|vineri, ianuarie 21, 2022
  • Follow Us!

Beneficiarii de ajutoare sociale pentru încălzirea locuinţei, verificaţi “la sânge” de inspectorii Primăriei 

Beneficiarii de ajutoare sociale pentru încălzirea locuinţei, verificaţi „la sânge” de inspectorii Primăriei

În aplicarea OUG 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece şi în scopul prevenirii şi combaterii ilegalităţilor ce se pot comite cu ocazia acordării subvenţiilor la căldură, începând cu 15 ianuarie 2012 a fost demarată campania de verificare a beneficiarilor celor trei tipuri de ajutoare pentru încălzirea locuinţei: energie termică, gaze naturale şi combustibili solizi.

Primăria Rm.Vâlcea, prin Direcţia de Protecţie Socială (serviciu public de asistenţă socială), are obligaţia de a efectua lunar, până la începutul sezonului rece următor, la solicitarea Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Vâlcea (dar şi la sesizarea unor terţe persoane), anchete sociale pentru verificarea veridicităţii datelor înscrise în declaraţiile pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia, pentru cel putin 60% dintre beneficiarii dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei.

Agenţia Judeţeana pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Vâlcea a comunicat deja lista beneficiarilor pentru care se vor efectua anchete sociale în cursul lunii ianuarie 2012 (958 titulari, din care 813 pentru ajutorul cu energie termică, 90 pentru gaze naturale şi 55 pentru ajutorul cu combustibili solizi).
Verificările se for face pe teren, la domiciliul titularilor, putându-se utiliza şi informaţii de la alte persoane care cunosc situaţia materială, socială şi civilă a solicitanţilor de ajutor pentru încălzirea locuinţei. De asemenea, pentru întocmirea anchetelor sociale, informaţiile furnizate de cetăţeni se vor compara cu cele din diferite baze de date ale administraţiei locale, pentru a identifica situaţiile în care persoane incompatibile conform legii au încearcat să ceară aceste prestaţii sociale.
Menţionăm că titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei au fost deja înştiinţati prin adrese scrise să prezinte documente justificative privind componenţa familiei şi veniturile realizate.

În situaţia în care nu vor fi efectuate anchete sociale pentru toţi beneficiarii cuprinşi în lista transmisă de AJPIS Vâlcea, aceştia vor fi cuprinşi în lista pentru luna următoare, astfel încât, până la începutul sezonului rece următor, să fie acoperit procentul de 60%. Astfel, campania de verificare va continua până în toamna acestui an.

Important:

În situaţia în care familia sau persoana singură beneficiară de ajutor pentru încălzirea locuinţei refuză să furnizeze informaţiile şi documentele necesare pentru întocmirea anchetei sociale sau se constată că, la completarea cererii şi declaraţiei pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia, nu s-au declarat corect numărul membrilor de familie, veniturile ori bunurile deţinute, dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinţei încetează, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în conditiile legii, prin dispoziţie a primarului, care constituie titlu executoriu.

Dacă se constată că fapta titularului constituie infracţiune, vor fi sesizate organele de urmarire penală.

Pentru o mai mare eficienţă a activităţii şi pentru evitarea unor ilegalităţi care se pot comite cu ocazia acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei, rugăm cetăţenii municipiului să dea concursul inspectorilor DPS şi să furnizeze informaţiile solicitate. Aceeaşi rugăminte o adresăm şi administratorilor Asociaţiilor de proprietari, care, prin natura atribuţiilor conferite de lege, au obligaţia de a sprijini municipaliatea şi de a anunţa autorităţile competente, în timp util, despre orice abatere constatată.

Comunicat transmis de Primăria Râmnicu Vâlcea
NR – Titlul ne aparţine

Leave a Response