|luni, ianuarie 18, 2021
  • Follow Us!

Fostul director comercial, Constantin Rada, executa lucrări la Univers prin firma soţiei sale 

• Acuzaţii grave cuprinse în raportul Comisiei de Cenzori la adresa fostei conduceri de la UNIVERS (II)

Fostul director comercial, Constantin Rada, executa lucrări la Univers prin firma soţiei sale

Continuăm astăzi să prezentăm câteva din concluziile raportului Comisiei de cenzori de la societatea UNIVERS SA Vâlcea, aprobat zilele trecute de acţionarul majoritar SIF Oltenia. Am scris data trecută că fostul director general, Răzvan Buzatu, şi ex-directorul comercial, Constantin Rada, au adus mai multe prejudicii societăţii în valoare de 71.000 de euro, prin deplasările periodice peste hotare, pe banii UNIVERS, dar fără a avea vreo legătură cu interesele societăţii. Astăzi ne oprim atenţia asupra fostului director comercial Constantin Rada, „decapitat” din funcţie anul trecut odată cu şeful său, Răzvan Buzatu. Astfel, am aflat din raportul Comisiei de Cenzori următoarele: „Mihai Răzvan Buzatu a încheiat Contractul nr. 1/1 aprilie 2010 cu SC Tetron Dinamic Invest SRL Bucureşti pentru modernizarea spaţiului comercial Complex Nord-Reka, în valoare de 84.800 lei, lucrare recepţionată de Constantin Rada şi Vasile Popescu fără a se menţiona lucrările ce au fost executate. De asemenea, Mihai Răzvan Buzatu a semnat Contractul nr. 14/7 mai 2010 cu SC Pentamob SRL, pentru modernizarea spaţiului comercial Atronic (instalaţii electrice, sanitare, termice, grup sanitar) în valoare de 67.000 lei fără TVA, fără a menţiona ce lucrări au fost recepţionate şi la ce spaţiu. În anul 2008, firma SC Cristaldor SRL a executat lucrări de hidroizolaţii la unitatea 28 şi Complexul Hermes în valoare de 279.189 lei, recepţie efectuată de către Constantin Rada, directorul comercial al societăţii si respectiv soţul patroanei de la firma ce a executat lucrările. Lucrările sunt trecute pe cheltueli.

În perioada iulie-octombrie 2009, aceiaşi firmă SC Cristaldor SRL a executat lucrări în valoare de 551.535 lei, în baza contractelor semnate de Mihai Răzvan Buzatu, reparaţii la diverse spatii comerciale (unele chiar vândute sau închiriate) şi trecute pe cheltueli de societate fără recepţie şi aprobări date de consiliul de administraţie. În anul 2008, Mihai Răzvan Buzatu a semnat un contract de prestări servicii cu Ionela Păuna, persoană fizică neautorizată, pe o perioadă de un an pentru consiliere, informare, analiză şi studiul pieţii pentru produsele de panificaţie. Conform situaţiei întocmite cu sumele plătite, Ionela Păuna a încasat în anul 2008 suma de 2.100 lei. În anul 2009, aceasta a încasat 1.000 lei net/lună, respectiv 10.500 lei net/an. Ionela Păuna a încasat pe toată perioada suma de 27.800 lei. Sumele au fost virate în contul personal, fără nici un act doveditor că a prestat serviciile menţionate în contract. Contractul este ilegal, întrucât persoana nu este autorizată legal pentru a executa asemenea lucrări. Urmare a acestor constatări, consiliul de administraţie, în şedinţa din data de 21 decembrie 2011 a hotărât prezentarea acestor aspecte adunării generale a acţionarilor. În gestiunea lui Mihai Răzvan Buzatu şi Constantin Rada s-au aflat mijloace fixe şi obiecte de inventar, achiziţionate de aceştia în interes propriu, fără aprobarea Consiliului de Administraţie al SC Univers SA, pe care nu le-au mai predat la SC Univers SA la data la care au încetat raporturile contractuale, deşi au fost notificaţi în acest sens. În cazul lui Mihai Răzvan Buzatu, s-a constatat o lipsă în gestiune a unor mijloace fixe şi obiecte de inventar în valoare de 14.878 lei.

În cazul lui Constantin Rada, s-a constatat o lipsă în gestiune a unor mijloace fixe şi obiecte de inventar în valoare de 13.678 lei. Conform art. 8 din Contractul de nr. 472/22 aprilie 2008, Mihai Răzvan Buzatu se prevede că «directorul general răspunde pentru pagubele pricinuite societăţii din vina şi/sau limitelor de competenţă prevăzute prin prezentul contract, neîndeplinirea sau executarea cu întârziere a deciziilor CA, precum şi furnizarea de informaţii eronate sau incomplete către CA atunci când acestea au determinat luarea unor hotărâri inoportune sau insuficiente». În conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 14/22 iunie 2011, s-a dispus ca sarcină obligatorie de serviciu directorului general şi consilierului juridic demararea procedurilor legale privind antrenarea răspunderii fostului director general Mihai Răzvan Buzatu şi fostului director comercial Constantin Rada, pentru recuperarea prejudiciului reprezentat de obiectele de inventar şi mijloacele fixe (lipsă), achiziţionate fără aprobarea CA, care sunt în folosinţa acestora şi la această dată. Având în vedere cele prezentate, supunem aprobarii AGOA măsurile întreprinse de consiliul de administraţie în aplicarea art. 10 din Hotărârea AGOA din data de 29 aprilie 2011 pentru recuperarea prejudiciului de la persoanele responsabile şi anume fostul director general al SC Univers SA, Mihai Răzvan Buzatu, fostul director comercial, Constantin Rada, şeful Serviciului financiar-contabilitate, Edit Mocanu, respectiv a fostului consiliu de administraţie care, împreună, au gestionat patrimoniul societăţii în perioada 2008-2010″.

(Petre Coman)

Leave a Response