|sâmbătă, decembrie 4, 2021
  • Follow Us!

Consilierii locali vor aproba reactualizarea PUZ “Ostroveni Sud” şi rectificarea bugetului 

• În cadrul ultimei şedinţe din 2011,

Consilierii locali vor aproba reactualizarea PUZ „Ostroveni Sud” şi rectificarea bugetului

Joi, 22 decembrie 2011, este programată ultima şedinţă din acest an a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, şedinţă care va avea pe ordinea de zi 20 de rapoarte şi proiecte de hotărâri plus punctul „Diverse”. Astfel, se vor dezbate şi aproba următoarele propuneri: reactualizare PUZ „Ostroveni Sud, cu regulamentul de urbanism aferent”; prelungirea termenului de valabilitate a PUZ „Imobil b-dul Tudor Vladimirescu, nr. 24″, investitor SC Protectchim SRL; inventarierea unor suprafeţe de teren în domeniul privat al municipiului şi aprobarea concesionării directe a acestora; inventarierea a două suprafeţe de teren în domeniul privat al municipiului şi aprobarea concesionării directe a acestora; efectuarea unui schimb de terenuri; închirierea unui teren, situat în Calea lui Traian – Gang bl L; modificare a Hotărârii Consiliului Local nr 301/2009 referitoare la închirierea spaţiilor comerciale din incinta imobilului „Hala Centrală”; prelungirea duratei contractelor de închiriere a cabinetelor medicale, situate în incinta imobilului din Intrarea Pribeanu, nr. 1;

acordarea cu titlu gratuit a dreptului de superficie in favoarea SC CEZ Distribuţie SA pentru terenul în suprafaţă de 53 mp şi a dreptului de uz pentru terenul în suprafaţă de 59 mp, ambele terenuri situate în strada Nicolae Iorga, aparţinând domeniului publica al municipiului; analiza şi aprobarea execuţiei bugetului local pe trimestrul IV al anului 2011; rectificarea bugetului local şi a listelor de investiţii pe total surse de finanţare pe anul 2011; privind rectificarea bugetului autofinanţat al unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat; efectuarea de plăţi din bugetul local; preluarea parţiala a cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenţii pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, corespunzătoare cotei de 20% ce revine asociaţiei de proprietari; stabilirea şi aprobarea nivelului impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2012; aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al municipiului Râmnicu Vâlcea; înfiinţarea Centrului Municipal de Voluntariat la Râmnicu Vâlcea; modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2009 referitoare ia aprobarea caietului de sarcini şi a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători în municipiul Râmnicu Vâlcea; mandatarea Adunării Generale a Acţionarilor la SC ETA SA; mandatarea Adunării Generale a Acţionarilor la SC Apavil SA.

Leave a Response