|vineri, ianuarie 21, 2022
  • Follow Us!

Peste 35% din populaţia Vâlcii o reprezintă pensionarii şi asistaţii social 

• Statistică îngrijorătoare a Casei Judeţene de Pensii Vâlcea

Peste 35% din populaţia Vâlcii o reprezintă pensionarii şi asistaţii social

Săptămâna trecută, Gabriel Andreescu, directorul executiv al Casei Judeţene de Pensii Vâlcea, a prezentat în cadrul şedinţei Colegiului Prefectural un raport de activitate al instituţiei pe anul trecut. Astfel, am aflat din acest raport că, la finele anului trecut, CJP Vâlcea asigura plata pensiilor sau indemnizaţiilor pentru circa 143.000 de persoane din judeţul nostru, ceea ce înseamnă că la o populaţie de 413.000 de locuitori, aproape 35% reprezintă pensionari sau asistaţi social. Din acelaşi raport, am mai aflat că CJP Vâlcea asigură plata următoarelor categorii de prestaţii: 60.878 de pensii de limită de vârstă, 94 de pensii anticipate, 637 de pensii anticipate parţiale, 1.950 de pensii de invaliditate gradul I, 15.339 de pensii de invaliditate gradul II, 9.802 de pensii de invaliditate gradul III, 13.755 de pensii de urmaş, 14.931 de pensii provenite din fostul sistem de pensii pentru agricultori, 44 de ajutoare sociale, 235 de pensii IOVR, 4.024 de indemnizaţii de veterani de razboi, 406 de indemnizaţii Legea 118/1990 pentru persoane persecutate din motive politice, 449 de indemnizaţii Legea 189/2000 pentru persoanele persecutate din motive etnice, 3.727 de indemnizaţii Legea 309/2002 pentru persoane care au efectuat stagiul militar în detaşamente de muncă, 5.800 de ajutoare pentru soţul supravieţuitor (Legea 578/2004), 66 de indemnizaţii Legea 341/2004, 10.845 de indemnizaţii sociale minime garantate. Trebuie să mai spunem că este asigurată plata în conturi curente pentru 21.550 de pensionari cu o valoare totală lunară a pensiilor virate băncilor de 18,68 milioane de lei din care 17,4 milioane de lei din bugetul asigurărilor sociale şi 1,3 milioane lei din bugetul de stat.
“Începând cu 1 ianuarie 2011 a intrat în vigoare Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, lege care abrogă prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii. Noua lege a sistemului public de pensii vizează următoarele modificări în domeniul contribuţiilor de asigurări sociale şi al stabilirii şi plăţii pensiilor: lărgirea sferei de cuprindere a asigurării obligatorii prin integrarea în sistemul unitar de pensii publice a persoanelor care aparţineau unor sisteme speciale (pensii militare), precum şi a persoanelor care realizează venituri din profesii liberale; îmbunătăţirea sustenabilităţii financiare a sistemului de pensii prin introducerea unor condiţii noi privind accesul la pensia de limită de vârstă pentru cei care au lucrat în grupa I de muncă anterior datei de 1 aprilie 2001, la pensia anticipată parţială şi la pensia de invaliditate; asigurarea unui tratament corect al persoanelor asigurate prin reglementarea modului de stabilire a pensiei în directă corelaţie cu nivelul veniturilor asigurate pentru care s-au achitat contribuţiile de asigurări sociale; implementarea unor criterii mai stricte în ceea ce priveşte accesul la pensia de invaliditate şi intensificarea controalelor ulterioare; înfiinţarea la nivelul Casei Naţionale de Pensii Publice a Comisiei Centrale de Contestaţii în vederea soluţionării contestaţiilor introduse împotriva deciziilor de pensie emise de casele teritoriale de pensii; înfiinţarea Comisiilor medicale de contestaţii în cadrul centrelor regionale de expertiză medicală a capacităţii de muncă pentru soluţionarea contestaţiilor introduse împotriva deciziilor medicale asupra capacităţii de muncă; creşterea vârstelor de pensionare pentru femei ca urmare a măririi speranţei de viaţă a populaţiei şi egalizarea graduală a stagiului complet de cotizare astfel că în anul 2030 vârsta standard de pensionare pentru femei să fie de 63 ani iar stagiul complet de cotizare să fie de 35 ani atât pentru bărbaţi cât şi pentru femei; aplicarea de la data de 1 ianuarie 2011 a prevederilor art. 169 din Legea nr. 263/2010 potrivit căruia se majorează punctajele medii anuale pentru pensionarii care au lucrat în grupe superioare de muncă – cu 50% pentru cei care au lucrat în grupa I de muncă şi cu 25% pentru cei care au lucrat în grupa a-II-a de muncă. Vreau să mai spun că au beneficiat de majorarea punctajului mediu anual circa 37.200 de pensionari din sistemul asigurărilor sociale de stat care au lucrat în grupele I şi II de muncă. În urma acestei majorări, pensia medie a crescut de la 822 lei în luna decembrie 2010 la 870 lei în luna noiembrie 2011″, a ţinut să precizeze Gabriel Andreescu, directorul CJP Vâlcea.
(Petre Coman)

Leave a Response