|vineri, ianuarie 22, 2021
  • Follow Us!

Conducerea CEC Vâlcea a dat o gaură băncii de peste 130.000 de euro 

• Prin acordarea „preferenţială” de credite firmei SC Maeclo SRL,

Conducerea CEC Vâlcea a dat o gaură băncii de peste 130.000 de euro

Continuăm astăzi să prezentăm noi date din raportul Curţii de Conturi a României realizat anul trecut şi aferent perioadei anului 2010. Din acest document am aflat printre altele că inspectorii Curţii de Conturi au identificat mai multe abateri la CEC Bank Sucursala Vâlcea, în ceea ce priveşte acordarea de credite firmei SC Maeclo SRL. Astfel, CEC Bank Vâlcea a acceptat pentru analiza performanţei financiare a SC Maeclo SRL unele balanţele de verificare care nu respectă formatul obligatoriu impus de reglementările în domeniu ale Ministerului Finanţelor Publice, privind informaţiile pe care trebuie să le conţină. De asemenea, conducerea CEC Bank Vâlcea a modificat structura garanţiilor aferente creditelor acordate SC Maeclo SRL, fără avizele necesare de la Comitetul de Credite din Sucursala Râmnicu Vâlcea şi de la Direcţia IMM din Centrala CEC, precum şi fără aprobarea Comitetului de Credite din Centrala CEC. 

Pe lângă toate acestea, inspectorii Curţii de Conturi au mai identificat următoarele neregului săvârşite de CEC Bank Vâlcea: acceptarea, ca document de garantare a unui credit acordat SC Maeclo SRL, în valoare de 1 milion de lei, a unui contract de constituire a unei garanţii personale (fidejusiune), cu vicii de formă; dezinformarea Comitetului de Direcţie al CEC, căruia i s-a solicitat aprobarea restructurării unui credit acordat SC Maeclo SRL, prin netransmiterea informaţiilor, existente pe site-ul Ministerului Justiţiei, privind admiterea încuviinţării de executare silită a firmei în cauză, în favoarea unui creditor; neîndeplinirea condiţiilor prevăzute în convenţia încheiată de CEC Bank cu Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, la solicitarea de executare a scrisorilor de garantare. În această ultimă situaţie, răspunsul Fondului la cererea de executare a garanţiilor a fost negativ, valoarea estimată a pierderii CEC, rezultată din imposibilitatea executării scrisorilor de garanţie emise de Fond, fiind de 581.000 lei (circa 130.000 de euro). Pentru valorificarea constatărilor, Curtea de Conturi a dispus măsuri prin decizie, pe care entitatea trebuie să le ducă la îndeplinire în vederea înlăturării abaterilor constatate, pentru stabilirea întinderii prejudiciului şi dispunerea măsurilor pentru recuperarea acestuia, precum şi pentru intrarea în legalitate.

(P.C.)

Leave a Response