|miercuri, decembrie 8, 2021
  • Follow Us!

Acţionarii OLTCHIM vor decide soarta combinatului chimic vâlcean 

• Miercuri, 7 decembrie,

Acţionarii OLTCHIM vor decide soarta combinatului chimic vâlcean

Nicu Trandafir

Luna trecută, Consiliul de Administraţie de la OLTCHIM a decis convocarea unei şedinţe AGA pentru data de 7 decembrie, la solicitarea Ministerului Economiei, dar şi a principalului acţionar minoritar – PCC SE. Miercuri, acţionarii OLTCHIM vor dezbate şi, eventual, aproba următoarele propuneri: iniţierea angajării răspunderii directorului Constantin Roibu în instanţă pentru prejudiciile cauzate societăţii în calitate de director general al societăţii, în conformitate cu dispoziţiile articolului 155 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale; revocarea directorului Constantin Roibu din funcţia de administrator al SC Oltchim SA; cerere către consiliul de administraţie de revocare a lui Constantin Roibu din funcţia de director general, dat fiind că acesta a fost sancţionat de CNVM pentru contravenţii în legătură cu legislaţia privind pieţele de capital, şi anume, manipularea pieţei.

De asemenea, PCC SE spune că directorul Constantin Roibu nu a supervizat în mod adecvat personalul SC Oltchim SA şi, din această cauză, SC Oltchim SA nu a restituit în timp util certificatele de dioxid de carbon, ceea ce a expus societatea la o posibilă amendă în valoare de 14,34 milioane de euro. Cei de la PCC SE mai spun în convocatorul şedinţei AGOA din data de 7 decembrie 2011 că, sub conducerea lui Constantin Roibu, situaţia societăţii s-a deteriorat în mod constant, că nu înţelege problemele reale ale SC Oltchim SA (dând în mod constant vina pe factori externi pentru problemele SC Oltchim SA şi nu pe propria conducere) şi că nu prezintă soluţii alternative pentru problemele societăţii. În fine, la punctul şase de pe ordinea de zi a şedinţei ordinare AGA din 7 decembrie 2011, PCC SE solicită constituirea unei comisii de experţi la nivelul SC Oltchim SA care să investigheze afirmaţiile din presă privind actele încheiate de conducere cu SC Oltchim SA care au prejudiciat cele mai bune interese ale SC Oltchim SA sau că unii dintre cei mai importanţi clienţi ai societăţii sunt controlaţi de persoane din conducerea SC Oltchim SA. În luna aprilie a acestui an, acţionarii prezenţi la şedinţa AGA de la SC Oltchim SA au aprobat toate proiectele de hotărâri iniţiate de consiliul de administraţie sau conducerea executivă a societăţii şi au respins toate propunerile înaintate de acţionarul minoritar Petro Carbo Chem SE. În plus, şase puncte de pe ordinea de zi introduse la solicitarea PCC SE, nici măcar nu au mai fost supuse votului acţionarilor SC Oltchim SA. Astfel, cu peste 82% din voturi, acţionarii au respins cererea PCC SE de revocare din funcţie a directorului general al SC Oltchim SA, Constantin Roibu, dar au respins şi solicitările de întocmire a unui nou program de restructurare a societăţii, precum şi realizarea unui plan alternativ pentru dezvoltarea şi funcţionarea SC Oltchim SA fără integrarea diviziei de petrochimie a Arpechim Piteşti.

Tot în cadrul şedinţei AGA de la OLTCHIM din data de 7 decembrie 2011 se prevede confirmarea în funcţia de administrator al SC Oltchim SA a lui Constantin Dascălu, numit administrator provizoriu prin Decizia Consiliului de Administraţie nr. 203/31 august 2011 şi ales în funcţia de preşedinte al consiliului de administraţie. Trebuie să mai spunem că în data de 2 noiembrie 2011, în cadrul şedinţei Consiliului de Administraţie de la SC Oltchim SA, directorul general adjunct financiar al societăţii, Alexandru Bucşă, şi-a prezentat demisia din această funcţie invocând motive personale, iar Dan Viorel Paul şi-a dat demisia din consiliul de administraţie la nici o lună după ce a fost numit în această calitate.

Directorul Roibu trebuie să prezinte informaţii privind cheltuielile de sponsorizare

Şedinţa extraordinară a Adunării Generale a Acţionarilor de la SC Oltchim SA din 7 decembrie 2011 cuprinde o propunere de modificare a articolului 16 din actul constitutiv al SC Oltchim SA referitoare la competenţa Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor. Astfel, acţionarul PCC SE doreşte introducerea următoarelor două alineate: vânzarea unui produs SC Oltchim SA către intermediari este limitată într-un an la 5% din volumul vânzărilor înregistrat în anul anterior pentru respectivul produs, restul urmând a fi vândut direct clienţilor finali (orice contracte ce vor fi încheiate cu intermediari cu depăşirea pragului de 5% precizat mai sus trebuie aprobate de adunarea generală extraordinară a acţionarilor); încheierea de contracte de vânzare-cumpărare cu societăţi situate în paradisuri fiscale, cum ar fi Cipru, Elveţia şi Insulele Cayman, trebuie aprobate de adunarea generală extraordinară. Fără a aduce atingere celorlalte prevederi din prezentul act constitutiv, aprobarea pentru încheierea unui contract cu un anumit furnizor este considerat acordată de adunarea generală extraordinară a acţionarilor pentru toate celelalte contracte încheiate cu furnizorul în cauză în anul în curs.

În urmă cu două luni, cu 75% din voturile acţionarilor SC Oltchim SA, s-au respins următoarele proiecte de hotărâri propuse de PCC SE: limitarea vânzărilor de produse prin intermediari la maximum 5% şi realizarea a cel puţin 95% din vânzările fiecărui produs direct către utilizatorii finali ori solicitarea Consiliului de Administraţie al SC Oltchim SA să adopte o decizie cu privire la acest punct de pe ordinea de zi; încetarea vânzărilor de produse prin societăţi comerciale rezidente în paradisuri fiscale cum ar fi Cipru, Elveţia, Insulele Cayman, fără aprobarea prealabilă a adunării generale a acţionarilor, ori solicitarea consiliului de administraţie al societăţii să adopte o decizie cu privire la acest punct de pe ordinea de zi; punerea la dispoziţie a rapoartelor comandate de SC Oltchim SA şi elaborate de consultanţi, incluzând rapoartele elaborate de Technon Orbichem, Nexant, Roland Berger, precum şi a oricărui alt raport, analize, la care se face referire în aşa-numitul plan de restructurare a societăţii elaborat de conducerea SC Oltchim SA, aceste rapoarte fiind menţionate pe larg de directorul general Constantin Roibu în mass-media, drept bază pentru planul de dezvoltare pregătit de conducerea societăţii; având în vedere standardele internaţionale comerciale conform cărora auditorul unei societăţi listate trebuie înlocuit la fiecare trei ani pentru a asigura transparenţă şi evaluarea corectă a societăţii, numirea unui nou auditor al SC Oltchim SA, altul decât KPMG Audit SRL, din moment ce KPMG este auditorul SC Oltchim SA din 2006.

Tot în data de 7 decembrie 2011 este programată să aibă loc şedinţa ordinară a Adunării Generale a Acţionarilor de la SC Oltchim SA, şase din cele şapte puncte de pe ordinea de zi fiind incluse la solicitarea acţionarului minoritar PCC SE. Astfel, ordinea de zi a şedinţei AGOA se prezintă în felul următor: mandatarea conducerii executive în vederea întocmirii unui nou plan de restructurare pentru SC Oltchim SA sau modificarea programului de restructurare aprobat de adunarea generală a acţionarilor din 6 august 2009; prezentarea de către consiliul de administraţie, în faţa adunării generale a acţionarilor, a unui raport cu informaţii detaliate privind cheltuielile de sponsorizare ale SC Oltchim SA în perioada începând cu 1 ianuarie 2011 şi până la data prezentei adunări generale ordinare a acţionarilor, împreună cu un raport al consiliului de administraţie prin care să se explice motivele şi argumentele comerciale pentru aceste costuri, dat fiind că societatea nu a înregistrat profit din 2007 şi a trimis salariaţi în şomaj tehnic.

Leave a Response