplicat amenzi în valoare de circa 300.000 lei

În luna ianuarie 2012 Compartimentul Control Relaţii de Munca, din cadrul ITM Vâlcea, a efectuat un număr de 126 controale şi s-au aplicat 181 sancţiuni contravenţionale în valoare de 234.000 lei. În timpul controalelor au fost identificate 29 persoane care lucrau fără forme legale de muncă dintre care 4 femei, aplicându-se sancţiuni în valoare de 160.000 lei şi s-a dispus încheierea în formă scrisă contractelor individuale de munca la persoanele respective.

Tot în această perioadă la ITM Vâlcea au fost înregistrate 63 sesizări, dintre acestea 63 au fost soluţionate. Menţionam ca acestea au făcut referire la obligaţii legale neîndeplinite de angajatori cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea contractelor individuale de munca, precum şi neacordarea drepturilor salariale, neacordarea de câtre angajator a repausului săptămânal, etc. În urma controalelor, principalele neconformitaţi se refera la: neîncheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă, înainte cu o zi de începerea activităţii şi transmiterea acestora în Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor; neîntocmirea foilor colective de prezenta; neacordarea repausului săptămânal; neplata orelor suplimentare; neplata orelor de noapte; angajatorul nu a făcut dovada achitării drepturilor salariale, actualizarea regulamentului intern; angajatorul nu a făcut dovada realizării masurilor dispuse de inspectorii de munca in PV de control.

„În luna ianuarie 2012, Compartimentul Control Sănătate si Securitate în Muncă a efectuat un număr de 113 controale, aplicându-se 328 sancţiuni contravenţionale în valoare de 62.000 lei. Nu s-a înregistrat nici o sesizare referitoare la condiţiile de muncă. În luna ianuarie 2012 nu s-a înregistrat nici un accident de muncă. S-au dispus măsuri de remediere a deficienţelor: evaluarea riscurilor de accidente si îmbolnăviri profesionale; elaborarea planului de prevenire si protecţie; efectuarea controlului medical periodic; efectuarea instructajului de protecţie a muncii; elaborarea instrucţiunilor proprii de lucru si securitate a muncii; dotarea cu truse sanitare la punctele de lucru; dotarea si acordarea echipamentului individual de lucru şi echipamentului individual de protecţie; asigurarea unor condiţii de mediu corespunzătoare, la locul de muncă”, a declarat Ion Nicolăescu, şeful ITM Vâlcea.

Leave a Response