|marți, ianuarie 18, 2022
  • Follow Us!

Constructorul din Baia Mare care a vrut să distrugă viaductul Cârligu Mic a fost amendat cu 6.000 lei 

• Şeful Inspectoratului Judeţean în Construcţii Vâlcea, Ion Tudor, a găsit mai multe nereguli

Constructorul din Baia Mare care a vrut să distrugă viaductul Cârligu Mic a fost amendat cu 6.000 lei

La finele anului trecut, ing. Ion Tudor, şeful Inspectoratului Judeţean în Construcţii (IJC) Vâlcea, a prezentat un raport de activitate al instituţiei pe primele trei trimestre din 2011. Astfel, am aflat din acest document că IJC Vâlcea a amendat anul trecut cu suma de 6.000 lei firma SC Brom Build Corporation SRL Baia Mare, pentru că nu a asigurat nivelul de calitate corespunzător cerinţelor esenţiale, prin sistem propriu de calitate şi responsabil tehnic cu execuţia, la lucrarea de consolidare a viaductului Cârligu Mic de pe Valea Oltului. De asemenea, în domeniul activităţii de control şi inspecţie în execuţie, IJC Vâlcea a mai constatat că la obiectivul de reabilitare clădire existentă cu funcţiunea de bucătărie de la Spitalul de pneumoftiziologie Mihăeşti au început lucrările fără să existe un responsabil tehnic cu execuţia (RTE). A fost sancţionată firma SC Construct Proiect SRL cu amendă de 1.550 lei.

La extinderea sistemului de alimentare cu apă în comuna Berislăveşti, nu s-au întocmit documentele referitoare la verificările de calitate cu nerespectarea prevederilor normativului C 56-02. Tot la extinderea sistemului de alimentare cu apă în comuna Berislăveşti, a fost efectuată recepţia la terminarea lucrărilor cu nerespectarea prevederilor HG 273/1994 care prevede obligativitatea participării reprezentantului ISC în calitate de invitat la recepţia la terminarea lucrărilor. A fost sancţionat investitorul, reprezentat de preşedintele comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor, primarul comunei Berislăveşti, Ion Buşagă, cu amendă de 770 lei. La obiectivul de investiţii „Extindere hotel SC Aliromand, Băile Olăneşti”, inspectorii IJC Vâlcea au constatat că imobilul nu are realizat un sistem propriu al calităţii, nu are întocmit planul calităţii, nu sunt făcute verificările pe oţel beton prevăzute de NE 012-2/2010. A fost sancţionat constructorul SC Aliromand SRL cu 2.000 lei. La obiectivul de investiţii „Platformă dalată pentru instalaţia F125 sonda 4301 Mădulari” nu s-a solicitat de către executant soluţiile de remediere a defectelor apărute în timpul execuţiei, referitoare la cerinţele esenţiale. A fost sancţionat constructorul SC Habau PPS Pipelinesystems SRL cu 200 lei. La obiectivul de investiţii „Consolidare şi apărare de mal la pod pe DN 67, comuna Buneşti”, nu s-au respectat prevederile proiectului privind montarea plăcuţelor de prindere a parapetului metallic. A fost sancţionat constructorul SC C&I Euroconstruct SRL cu 1.000 lei. La Microhidrocentrala Priboiaşu, s-a convocat nejustificat de către constructor pentru participare la FD (stadiul fizic neatins). A fost sancţionat constructorul SC Obrascon Total SRL cu 150 lei.

„Vreau să spun că printre obiectivele principale ale Inspectoratului de Stat în Construcţii se numără şi urmărirea modului de aplicare a cadrului normativ si de reglementare în domeniile: calităţii în construcţii, în toate etapele, de concepţie, proiectare, execuţie, recepţie, utilizare şi postutilizare indiferent de forma de proprietate sau destinaţia construcţiilor, pentru aplicarea regulilor obligatorii stabilite prin actele normative în vigoare; disciplinei în urbanism şi amenajarea teritoriului; autorizării şi executării lucrărilor de construcţii; supravegherii pieţei produselor pentru construcţii, în conformitate cu reglementările armonizate care transpun Directiva CEE specifică; urmăririi comportării în timp şi recepţia lucrărilor de construcţii; autorizării diriginţilor de şantier; autorizării laboratoarelor de analiză şi încercări în construcţii; implementării sistemului de management al calităţii construcţiilor; soluţionării reclamaţiilor şi sesizărilor primite de la cetăţeni cu referire la probleme privind calitatea, siguranţa în exploatare a construcţiilor, legalitatea emiterii autorizaţiilor de construire; avizării documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele finanţate din fonduri publice, în conformitate cu prevederile HG 1072/2003, cu modificările ulterioare; asigurarea activităţii de monitorizare, control şi evaluare, precum şi de diseminare şi culegere cu celeritate a datelor şi informaţiilor din piaţa construcţiilor; fundamentarea deciziilor privitoare la politicile şi strategiile publice în domeniul amenajării teritoriului, urbanism şi dezvoltării durabile, aflate în responsabilitatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului; asigurarea disciplinei în construcţii; asigurarea liberei circulaţii a produselor pentru construcţii pe piaţa unică europeană în condiţii de siguranţa pentru utilizatori şi mediu”, a ţinut să precizeze Ion Tudor, şeful IJC Vâlcea.

(Petre Coman)

Leave a Response