|marți, ianuarie 19, 2021
  • Follow Us!

Cu sprijinul Prefecturii, Obştea Pociovaliştea a primit ilegal circa 505 ha de pădure 

• Noi dezvăluiri despre mafia pădurilor din Voineasa (I)

Cu sprijinul Prefecturii, Obştea Pociovaliştea a primit ilegal circa 505 ha de pădure

Petre Coman

După cum s-a mai consemnat, în luna octombrie 2011, DNA Piteşti i-a trimis în judecată, pentru complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată, pe primarul din Voineasa, Gheorghe Dobrin (PSD), secretarul jurist Georgeta Creţan, preşedintele Obştii Pociovaliştea, Ion Tomescu, şi inginerul silvic Gheorghe Deaconeasa. Prejudiciul constă în atribuirea de către comisia locală a Primăriei Voineasa şi comisia judeţeană de punere în aplicare a legilor de retrocedare a 505 hectare de teren forestier, în muntele Mereuţu, din comuna Voineasa. Conform expertizei DNA, valoarea totală a prejudiciului este de peste 4,8 milioane de lei. Muntele Mereuţu a fost cerut spre retrocedare de Obştea Pociovaliştea în anul 2004. Atunci, comisia locală a propus validarea obştii pe cei 505 hectare, iar comisia judeţeană (prefect era Anuţa Handolescu) a aprobat. Obştea a cerut muntele în baza unei hotărâri definitive şi irevocabile, dată de o instanţă din Novaci, judeţul Gorj, prin care se atestă faptul că muntele Mereuţu îi revine prin drept de moştenire al moşnenilor din perioada interbelică. DNA a descoperit ulterior, în urma mai multor plângeri, memorii, scrisori şi adrese, că hotărârea exprimată atunci este luată în dispreţul legii, prin acte false, iar Obştea Pociovaliştea nu este, de fapt, proprietara muntelui. Numai că în data de 2 noiembrie 2011, Gheorghe Deaconeasa, fostul şef al Ocolului Silvic Voineasa, ceruse conducerii centrale a DNA preluarea cauzei ce face obiectul Dosarului nr. 39/P/2010 aflat în instrumentarea DNA Piteşti de către structura centrală a DNA iar, în subsidiar, trecerea cauzei la alt serviciu teritorial din cadrul DNA. De fapt, Gheorghe Deaconeasa consideră că în mod greşit şi cu rea-voinţă, DNA Piteşti l-a încadrat în categoria „inculpat” în această cauză.

Înainte de 1948, nu au existat forme asociative constituite în obşti care să fi deţinut păduri în Mereuţu

În anul 2000, Ion Tomescu, preşedintele Obştii Pociovaliştea, prevalându-se de o serie de acte, a reînfiinţat veche obşte „Mohoru – Iezeru – Coasta Cucii” (formă de asociere pentru exploatarea suprafeţelor de teren cu vegetaţie forestieră), obşte care a existat anterior naţionalizării din anul 1948 şi care a avut în proprietate munţii Mohoru, Iezeru şi Coasta Cucii din judeţul Vâlcea). Reînfiinţarea persoanei juridice este făcută în mod ilegal, întrucât nu a existat acordul moştenitorilor persoanelor care au compus-o, învinuitul impunându-se ca preşedinte al acesteia. În anul 2004, pe baza a două încheieri judecătoreşti nelegale pronunţate de Judecătoria Novaci (încheierea din data de 15 iulie 2004 pronunţată în Dosarul nr. 5/2004 şi încheierea din 9 septembrie 2004 pronunţată în Dosarul nr. 6/2004), este modificat statutul acestei obşti sub două aspecte: este schimbată în denumirea de „Obştea Pociovaliştea” (sub motivaţia că majoritatea membrilor domiciliază în localitatea vâlceană Pociovaliştea); a fost mărit patrimoniul obştii cu munţii „Groapa Seacă” şi „Mereuţu”. În baza celor două hotărâri judecătoreşti şi a mai multor acte false, Ion Tomescu, în calitate de reprezentant legal al Obştii Pociovaliştea, în perioada septembrie 2004 – martie 2005, a solicitat Comisiei locale de aplicare a legilor fondului funciar Voineasa reconstituirea dreptului de proprietate asupra unor terenuri cu şi fără vegetaţie forestieră situate în muntele Mereuţu. Această suprafaţă de teren a variat timp, dar în final Comisia locală de aplicare a legii fondului funciar Voineasa a aprobat, la data de 11 martie 2005, cererea Obştii Pociovaliştea, iar la data de 17 martie 2005 propunerea comisiei locale a fost admisă de către comisia judeţeană de fond funciar Vâlcea pentru 505 ha de teren cu vegetaţie forestieră.

La data de 8 iunie 2005, Obştea Pociovaliştea a fost pusă în posesie pe o suprafaţa de 443 ha teren cu vegetaţie forestieră în muntele Mereuţu, sens în care a fost încheiat procesul-verbal de punere în posesie nr. 130. După punerea în posesie, o serie de persoane fizice care deţineau înscrisuri doveditoare, au sesizat Comisia locală de fond funciar Voineasa că nu au existat forme asociative constituite în obşti care să fi deţinut terenuri cu vegetaţie forestieră în muntele Mereuţu, ceea ce însemna că reconstituirea dreptului în favoarea Obştii Pociovaliştea a fost ilegală. Aceste aspecte au reieşit doar după adoptarea Legii nr. 247/2005 (adoptată în 19 iulie 2005) când respectivele persoane fizice au solicitat reconstituirea diferenţelor de suprafaţă potrivit acestui nou act normativ. Din actele acestor persoane fizice rezultă faptul că reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea Obştii Pociovaliştea a fost ilegală. „În momentul în care am avut convingerea că Obştea Pociovaliştea a obţinut terenuri în muntele Mereuţu în mod nelegal am declanşat o serie de acţiuni menite să înlăture aceste nelegalităţi şi să prevină comiterea altora noi după cum urmează: am solicitat Comisiei locale de fond funciar Voineasa să sesizeze Comisia judeţeană de fond funciar Vâlcea cu ilegalităţile comise de Obştea Pociovaliştea şi pentru a nu elibera titlul de proprietate acestei obşti (în acelaşi sens am făcut demersuri în faţa Instituţiei Prefectului judeţului Vâlcea, inclusiv pentru a anula dispoziţiile de reconstituire a dreptului de proprietate în favoarea Obştii Pociovaliştea. Găsind întemeiate susţinerile mele nici în prezent Obştea Pociovaliştea nu a obţinut titlu de proprietate); am făcut mai multe demersuri în faţa Direcţiei Silvice Râmnicu Vâlcea prin care am informat despre abuzurile Obştii Pociovaliştea; am făcut mai multe demersuri în faţa Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale prin care am informat despre abuzurile Obştii Pociovaliştea; în calitate de mandatar al unor persoane fizice şi juridice am demarat mai multe acţiuni judiciare pe cale civilă în vederea anulării deciziilor de reconstituire a dreptului de proprietate indicate mai sus. În Dosarul nr. 490/2006 al Judecătoriei Brezoi am solicitat anularea procesului-verbal de punere în posesie a Obştii Pociovaliştea în muntele Mereuţu. Prin Sentinţa nr. 550/23 octombrie 2006 a Judecătoriei Brezoi s-a dispus admiterea în parte a acţiunii şi anularea în parte a procesului-verbal menţionat pentru suprafaţă de 313 ha teren cu vegetaţie forestieră (ulterior dosarul a fost strămutat la Tribunalul Mureş, în prezent cauza fiind suspendată). Pe calea procedurii ordonanţei preşedinţiale am solicitat să se dispună sistarea exploatărilor forestiere pe care Obştea Pociovaliştea le făcea în muntele Mereuţu, acestea fiindu-mi admise”, ne-a declarat Gheorghe Deaconeasa.

Deaconeasa a sesizat toate autorităţile statului despre abuzurile şi ilegalităţile Obştii Pociovaliştea

„În calitate mandatar al unor persoane fizice, dar şi ca preşedinte al Fundaţiei Propact, am înaintat multiple plângeri penale, la mai multe organe de urmărire penală. Prin mijlocirea acestor plângeri penale am solicitat Ministerului Public tragerea la răspundere penală a lui Ion Tomescu, domiciliat în oraşul Novaci, judeţul Gorj, precum şi a altor persoane pentru săvârşirea unor infracţiuni de fals şi uz de fals privind reconstituirea dreptului de proprietate în temeiul legislaţiei fondului funciar, precum şi de tăieri ilegale de vegetaţie forestieră pe amplasamentele obţinute. În Dosarul penal nr. 350/P/2006, prin rezoluţia din data de 4 martie 2008, a fost începută urmărirea penală faţă de Ion Tomescu, fiind cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune şi fals în înscrisuri sub semnătură privată fapte prevăzute de art. 215 şi art. 290 din Cod Penal. La data de 24 septembrie 2009 în acest dosar a fost întocmit rechizitoriul prin care s-a pus în mişcare acţiunea penală şi dispus trimiterea în judecată a lui Ion Tomescu pentru săvârşirea infracţiunilor sus menţionate. Prin Ordonanţa nr. 263/II2/2009 din data de 13 iulie 2009 a prim-procurorului parchetului de pe lângă Judecătoria Brezoi, rechizitoriul a fost infirmat, schimbându-se încadrarea juridică din infracţiunea prevăzută de art. 209 în cea prevăzută de art. 291 Cod Penal (uz de fals), dispunându-se totodată efectuarea unei expertize judiciare. După efectuarea expertizei judiciare, prin care s-a stabilit un prejudiciu de peste 1 milion de euro, prin Ordonanţa nr. 350/P/2006/8 martie 2010, s-a dispus declinarea competenţei în favoarea DNA Serviciul Teritorial Piteşti, formându-se astfel Dosarul nr. 39/P/2010. Înainte de declinare s-a dispus conexarea tuturor dosarelor menţionate mai sus la Dosarul nr. 350/P/2006.

De asemenea, pentru a urgenta soluţionarea dosarelor la data de 21 septembrie 2007 m-am adresat Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Prin rezoluţia din data de 15 martie 2010, procurorul-şef Călin Nistor a dispus menţinerea tuturor actelor de urmărire penală efectuate în Dosarul nr. 350/P/2006, deci inclusiv ordonanţa de conexare. Timp de peste un an în cauză au fost întreprinse doar un număr mic de acte de urmărire penală: în concret, au fost înaintate doar câteva adrese unor instituţii în vederea obţinerii de relaţii şi înscrisuri. În acest proces penal, din anul 2005 până în luna septembrie 2011, am avut calitatea de reprezentant al părţilor vătămate sau părţilor civile, fiind audiat de mai multe ori în această calitate. La începutul lunii septembrie 2011, aparent fără un motiv întemeiat, procurorul-şef Călin Nistor a trimis dosarul spre instrumentare unui alt procuror din cadrul serviciului, respectiv lui Remus Lobodan. Prin Ordonanţa procurorului Remus Lobodan nr. 39/P/2010/23 septembrie 2011 s-a dispus schimbarea încadrării juridice pentru faptele reţinute în sarcina învinuitului Ion Tomescu (în agravanta prevăzută de alin. 5 al art. 215 Cod Penal), extinderea cercetărilor şi începerea urmăririi penale faţă de subsemnatul, numita Georgeta Creţan (având funcţia de secretar al comunei Voineasa) şi Gheorghe Dobrin (având funcţia de primar al comunei Voineasa), pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune în formă deosebit de gravă, faptă prevăzută de art. 215 Cod Penal în forma complicităţii, cu aplicarea art. 41 şi a infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată. Astfel, sunt acuzat că aş fi oferit sprijin învinuitului Ion Tomescu în obţinerea de către acesta, în mod nelegal, în numele unei persoane juridice de drept privat (Obştea Pociovaliştea) a unei suprafeţe de 505 ha de teren cu vegetaţie forestieră în muntele Mereuţu, prin întocmirea unor înscrisuri false şi punerea la dispoziţie sa a unor documentaţii care au fost anexate la cererile de reconstituire a dreptului de proprietate invocat de Obştea Pociovaliştea”, a mai precizat fostul şef al Ocolului Silvic Voineasa.
(va urma)

Leave a Response