|joi, mai 26, 2022
  • Follow Us!

Remus Grigorescu a primit un post în… conducerea Palatului Copiilor 

• Un „cadou” de Crăciun din partea lui Ion Cîlea

Remus Grigorescu a primit un post în… conducerea Palatului Copiilor

La finele anului 2011, Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat cu unanimitate de voturi propunerea preşedintelui Ion Cîlea de desemnare a lui Remus Grigorescu (fostul candidat PSD la Primăria Râmnicului) în Consiliul de Administraţie al Palatului Copiilor Râmnicu Vâlcea. „În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cluburile sportive şcolare, precum şi palatele şi cluburile copiilor pot să fie finanţate şi de autorităţile administraţiei publice locale. Consiliile judeţene sau consiliile locale pot finanţa activităţile desfăşurate de palatele şi cluburile copiilor, prin hotărâri proprii. Palatele sau cluburile copiilor pot realiza venituri proprii extrabugetare din activităţi specifice. Finanţarea proiectelor educative, a competiţiilor, a concursurilor şi festivalurilor naţionale şi internaţionale, precum şi a campionatelor naţionale şcolare este asigurată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, care pot fi finanţate şi de autorităţile publice locale şi judeţene.

Proiectele, concursurile, festivalurile, manifestările şi evenimentele educaţionale extraşcolare regionale şi judeţene sunt finanţate, integral, de către autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene. Prin adresa nr. 1987 din 16 noiembrie 2011, directorul Palatului Copiilor Râmnicu Vâlcea a solicitat Consiliului Judeţean Vâlcea desemnarea unui reprezentant în consiliul de administraţie. Potrivit prevederilor din regulamentul de organizare şi funcţionare, consiliul de administraţie al palatelor copiilor este organ de conducere, care colaborează cu autorităţile administraţiei locale şi este format din 9 membri, astfel: patru cadre didactice, inclusiv directorul şi directorul adjunct, un reprezentant al inspectoratului şcolar judeţean – responsabil cu coordonarea activităţii educative extraşcolare, un reprezentant al comunităţii locale, un reprezentant al consiliului judeţean şi doi reprezentanţi ai părinţilor”, a ţinut să precizeze Ion Cîlea.

(P.C.)

Leave a Response