|miercuri, decembrie 8, 2021
  • Follow Us!

Ion Tudor este cel mai elegant şi discret om politic din Vâlcea 

Ion Tudor este cel mai elegant şi discret om politic din Vâlcea

• Ing. Ion Tudor coordonează cu profesionalism şi maximă corectitudine activitatea Inspectoratului Judeţean în Construcţii Vâlcea

Ing. Ion Tudor a absolvit în anul 1978 Şcoala Militară de Ofiţeri Activi – Sibiu, după care a urmat cursurile Universităţii din Craiova – Ingineria mediului de educare şi formare. Din anul 2007, Ion Tudor este doctorand tot la Universitatea din Craiova.
În decursul timpului, Ion Tudor a lucrat la următoarele societăţi comerciale sau instituţii din România: consilier la Uzina Mecanică Râmnicu Vâlcea, director general la Riviera 2001 SA Mamaia, director general la Olăneşti SA Băile Olăneşti, director şi administrator la firma SC Emiand SRL Râmnicu Vâlcea, lector la Institutul militar de geniu, construcţii şi căi ferate – Râmnicu Vâlcea, şef Birou investiţii la Institutul Militar de Geniu, Construcţii şi Căi Ferate – Râmnicu Vâlcea şi la Liceul Militar din Craiova, maior în cadrul Ministerului Apărării Naţionale.
Din anul 2009 şi până în prezent, ing. Ion Tudor ocupă funcţia de şef teritorial al Inspectoratului Judeţean în Construcţii Vâlcea, iar în primăvara acestui an a fost desemnat vicepreşedinte al Partidului Democrat Liberal (PDL) Vâlcea.
Ion Tudor este poate cel mai elegant şi discret om politic din Vâlcea. Face totuşi politică de top atunci când vrea şi, la ultimele alegeri, a ratat pe puţin un colegiu de deputat. Om de afaceri generos cu partidul, proprietar al unei televiziuni deschise întregii elite politice vâlcene şi argeşene, dar şi personalităţilor de la Bucureşti şi din alte zone, Ion Tudor este, practic, omul care a ajutat cel mai mult PDL Vâlcea din punct de vedere concret. În schimb, Ion Tudor nu a cerut nimic, nici o funcţie, nici un onor, a jucat corect şi a fost imparţial.

Ion Tudor se implică activ la nivelul conducerii Inspectoratului în Construcţii Vâlcea

În luna aprilie 2010, Inspectoratul Judeţean în Construcţii Vâlcea a avertizat mai multe administraţii publice locale pentru a se pune la punct cu legislaţia în domeniul construcţiilor. În cadrul unei instruiri cu primarii vâlceni, Ion Tudor a declarat: „Foarte multe persoane greşesc şi nu din rea voinţă, mai ales în mediul rural, unde nu se urmăreşte ca înscrisurile de pe proiect să fie întocmai cu denumirea obiectivului. Scopul nostru nu este cel de a da amenzi ci de a corecta eventualele greşeli care se pot face în construcţii” a declarat Ion Tudor.
Directorul Inspectoratul în Construcţii a abordat şi neconcordanţele între obiectivul construit şi cel declarat. „Apare, la Băile Olăneşti, într-un act, denumirea de bungalow, care ştim că este o construcţie uşoară din lemn cu o bucătărie, câteva camere, mai mult de vacanţă. Bun, verificat în acte, a rezultat că în realitate era de fapt o construcţie multifamilială cu dependinţe, în nici un caz bungalow”, a menţionat Ion Tudor. În acelaşi context, Ion Tudor a recomandat primarilor prezenţi la această instruire ca în loc de „consilieri de imagine să angajeze mai degrabă consilieri pe probleme de urbanism, care să cunoască toate normativele şi legile în domeniul construcţiilor”.
Conform Ordonanţei nr. 63/30 august 2001, Inspectoratul de Stat în Construcţii – ISC este organismul tehnic specializat desemnat să exercite, potrivit legii, controlul de stat cu privire la respectarea disciplinei în urbanism şi a regimului de autorizare a construcţiilor, precum şi la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii în construcţii.

În 2011, IJC Vâlcea a verificat construcţiile şi clădirile de pe Platforma Chimică

În urmă cu două luni, ing. Ion Tudor, şeful Inspectoratului Judeţean în Construcţii Vâlcea, a prezentat un raport de activitate pe primele trei trimestre din 2011. „În conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 urmărirea comportării în exploatare şi intervenţiile timp asupra construcţiilor constituie o componentă a sistemului calităţii în construcţii, proprietarii de constructii avand o serie de obligatii principale din care amintim: efectuarea la timp a lucrarilor de intretinere si de reparatii care le revin, prevazute conform normelor legale in cartea tehnica a constructiei si rezultate din activitatea de urmarire a comportarii in timp a constructiilor; păstrarea şi completarea la zi a cărţii tehnice a construcţiei şi predarea acesteia, la înstrăinarea construcţiei, noului proprietar; asigurarea urmăririi comportării în timp a construcţiilor, conform prevederilor din cartea tehnică şi reglementărilor tehnice; efectuarea, după caz, de lucrări de reconstruire, consolidare, transformare, extindere, desfiinţare parţială, precum şi de lucrări de reparaţii ale construcţiei numai pe bază de proiecte întocmite de către persoane fizice sau persoane juridice autorizate şi verificate potrivit legii; asigurarea realizării lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor, impuse prin reglementările legale; asigurarea efectuării lucrărilor din etapa de post-utilizare a construcţiilor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

În activitatea de verificare în acest domeniu priorităţile IJC Vâlcea au fost cele referitoare la principalele societăţi din judeţ care au un fond construit mare cu accent pentru cele de pe platforma chimică având în vedere vechimea construcţiilor, mediul agresiv şi importanţa acestor obiective industriale, precum şi siguranţa în exploatare a construcţiilor hidrotehnice de pe Olt şi Lotru astfel: platforme industriale – IJC Vâlcea a efectuat controale la SC Oltchim SA, SC Uzinele Sodice Govora, SC CET Govora, SC Exploatarea Minieră SA Rm. Valcea, SC Vilmar, SC Hervil; amenajări hidrotehnice – pentru obiectivele hidrotehnice de pe raza judetului Valcea aflate in administrare SH Valcea si SH Sibiu, IJC Vâlcea verifică modul cum activitatea de urmărire a comportării construcţiilor hidrotehnice este organizată şi cum se desfăşoară, având în vedere faptul că pentru cele 12 CHE de pe Amenajarea Hidroenergetică Olt şi cele şapte baraje de pe Amenajarea Hidroenergetică Lotru şi afluenţi este instituită urmărirea specială datorită categoriei de importanta a acestor constructii.
Raportat la acest domeniu trebuie să menţionăm şi faptul că IJC Vâlcea a participat la efectuarea unor controale comune iniţiate la nivelul Instituţiei Prefectului Vâlcea referitoare la siguranţa în exploatare a clădirilor cu aglomeraţii de persoane mari (stadion, săli de sport, cinematografe, sali de spectacol), precum şi la modul cum este asigurat accesul persoanelor cu dizabilităţi la nivelul unor institutii de interes major. Pe lângă activităţile enumerate şi care se desfăşoară în mod curent, Inspectoratul de Stat în Construcţii are atribuţii si în cadrul acţiunilor ce decurg din managementul situaţiilor de urgenţă aplicabile în cazul producerii unor situaţii deosebite: cutremure, inundaţii, alunecari de teren, accidente la construcţii etc.

Activitatea de control a IJC Valcea vizează domeniul investiţional din toate ministerele şi administraţiile centrale şi locale, caracterul unitar al activităţii acestuia derivând din unitatea cadrului legal prezentat, cu aplicabilitate în domeniul construcţiilor, indiferent de sectorul economic. De corecta aplicare a reglementărilor în construcţii depind toate domeniile vitale ale economiei naţionale, cum ar fi: siguranţă cetăţenilor în raport cu fondul locativ şi cel al construcţiilor cu destinaţie publică (gradiniţe, şcoli, spitale, magazine, etc.), în conditii normale, dar mai ales în cazul producerii unui cutremur; siguranţa sistemului hidroenergetic, atât în condiţii normale cât şi extraordinare; siguranţa transportului rutier şi pe calea ferată în raport cu asigurarea parametrilor de calitate pentru infrastructură de transport (drumuri şi cai ferate); păstrarea şi conservarea clădirilor de patrimoniu; calitatea vieţii cetăţenilor prin asigurarea, sub aspect cantitativ si calitativ, a tuturor utilitatilor. În condiţiile prezentate este inutil să insistăm asupra importanţei deosebite a activităţii pe care Inspectoratul de Stat în Construcţii o desfăşoară în domeniile enumerate mai sus, dar şi responsabilităţile ce decurg din acest domeniu de maxim interes al investiţiilor din fonduri bugetare şi fonduri europene”, a declarat Ion Tudor, şeful IJC Vâlcea în cadrul Colegiului Prefectural din luna septembrie.

Leave a Response