|vineri, ianuarie 21, 2022
  • Follow Us!

Răzvan Buzatu şi Constantin Rada au cheltuit ilegal 71.000 euro pe excursii în 9 ţări 

• Acuzaţii grave cuprinse în raportul Comisiei de Cenzori la adresa fostei conduceri de la UNIVERS (I)

Răzvan Buzatu şi Constantin Rada au cheltuit ilegal 71.000 euro pe excursii în 9 ţări

Petre Coman

Săptămâna trecută, acţionarii de la societatea UNIVERS SA Vâlcea au aprobat raportul comisiei de cenzori cu privire la prejudiciile aduse firmei de către fostul director general, Răzvan Buzatu, şi ex-directorul comercial, Constantin Rada. De asemenea, acţionarii de la UNIVERS au mai aprobat măsurile care vor fi întreprinse de către actualul consiliu de administraţie pentru recuperarea prejudiciilor constatate şi prezentate de comisia de cenzori. Dar să vedem de ce „fapte de vitejie” se fac vinovaţi cei doi foşti şefi de la UNIVERS?

Concret, actuala conducere de la UNIVERS a constatat mai multe abuzuri şi ilegalităţi săvârşite de fostul director general al societăţii Răzvan Buzatu (care a fost revocat din funcţie în data de 6 mai 2011). „Răzvan Buzatu şi-a folosit autoritatea şi influenţa pentru a dispune achitarea de către societate a unor sume totalizând 71.000 euro, ce au reprezentat contravaloarea deplasărilor în scop turistic şi în interes strict personal al său cât şi al membrilor de familie ale acestuia ori persoanelor cu care el se afla în legături de interes, fără aprobarea consiliului de administraţie. Astfel, s-a constatat efectuarea unor cheltuieli în sumă totală de 71.000 euro, reprezentând servicii turistice facturate de SC Touropa SRL în perioada 2008-2010, integral achitate prin ordine de plată semnate de Mihai Răzvan Buzatu, Constantin Rada şi Edit Mocanu. S-a mai constatat, de asemenea, că nu a existat în nici un an aprobarea consiliului de administraţie pentru efectuarea acestor tipuri de cheltuieli. Întrucât la facturile emise de SC Touropa SRL nu erau ataşate nici un fel de documente (bilete de transport, vouchers de cazare) care să ateste natura serviciilor prestate, destinaţia, perioada, persoanele care au beneficiat de respectivele servicii şi nici un fel de rapoarte de lucru întocmite de persoanele din conducerea societăţii care să justifice efectuarea acestor cheltuieli în interes de serviciu, SC Univers SA a solicitat prin adresa cu nr.761/24 iunie 2011 ca SC Touropa SRL să comunice detaliat serviciile prestate în perioada 2008-2010. SC Touropa SRL a transmis scrisoarea nr. 235/5 octombrie 2011 împreună cu anexa ce detaliază serviciile turistice prestate.

Nu au fost precizate nici rezervările la biletele de avion şi nici voucherele de cazare, sub pretextul dificultăţii de a face copii din arhivă pe o perioadă de trei ani. În cursul discuţiilor, administratorul SC Touropa SRL a recunoscut faptul că Mihai Răzvan Buzatu a făcut presiuni să nu pună la dispoziţie aceste informaţii. În perioada 2008-2010, s-au efectuat deplasări în scopuri turistice cu următoarele destinaţii: Amsterdam, Atena, Ibiza, Milano, Copenhaga, Viena, Paris, Barcelona, Saint-Tropez, Punta Cana şi Cancun (Mexic), Miami (SUA). Beneficiarii serviciilor turistice au fost Mihai Răzvan Buzatu împreună cu membrii de familie sau cu prieteni personali, ori persoane care se aflau în legături de interes cu familia Buzatu şi care nu aveau nici un fel de legătură de serviciu cu societatea, neavând dreptul de a beneficia de concedii plătite de SC Univers SA. Cu excepţia unei singure decizii semnată de directorul general Mihai Răzvan Buzatu, prin care se aprobă participarea doamnei Edit Mocanu la cursuri organizate de Asociaţia Naţională a Brokerilor pe piaţa de capital, în restul situaţiilor nu există nici un fel de aprobare a conducerii societăţii şi nici un fel de rapoarte de serviciu care să ateste că aceste deplasări s-au făcut în interesul SC Univers SA, pentru rezolvarea unor probleme ce vizau bunul mers al societăţii. Printre beneficiarii serviciilor turistice plătite de SC Univers SA sunt menţionate persoane care au legături de afaceri cu familia Buzatu, precum şi membrii ai familiei Buzatu. Spre exemplu, în perioada 15 ianuarie – 18 ianuarie 2009, Mihai Răzvan Buzatu, împreună cu tatăl său, mama sa şi, probabil, prietena sa, au fost cazaţi la Hotel Sanpi Milano, factura 10871/6 februarie 2009 fiind achitată de SC Univers SA.

Din analiza Anexei nr. 223/5 octombrie 2011 furnizată de SC Touropa SRL rezultă că Mihai Răzvan Buzatu a fost principalul beneficiar, acesta asigurându-şi în anii 2009-2010, în fiecare lună, câte o excursie achitată din fondurile SC Univers SA. În toate cazurile, semnătura de primire a facturilor emise de SC Touropa SRL aparţine lui Mihai Răzvan Buzatu, plăţile fiind dispuse de acesta cu drept de primă semnătură. Având în vedere interesul exclusiv personal în care fostul director Mihai Răzvan Buzatu a efectuat deplasările plătite din banii societăţii, cât şi folosirea de către aceasta a resurselor SC Univers SA în scopul de a-şi facilita legăturile de interes cu persoane străine societăţii, considerăm că acţiunile sale se înscriu cu prisosinţă în sfera de cuprindere a noţiunii de operaţiuni contrare intereselor societăţii. SC Univers SA a formulat şi plângere penală împotriva pârâtului, sub aspectul săvârşirii abuzului în serviciu contra intereselor persoanelor. Prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 15/7 iulie 2011 s-a trasat ca sarcină obligatorie de serviciu, directorului general şi consilierului juridic, acţionarea în răspundere în instanţa civilă şi sesizarea Parchetului pentru abuz în serviciu, pentru prejudiciul în sumă de 71.000 euro, înregistrat de SC Univers SA, reprezentând contravaloarea deplasărilor în scop turistic, în interes exclusiv personal, excursii şi vacanţe ale fostului director general Mihai Răzvan Buzatu, plătite de SC Univers SA. Urmare a acestei măsuri, s-a întocmit Dosarul nr. 3970/90/2011, aflat pe rolul Tribunalului Vâlcea”, precizează Aurel Ţenea, preşedintele consiliului de administraţie.

Comisia de Cenzori a mai descoperit o gaură de 17.000 euro dată de fostul director

Din raportul Comisiei de Cenzori de la SC Univers SA mai reies următoarele fapte: „Mihai Răzvan Buzatu, în calitate de director general, a încheiat cu SC Insurance Expert Solution SRL contractul pentru asigurarea spaţiilor comerciale din 15 martie 2010, fără aprobarea consiliului de administraţie. În baza acestui contract, a fost emisă poliţa de asigurare nr. 1151739, cauzându-se un prejudiciu societăţii, în sumă de 17.000 euro, întrucât nu s-a făcut o analiză managerială eficientă cu scopul de determina o cheltuială cât mai redusă. Astfel, s-a plătit o sumă de zece ori mai mare decât costul asigurărilor existente pe piaţa de asigurări, depăşindu-se atribuţiile contractului de mandat. Nu s-a făcut o analiză de piaţă pentru încheierea acestui contract. În conformitate cu art. 8 din Contractul de mandat nr. 472/22 aprilie 2008, era prevăzut că «directorul general răspunde pentru pagubele pricinuite societăţii din vina şi/sau depăşirea limitelor de competenţă prevăzute prin prezentul contract, neîndeplinirea sau executarea cu întârziere a deciziilor CA, precum şi furnizarea de informaţii eronate sau incomplete către CA atunci când acestea au determinat luarea unor hotărâri inoportune sau insuficiente». Având în vedere crearea unui prejudiciu ca urmare a plăţilor efectuate, prin societăţi intermediare, a asigurărilor pentru care s-au plătit sume de peste zece ori mai mari decât cele existente pe piaţă, consiliul de administraţie, prin hotărârea nr. 14/22 iunie 2011 a trasat ca sarcină obligatorie de serviciu directorului general şi consilierului juridic pentru demararea procedurilor legale privind antrenarea răspunderii lui Mihai Răzvan Buzatu în vederea recuperării prejudiciului în sumă de 127.802 lei, achitată de societate către SC Insurance Expert Solution SRL, întrucât nu s-a făcut o analiză managerială eficientă cu scopul de determina o cheltuială cât mai redusă, plătindu-se o sumă de zece ori mai mare decât costul asigurării propriu-zise.

În perioada 2009-2010, SC Univers SA, prin reprezentantul său legal directorul general Mihai Răzvan Buzatu, a încheiat în condiţii dezavantajoase următoarele acte: contractul 715/10 septembrie 2009 încheiat cu SC IM Consulting&Investements SRL, pe o durată de trei ani, având ca obiect de activitate intermedieri pentru închirieri spaţii comerciale. Contractul nu are clauză de preţ, la facturare nu s-a anexat nici un document justificativ executării prestaţiei contractate, astfel că SC IM Consulting&Investements SRL a încasat suma de 50.539 lei în anul 2009. Tot în anul 2009, a fost încheiat contractul 894/2 noiembrie 2009 fără durată, pentru efectuarea unui studiu de evaluare pentru 9 spaţii comerciale, preţul contractului fiind de 19.572 lei. Suma încasată nu are nici un document de recepţie. Rapoartele de evaluare nu au fost supuse aprobării AGA, o parte din spaţiile evaluate, respective trei spaţii comerciale, au fost vândute în anul 2010. În anul 2010, se încheie contractul nr. 10/17 noiembrie 2010, pe o durată de două luni, pentru evaluarea patrimoniului la 31 decembrie 2010, preţul fiind de 25.000 lei fără TVA. Rapoartele de evaluare nu au fost supuse aprobării AGA şi CA. În 2009, a fost parafat Contractul 6/12 martie 2009 cu PFA Udroiu Marinela Delia pentru efectuarea unui studiu de evaluare a 7 spaţii comerciale. Valoarea contractului a fost în sumă de 43.254 lei. Rapoartele s-au depus la sediul societăţii dar nu au fost supuse aprobării AGA. Evaluările trebuiau făcute de un evaluator ANEVAR, ori Marinela Udroiu nu are aceasta calitate, lucrare fără eficienţă şi temei legal. În anul 2009, pe baza acestor rapoarte s-au licitat şi vândut 4 spaţii comerciale. Mai multe contracte au fost încheiate cu SC Insurance Expert Solution SRL Craiova în 2009 şi 2010 pentru servicii de consultanţă şi audit în asigurări. În aceste contracte nu se indică preţul prestaţiei. În baza acestor contracte s-a încheiat în anul 2009 poliţa de asigurare nr. 1100702/31 martie 2009 AB Asiban SA, pentru suma asigurată de 8 milioane de lei, la care s-a fixat o primă de asigurare de 67.618 lei. Prima de asigurare a fost plătită de SC Univers SA cu OP 146/2 aprilie 2009 direct în contul SC Insurance Expert Solution SRL Craiova. În anul 2010, s-a încheiat o poliţă de asigurare cu Groupama pentru suma asigurată de 7,6 milioane de lei, la care s-a fixat o primă de asigurare de 73.000 lei. Primele de asigurare încasate de această societate nu sunt în conformitate cu primele de asigurare care se oferă pe piaţă, aşa cum rezultă din ofertele făcute ulterior de diverse societăţi de asigurare”.

(va urma)

Leave a Response