|miercuri, decembrie 8, 2021
  • Follow Us!

Consilierii locali au aprobat înfiinţarea Centrului Municipal de Voluntariat 

• La Râmnicu Vâlcea,

Consilierii locali au aprobat înfiinţarea Centrului Municipal de Voluntariat

Recent, consilierii locali au aprobat înfiinţarea Centrului Municipal de Voluntariat Râmnicu Vâlcea, centru care va avea sediu în clădirea Şcolii cu clasele I-IV Feţeni. „Autorităţile locale oferă sprijin în derularea stagiilor de voluntariat, acordând prioritate activităţilor care se adresează tinerilor din categoriile sau zonele defavorizate. Anul 2011 a fost «Anul european al voluntariatului», aducând în atenţie activitatea de voluntariat ce pune în practică valorile europene ale solidarităţii, toleranţei şi diversităţii, de care au beneficiat atât persoanele care s-au implicat voluntar, cât şi comunităţile în care aceştia trăiesc. Pe de altă parte, ţinând cont că anul 2012 este declarat «Anul îmbătrânirii active», Primăria Râmnicului consideră utilă lansarea Centrului Municipal de Voluntariat (CMV) Râmnicu Vâlcea în primul trimestru din 2012, o nouă instituţie la nivel local, ce se adresează organizaţiilor neguvernamentale şi instituţiilor publice care lucrează cu voluntari, propunându-şi în mod explicit o relaţie de parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Vâlcea.

Scopul Centrului Municipal de Voluntariat este acela de a oferi societăţii locale un punct de întâlnire între necesităţile sociale şi posibilitatea rezolvării lor prin intermediul resursei umane oferite de voluntari. Centrul Municipal de Voluntariat îşi propune următoarele obiective principale: promovarea centrului de voluntariat; creşterea gradului de sensibilizare cu privire la valoarea şi importanţa voluntariatului; promovarea conceptului şi practicii de voluntariat în comunitatea locală; identificarea nevoilor comunităţii (în special celor din domeniul prezervării habitatului natural şi a conceptului de oraş verde) şi soluţionarea acelora care se pot aborda prin voluntariat; abilitarea organizatorilor de activităţi de voluntariat; recunoaşterea activităţilor de voluntariat; dezvoltarea internă a centrului de voluntariat la nivelul serviciilor oferite, a resurselor umane (angajate şi voluntare);

atragerea în parteneriat a unor ONG-uri locale care să acceseze fonduri europene şi respectiv să elaboreze manuale de bune practici; analiza diverselor propuneri de cofinanţare adresate municipalităţii Râmnicu Vâlcea de către ONG-uri. Pentru îndeplinirea obiectivelor centrului sunt propuse următoarele acţiuni: întocmirea publicaţiei Ghidul oportunităţilor de voluntariat în Râmnicu Vâlcea, distribuirea electronică a acestuia către instituţii, organizaţii, şcoli, promovare prin pliante, afişe, bannere, postarea ghidului pe site-ul Primăriei, mass-media locală (campanie de promovare a voluntariatului şi a impactului acestuia în comunitate); recrutarea voluntarilor, orientarea lor, perfecţionarea continuă a personalului în domenii precum managementul voluntarilor, managementul centrului de voluntariat; organizarea Săptămânii Naţionale a Voluntariatului. Centrul de voluntariat se doreşte a fi locul în care fiecare membru al comunităţii (individ, grup sau entitate juridică) simte că poate veni pentru a da ceva comunităţii în care trăieşte”, a precizat Ioana Cristescu, din cadrul Serviciului Sport, Cultură şi Mass-Media.

Leave a Response