|miercuri, decembrie 8, 2021
  • Follow Us!

Consilierii judeţeni vor aproba ultima rectificare din acest an a bugetului propriu 

• În cadrul unei şedinţe ordinare,

Consilierii judeţeni vor aproba ultima rectificare din acest an a bugetului propriu

Luni, 19 decembrie, este programată să aibă loc ultima şedinţă a Consiliului Judeţean Vâlcea, şedinţă care va avea pe ordinea de zi 13 proiecte de hotărâri plus punctul „Diverse”. Astfel, se vor discuta şi aproba următoarele propuneri: rectificarea bugetului propriu al judeţului Vâlcea, a listei obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, a bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti şi a programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, precum şi majorarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia CJ Vâlcea şi acordarea unui ajutor Primăriei oraşului Horezu; modificarea şi completarea regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 69 din 18 aprilie 2008;

modificarea şi completarea regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, în judeţul Vâlcea, aprobat prin Hotărârea CJ Vâlcea nr. 3 din 31 ianuarie 2008; modificarea şi completarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei paritare pentru atribuirea traseelor cuprinse în Programul de transport public judeţean de persoane, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 68 din 18 aprilie 2008; documentaţia tehnico-economică, faza „documentaţie pentru avizarea lucrărilor de intervenţie”, pentru obiectivul de investiţii „Lucrări de întreţinere periodică a podului din beton armat pe DJ 646 Băbeni -Tomşani – Costeşti – Mănăstirea Arnota km 34+860″; aprobarea protocolului de colaborare în vederea asigurării sustenabilităţii platformei de afaceri şi investiţii publice în regiunea Sud-Vest Oltenia; aprobarea Planului Local de Acţiune pentru Mediu în judeţul Vâlcea, pentru perioada 2011-2014; mandatarea lui Constantin Rădulescu, reprezentantul judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor a SC Apavil SA Vâlcea, să aprobe majorarea capitalului social şi modificarea actului constitutiv al operatorului regional, SC Apavil SA; desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vâlcea; desemnarea unui reprezentant al CJ Vâlcea în Consiliul de administraţie al Palatului Copiilor Râmnicu Vâlcea.

Leave a Response