|vineri, ianuarie 22, 2021
  • Follow Us!

Fostul consilier judeţean Manole Pavel a făcut poliţie politică, sub numele conspirativ: “Protector 

• În urma investigaţiilor CNSAS s-a descoperit că

Fostul consilier judeţean Manole Pavel a făcut poliţie politică, sub numele conspirativ: „Protector”

Petre Coman

Aşa cum am promis, detaliem astăzi „situaţia” fostului consilier judeţean PDL până în 2008, Manole Pavel, cel care a fost descoperit de către Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS) că a colaborat cu fosta Securitate în perioada 1985-1989. Cu toate că a fost înştiinţat de nenumărate ori de către instanţele de judecată şi de către CNSAS, Manole Pavel nu s-a prezentat niciodată pentru a-şi apăra cauza, semn probabil că accepta tacit că această colaborare cu Securitatea avea baze veridice. Verdictul de colaborator al fostei poliţii politice comuniste a fost reconfirmat şi de Sentinţa civilă nr. 928/5 martie 2009 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti în Dosarul nr. 28261/3/2008. Concret, instanţa din Bucureşti a admis acţiunea formulată de Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii în contradictoriu cu Manole Pavel (fostul candidat PDL la Primăria Berbeşti în 2008 şi cel care a deţinut funcţia de inginer şef la Exploatarea Minieră Berbeşti) şi a constatat că acesta a avut calitatea de colaborator al Securităţii în înţelesul art. 2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 24/2008. 

În anul 2008, Direcţia de Investigaţii a CNSAS a întocmit nota de constatare nr. S/DI/I/947/9 iunie 2008, prin care au fost prezentate mai multe aspecte care vizează îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 2 din OUG nr. 24/2008, în sensul existenţei calităţii de colaborator al Securităţii a lui Manole Pavel. Astfel din notele informative date de acesta din data de 24 martie 1985 şi în continuare până în anul 1989 sub numele conspirativ de „Protector” a rezultat că Manole Pavel a furnizat Securităţii informaţii concrete despre persoane, stări de lucruri, atitudini ale unor persoane care erau urmărite de Securitate ori a unor colaboratori ai Securităţii în vederea verificării acestora. Iar informaţiile furnizate vizau îngrădirea unor drepturi şi libertăţi fundamentale prevăzute de Constituţia României din 1965 şi de tratatele internaţionale ratificate de România. În susţinerea acţiunii la Curtea de Apel Bucureşti, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii a depus copia notei de constatare nr. S/DI/I/9 iunie 2008, copia dosarelor de reţea şi a dosarelor de urmărire informativă şi adresele de verificare. Prin încheierea din Camera de Consiliu din 5 decembrie 2008, Tribunalul Bucureşti a dispus scoaterea cauzei de pe rol şi a înaintat-o la Curtea de Apel Bucureşti spre competentă soluţionare. În urma scoaterii de pe rol, cauza a fost înregistrată sub nr. 28261/3/2008 pe rolul Curţii de Apel Bucureşti, însă Manole Pavel nu a formulat deloc întâmpinare la dosar. „În aceste condiţii, instanţa apreciază că acţiunea în constatare este întemeiată în cauză fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 2 lit. b din OUG nr. 24/2008 în ceea ce priveşte calitatea de colaborator al Securităţii a lui Manole Pavel, domiciliat în Berbeşti. Conform prevederilor din OUG nr. 24/2008, «colaborator al Securităţii» este persoana care a furnizat informaţii, indiferent sub ce formă, şi precum note raportate scrise, relatări verbale consemnate de lucrătorii Securităţii, prin care se denunţau activităţile sau atitudinile potrivnice regimului totalitar comunist şi care au vizat îngrădirea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. 

Persoana care a furnizat informaţii cuprinse în declaraţii, procese-verbale de interogatoriu sau de confruntare, date în timpul anchetei şi procesului, în stare de libertate, de reţinere ori de arest, pentru motive politice privind cauza pentru care a fost fie cercetată, fie judecată şi condamnată nu este considerată colaborator al Securităţii, iar actele şi documentele care consemnau aceste informaţii sunt considerate parte a propriului dosar. Persoanele care, la data colaborării cu Securitatea, nu împliniseră 16 ani nu sunt avute în vedere de prezenta definiţie. În raport de norma aplicabilă, instanţa constată în primul rând că Manole Pavel nu se încadrează în categoria persoanelor exceptate de dispoziţiile art. 2 lit. b din OUG nr. 24/2008. În al doilea rând, instanţa precizează că Manole Pavel faţă de actele menţionate în nota de constatare a CNSAS din 9 iunie 2008, a avut calitatea de colaborator al Securităţii, fiind recrutat pe linie de contrainformaţii în sectoarele economice, iar la data de 24 martie 1985 a semnat cu numele real un angajament de colaborare cu Securitatea, dobândind numele conspirativ de colaborare «Protector». De la recrutare, în calitate de informator în data de 24 martie 1985, şi până la data de 22 martie 1989 a furnizat periodic Securităţii «materiale» reprezentând informaţii despre anumite persoane, stări de lucruri negative, manifestări ostile, comentarii politice, informaţii de natură a expune unui risc serios persoanele vizate faţă de Securitate ţinând cont de atitudinea organelor de securitate. Aceste informaţii se încadrează în condiţia prevăzută în art. 2 lit. b din OUG nr. 24/2008 în sensul că vizau atitudini ostile regimului comunist şi vizau îngrădirea unor drepturi şi libertăţi fundamentale prevăzute de art. 28 din Constituţia României din 1965, dreptul la libertatea conştiinţei şi de exprimare, prevăzute de art. 19 din Pactul Internaţional privind Drepturile Civile şi Politice tratat ratificat şi de România”, se arată printre altele în motivarea sentinţei de colaborator al Securităţii a lui Manole Pavel pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti.

Leave a Response