|luni, noiembrie 29, 2021
  • Follow Us!

Până în 31 decembrie 2011 se depun cererile pentru motorina cu acciză redusă pe 2012 

Până în 31 decembrie 2011 se depun cererile pentru motorina cu acciză redusă pe 2012

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) reaminteşte beneficiarilor că, până la data de 31 decembrie 2011 se depun cererile de acord prealabil pentru finanţare prin rambursare pentru motorina cu acciză redusă pentru anul 2012. Conform H.G. nr. 408/2010 şi OMADR nr. 126/2010 cu modificările şi completările ulterioare, cererea de acord prealabil pentru finanţare prin rambursare se depune la centrul APIA judeţean / al municipiului Bucureşti, pe raza căruia este situată exploataţia agricolă pentru care se solicită ajutorul de stat sau unde a fost depusă cererea de plată pentru sprijinul pe suprafaţă, iar Acordul prealabil pentru finanţare prin rambursare se emite de către centrul APIA judeţean / al municipiului Bucureşti, în termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii cererii de acord prealabil.

Ajutorul de stat se acordă producătorilor agricoli care îndeplinesc următoarele condiţii, în funcţie de sectoarele vegetal, zootehnic şi/sau îmbunătăţiri funciare în care îşi desfăşoară activitatea: să fie înscrişi în evidenţele Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cu suprafeţele de teren pe care le exploatează sau în Registrul agricol, Registrul plantaţiilor viticole, alte evidenţe funciare; să fie înregistraţi în Registrul naţional al exploataţiilor (RNE) al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor cu efectivele de animale sau să deţină document de înregistrare/autorizare sanitară veterinară pentru păsări/familii de albine/viermi de mătase; suprafeţele de teren pe care le exploatează să fie de minimum un hectar inclusiv, iar suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha; să exploateze/să deţină/să crească animale/păsări/familii de albine/viermi de mătase în vederea obţinerii producţiei agricole pentru care solicită ajutorul de stat; să utilizeze instalaţii de irigat acţionate cu motoare termice. Ajutorul de stat se acordă prin rambursarea diferenţei dintre acciza standard şi acciza redusă (stabilită la 21,00 euro/1000 litri) pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură.

Leave a Response