|joi, mai 26, 2022
  • Follow Us!

APAVIL îşi va construi un sediu nou, în spatele Colegiului “Mircea cel Bătrân 

APAVIL îşi va construi un sediu nou, în spatele Colegiului „Mircea cel Bătrân”

La finele anului trecut, conducerea SC Apavil SA a anunţat în mod oficial că vrea să-şi edifice un nou sediu în Râmnicu Vâlcea, dat fiind faptul că actualul sediu de pe Carol I este insuficient pentru volumul mare de muncă existent. Drept urmare, specialiştii de la Apavil au pus ochii pe un teren de 1.400 mp de pe strada Popa Şapcă (în spatele Colegiului Mircea cel Bătrân), iar lucrările la noul sediu al societăţii se estimează că se vor încheia în 2013. Concret, cu adresa nr. 40011/14 decembrie 2011, SC Apavil SA a solicitat transferul dreptului de proprietate al municipiului asupra terenului în suprafaţă de 1.400 mp situat în Râmnicu Vâlcea strada Popa Şapcă nr. 2, în scopul construirii din sursele proprii ale societăţii a unui sediu administrativ, care să permită desfăşurarea în condiţii optime a activităţii şi să corespundă cerinţelor privind asigurarea spaţiilor necesare Unităţii de Implementare a proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Vâlcea” impuse prin contractul de finanţare, respectiv: asigurarea condiţiilor pentru efectuarea verificărilor la faţa locului şi după finalizarea proiectului pe o perioadă de cinci ani; păstrarea documentelor într-o locaţie unică; asigurarea unui sistem de arhivare eficient, care va fi menţinut la un nivel optim în permanenţă de către o echipă desemnată; păstrarea confidenţialităţii documentelor, materialelor, datelor şi informaţiilor în legătură cu proiectul.

Tot la finele anului trecut, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aproba trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a terenului situat în strada Popa Şapcă având suprafaţa de 1.400 mp şi valoarea de inventar de peste 1 milion de lei. De asemenea, s-a aprobat trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a construcţiilor „Rezervor apă Popa Şapcă”, având suprafaţa construită de 391 mp şi valoare de inventar de 680 lei în vederea casării şi valorificării a acestora şi modificarea în consecinţă a inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului, precum şi a anexei la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare, cuprinzând bunurile concesionate către SC Apavil SA. În fine, consilierii locali au acordat un mandat special reprezentantului său în Adunarea Generală a Acţionarilor de la SC Apavil SA, pentru a hotărî cu privire la majorarea capitalului social al societăţii prin aportul în natură cu terenul pe care urmează a fi edificat noul sediu al societăţii şi în consecinţă la modificarea actului constitutiv.

(P.C.)

Leave a Response