|sâmbătă, ianuarie 16, 2021
  • Follow Us!

CJ Vâlcea a alocat 580.000 de euro pentru finanţarea a patru obiective de investiţii 

• Din excedentul bugetului local,

CJ Vâlcea a alocat 580.000 de euro pentru finanţarea a patru obiective de investiţii

Vineri, 3 februarie 2012, Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat propunerea de utilizare a sumei de 2,57 milioane de lei (580.000 de euro) din excedentul bugetului local, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pe anul 2012. Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, excedentul bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi a transferurilor din bugetul de stat, se utilizează în baza hotărârilor autorităţilor deliberative şi ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare. „Având în vedere nivelul redus al surselor de echilibrare ale bugetului judeţului Vâlcea aprobate prin Legea Bugetului de stat pe anul 2012 şi necesitatea alocării de fonduri continuării realizării unor obiective de investiţii şi înlăturarea efectelor calamităţilor naturale, Direcţia Tehnică a propus utilizarea din excedentul bugetului local a sumei totale de 2,57 milioane de lei, după cum urmează: 1,37 milioane de lei pentru realizarea obiectivului de investiţii «Modernizare şi extindere sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Vâlcea» (menţionăm că acest obiectiv se află în procedură de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică); 300.000 lei pentru continuarea lucrărilor în vederea finalizării la termenul prevăzut în contractul de execuţie a obiectivului de investiţii «Refacere pod pe DJ 676 H Măldăreştii de Sus (DN 65C) – Culele Măldăreşti – DN 67, comuna Măldăreşti», obiectiv care datorită precipitaţiilor abundente a fost grav avariat; 300.000 lei pentru începerea lucrărilor la obiectivul de investiţii «Consolidare pod din beton armat pe DJ 658 Gura Văii – Muereasca – Mănăstirea Frăsinei, comuna Muereasca» (precizăm că podul din beton armat situat la km. 2+500 pe DJ 658 este în pericol de a-şi pierde stabilitatea, ca urmare a alunecărilor de teren produse în zona respectivă, iar obiectivul de investiţii menţionat se află în procedură de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică); 605.500 lei pentru decontarea unor lucrări rămase restante la finalizarea obiectivul de investiţii «Modernizare DJ 651B Bălceşti – Goruneşti – limită judeţ Olt»”, a spus Ion Cîlea, preşedintele CJ Vâlcea.

(P.C.)

Leave a Response