|marți, ianuarie 18, 2022
  • Follow Us!

ITM Vâlcea a dat peste 600 de amenzi contravenţionale în valoare totală de 5 milioane lei 

• În cursul anului 2011,

ITM Vâlcea a dat peste 600 de amenzi contravenţionale în valoare totală de 5 milioane lei

Conducerea Inspectoratului Teritorial de Muncă Vâlcea a prezentat zilele trecute un raport privind activitatea desfăşurată de instituţie în cursul anului 2011. Astfel, anul trecut, ITM Vâlcea a urmărit şi verificat modul de respectare a legislaţiei în domeniul relaţiilor de munca si al securităţii si sănătăţii în munca, asigurarea condiţiilor de muncă şi îmbunătăţirea acestora la locurile de muncă unde îşi desfăşoară activitatea lucrători, precum şi verificarea modului de ţinere a evidenţei muncii prestate de angajaţi la angajatori, prin gestionarea registrului general de evidenţă a salariaţilor pe suport electronic.

În anul 2011 legislaţia în domeniul muncii a fost modificata si completata astfel: s-a modificat Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, iar prin această modificare a fost flexibilizată angajarea forţei de munca, au fost mărite sancţiunile, ceea ce a condus la diminuarea în timp a celor care folosesc munca la negru (aceste modificări au avut ca efect creşterea numărului de contracte individuale de munca, astfel că în luna august 2011 au fost înregistrate 93800 de contracte individuale de munca active – numărul cel mai mare de contracte individuale de muncă înregistrate de când se ţine evidenţa acestora); a fost emisa Legea nr. 62/2011 – legea dialogului social, care a schimbat modul care priveşte: negocierile privind încheierea contractelor colective de munca, modul de desfăşurare a dialogului social dintre patronat, sindicate si guvern, modul de organizare, reprezentare si funcţionare a organizaţiilor patronale şi sindicale, modul de funcţionare al Comitetului Economic si Social, precum si modalităţile de soluţionare a conflictelor sociale. Legea 62/2011, este o lege cadru, iar in perioada următoare vor fi emise mai multe hotărâri de guvern, care sa asigure aplicarea acestei legi. În acest sens a apărut in luna decembrie HG nr. 1260/2011, care stabileşte sectoarele de activitate pentru care se negociază contractele colective de munca.

„Tot în anul 2011, odată cu predarea carnetelor de munca la posesorii acestora, s-a modificat Registrul General de Evidenta al Salariaţilor pe suport electronic, conform H.G. nr. 500/2011 care a dispus introducerea în registru a tuturor datelor ce se consemnau în carnetele de munca. În anul 2011, ITM Vâlcea a avut o activitate foarte buna, reprezentată prin calitatea actelor de control, creşterea exigentei inspectorilor de munca şi realizarea unei mai bune colaborări cu angajatorii si angajaţii, precum şi a cetăţenilor. Anul trecut au fost efectuate un număr de 4049 controale la angajatori, au fost aplicate circa 6.500 de sancţiuni din care 604 amenzi contravenţionale, având o valoare aplicata totală de circa 5 milioane lei. Din analiza sancţiunilor contravenţionale se constată că toate controalele noastre au avut un caracter preventiv aplicând un număr foarte mare de avertismente – 3445, reprezentând 85% din sancţiunile aplicate.

Au fost identificate un număr de 715 peroane care lucrau fără încheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă – muncă la negru, aplicându-se amenzi contravenţionale în valoare de 3.235.000 lei şi au fost transmise la Parchetul de pe lângă Judecătorii solicitări prin care s-a cerut începerea urmăririi penale pentru opt angajatori care au primit la lucru un număr mai mare de cinci persoane, fără a încheia in forma scrisa contracte individuale de munca. Angajatori pentru care s-a cerut începerea urmăriri penale pentru folosirea la muncă a mai mult de cinci persoane au folosit un număr de 101 persoane. De asemenea a fost înaintata la parchet o solicitare pentru începerea urmăririi penale pentru un angajator care a refuzat în mod repetat accesul inspectorilor de munca în spatiile unitarii şi nu a pus la dispoziţie documentele solicitate. În anul 2011, la Inspectoratul Teritorial de Munca Vâlcea au fost înregistrate şase accidente de munca mortale, 2 accidente cu invaliditate si 61 de accidente cu incapacitate temporara de munca. Tot în anul 2011 au fost înregistrate 772 de sesizări care au fost soluţionate în termenul prevăzut de reglementările legale in vigoare”, a ţinut să precizeze Ion Nicolăescu, şeful ITM Vâlcea.

Leave a Response