|marți, ianuarie 18, 2022
  • Follow Us!

Podul de pe drumul DJ 646 Băbeni-Mânăstirea Arnota va fi modernizat 

• În urma unei investiţii de 335.000 euro,

Podul de pe drumul DJ 646 Băbeni-Mânăstirea Arnota va fi modernizat

În data de 19 decembrie 2011, Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat documentaţia tehnico-economică, faza „documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii” pentru „Lucrări de întreţinere periodică a podului din beton armat pe DJ 646 Băbeni-Tomşani-Costeşti-Mânăstirea Arnota km 34+860″. Valoarea totală a investiţiei este de 335.000 euro, iar finanţarea va fi asigurată din bugetul CJ Vâlcea. Podul care face obiectul documentaţiei tehnico-econonice prezente, se află pe drumul judeţean DJ 646 la km. 34+860, care face legătura cu baza de producţie a Exploatării Miniere Râmnicu Vâlcea de la Costeşti, dar şi cu Mânăstrirea Arnota. Podul propus pentru realizarea unor lucrări de întreţinere periodice, strict necesare pentru asigurarea stabilităţii şi siguranţei în funcţionare, se înscrie în sistemul rutier al localităţii, în sensul ordinului Ministerului Transporturilor nr. 50/1998, prioritatea în modernizare decurgând funcţional, în principal din întinderea şi densitatea zonelor de locuit existente şi necesitatea şi posibilitatea reducerii unor puncte de conflict.

Lucrările preconizate a se realiza au în vedere asigurarea accesului vehiculelor pe toată perioada anului. Proiectul propus se încadrează în obiectivul general al programului Consiliului Judeţean Vâlcea, care vizează sprijinirea şi promovarea unei dezvoltări economice şi sociale echilibrate a tuturor zonelor prin îmbunătăţirea infrastructurii şi a mediului de afaceri. Podul peste pârâul Bistriţa are trei deschideri şi o lungime totală de 48,8 metri. Podul a fost executat în anul 1958 şi a fost dimensionat la clasa I de încărcare. Suprastructura podului este realizată din patru grinzi din beton armat continue, pe fiecare din cele trei deschideri. Legătura transversală este asigurată de placa carosabilă de la partea superioară şi antretoaze. În zona rezemării pe pile există o placă din beton armat şi la talpa inferioară. Lăţimea părţii carosabile este de 6 metri plus două trotuare de câte 0,75 metri, fiecare. Infrastructura este alcătuită din două culei şi două pile din beton şi beton armat de tip masiv, fundate direct. Racordurile cu rampele de acces sunt realizate cu sferturi de con. Pentru stabilirea stării tehnice a podului au fost analizate elementele constructive ale podului prin observaţii şi măsurători, determinându-se defectele şi degradările care au apărut de la darea în exploatare.

Cu ocazia vizitelor în teren, s-au constatat degradări majore la nivelul infrastructurii şi suprastructurii care pot conduce la întreruperea circulaţiei pe pod. În plus, pe porţiuni mari, parapetul pietonal din beton de ciment este rupt ceea ce face ca traversarea podului de către pietoni să fie foarte periculoasă. În acest sens, au fost întocmite expertiza tehnică de expert tehnic Cornel Nicolae Veştemean şi documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii de către SC Mid Install 2003 SRL Bucureşti, pentru podul din beton armat.

(P.C.)

Leave a Response