|marți, ianuarie 18, 2022
  • Follow Us!

CET Govora şi-a majorat în 2010 veniturile totale cu 54 milioane lei 

• Comparativ cu situaţia din anul precedent,

CET Govora şi-a majorat în 2010 veniturile totale cu 54 milioane lei

La ediţia de anul trecut a Topului Firmelor Vâlcene, societatea CET Govora s-a clasat din nou pe un loc fruntaş datorită în special creşterii veniturilor, cifrei de afaceri, profitului şi a productivităţii muncii în cursul anului 2010. Concret, potrivit situaţiilor financiare aferente anului 2010, CET Govora a realizat o cifră de afaceri de peste 284,6 milioane de lei, venituri totale de 401,7 milioane de lei (93 milioane de euro) şi un profit de 15,6 milioane de lei (3,7 milioane de euro). CET Govora a avut în 2010 circa 1.300 de salariaţi, iar capitalul social subscris şi vărsat era la finele anului 2010 de 24,8 milioane de lei. Spre comparaţie, în cursul anului 2009, CET Govora a realizat venituri de peste 348 milioane de lei (circa 80 milioane euro) şi un profit net de peste 12 milioane lei (2,9 milioane euro). Rata de operare la nivelul societăţii pe anul 2009 a fost de 1,07. Această valoare indică eficienţa managementului societăţii, veniturile obţinute în urma desfăşurării activităţii operaţionale fiind superioare cheltuielilor. În 2008, cifra de afaceri a CET Govora s-a ridicat la suma de circa 75 milioane euro, cu următoarea defalcare pe clienţi: 31,6 milioane euro încasări de la Electrica, 22,2 milioane euro venituri de la SC Oltchim SA, 9,6 milioane euro venituri de la SC Uzinele Sodice Govora – Ciech Chemical Group SA, iar restul de la populaţia Râmnicului.

Potrivit rezultatelor economico-financiare aferente primelor şase luni din 2010, CET Govora a realizat o cifră de afaceri de circa 147,4 milioane lei, venituri totale de 202,7 milioane lei (48 milioane euro) şi un profit brut de peste 5,4 milioane lei (1,3 milioane euro). Tot în anul 2010, s-au alocat următoarele sume pentru demararea obiectivelor de investiţii: racordarea conductei de abur de 13 bar (100.000 lei); elaborare bilanţ energetic complex (51.000 lei); proiecte noi pentru obţinere certificate de urbanism şi autorizaţii de construire alimentare de noi consumatori (120.000 lei); alimentare noi consumatori pe circuit primar sau secundar (600.000 lei); reactualizare proiecte tehnice şi devize generale (10.000 lei); reproiectare reţele termice de distribuţie pentru înlocuire cu ţeavă preizolată şi fir de detectare umiditate la 9 puncte termice din Râmnicu Vâlcea (170.000 lei); modernizare electrofiltre cazan 7 (22,36 milioane lei). De altfel, în ultimii cinci ani, CET Govora a realizat investiţii de peste 8 milioane euro, în principal pentru reabilitarea echipamentelor existente. Din punctul de vedere al utilizării capacităţii instalate de producţie a energiei electrice, CET Govora este obligată, mai ales vara, să producă multă energie electrică în condensaţie, ceea ce îi reduce performanţele energetice (randamentul global mediu anual). Performanţele energetice în cogenerare sunt puţin diminuate faţă de cele obişnuite unor CET cu capacităţi instalate de 200 MW, din cauza uzurii fizice, dar mai ales a uzurii lor morale, ceea ce impune în perspectivă modernizarea sa cu echipamente energetice moderne, cu performanţe energetice superioare şi reabilitarea unora dintre echipamentele existente cu durate remanente de viaţă mari.

(Petre Coman)

Leave a Response