|marți, ianuarie 18, 2022
  • Follow Us!

CJ Vâlcea va aproba modificarea programului de transport şi execuţia bugetului pe 2011 

• În cadrul primei şedinţe din acest an,

CJ Vâlcea va aproba modificarea programului de transport şi execuţia bugetului pe 2011

Marţi, 31 ianuarie 2012, este programată să aibă loc prima şedinţă din acest an a Consiliului Judeţean Vâlcea, şedinţă care va avea pe ordinea de zi 23 de proiecte de hotărâri sau informări, plus punctul „Diverse”. Concret, consilierii judeţeni sun chemaţi să aprobe următoarele propuneri: execuţia bugetului propriu al judeţului Vâlcea, a bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi a bugetului împrumutului intern, pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2011; utilizarea unei sume din excedentul bugetului local, pentru finaţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pe anul 2012; bugetul de venituri şi cheltuieli, a numărului de personal şi fondul aferent salariilor de bază, precum şi a listei de dotări independente, pe anul 2012, ale Serviciului Public Judeţean de Pază Vâlcea; actualizarea tarifelor de bază lunare pentru închirierea spaţiilor care aparţin domeniului public sau privat al judeţului, în anul 2012; actualizarea taxei de multiplicare pentru o pagină A4, respectiv A3, încasată de Biblioteca Judeţeană Antim Ivireanul Vâlcea, pentru anul 2012; actualizarea taxei pentru eliberarea la cerere, a unor extrase sau copii de pe documentele create sau deţinute de Consiliul Judeţean Vâlcea, cu excepţia adeverinţelor privind vechimea în muncă, în anul 2012; actualizarea tarifelor pentru eliberarea licenţei de traseu, în vederea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, în judeţul Vâlcea, pentru anul 2012; modificarea şi completarea poziţiilor 041, 043, 113, 015 şi 116 din Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în judeţul Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 69 din 18 aprilie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a poziţiei 116 din Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 15 din 31 iulie 2008; atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Râmnicu Vâlcea – SC Vox Profile SRL, operatorului de transport rutier SC Antares Transport SA; aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea; aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Centrului de Asistenţă Medico – Socială Lădeşti, pe anul 2012; modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 9 din 27 ianuarie 2011 referitoare la revocarea dreptului de administrare al Consiliului Local al comunei Costeşti, judeţul Vâlcea, asupra unor imobile care aparţin domeniului public de interes judeţean şi darea acestora în folosinţă gratuită Arhiepiscopiei Râmnicului – Mănăstirea Bistriţa; completarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 103 din 21 decembrie 1999 referitoare la însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Vâlcea; darea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea a unor imobile (teren şi construcţii), situate în comuna Nicolae Bălcescu, sat Pleşoiu, care aparţin domeniului public al judeţului Vâlcea; concesionarea unor bunuri aparţinând domeniului public al judeţului Vâlcea către CET Govora; aprobarea documentaţiei tehnico- economice, faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 676G Zătreni – Nenciuleşti – Budele – Popeşti- Măneasa”, comuna Tetoiu; aprobarea documentaţiei tehnico- economice, faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 676 B Glăvile – Olteanca – Lăpuşata, în comuna Glăvile”; renunţarea la dreptul de preemţiune la cumpărarea imobilului (teren) în suprafaţă de 1200 mp, situat în perimetrul Sitului arheologic Copăcelu (Valea Răii), municipiul Râmnicu Vâlcea.

Leave a Response