|joi, mai 26, 2022
  • Follow Us!

Sofianu a cerut autorizaţie de mediu… ulterior construcţiei Centrului de Expoziţii şi Evenimente 

• Un caz grav de încălcare a legii?

Sofianu a cerut autorizaţie de mediu… ulterior construcţiei Centrului de Expoziţii şi Evenimente

Nicu Trandafir

Este mai mult decât evident că omul de afaceri Nicolae Sofianu îşi angajează şi oameni incompetenţi pe la firmele pe care le deţine, altfel nu ne-am explica de unde a plecat o problemă foarte gravă care ridică mari semne de întrebare. În acest caz vorbim de lipsa de cunoaştere în întocmirea documentaţiilor de autorizare a unor construcţii. Mai pe concret, proprii oameni l-au lăsat pe Nicu Sofianu în ofsaid cu Centrul de Expoziţii şi Evenimente din zona Troianu pentru că nu au cerut documentaţia de mediu în termenul prevăzut de lege.
Ştim cu toţii că acest centru a fost finalizat şi dat în exploatare încă din luna iulie, însă abia după două luni, Nicu Sofianu a depus la Agenţia de Protecţie a Mediului Vâlcea documentaţia, cu toate că aceste acte trebuiau întocmite şi depuse înainte de demararea lucrărilor de modernizare şi extindere a clădirii. Dar să vedem cronologia evenimentelor?
În data de 27 septembrie 2011, Agenţia de Mediu Vâlcea a emis Decizia nr. 586 de evaluare iniţială „ca urmare a solicitării depuse de SC General Grup Proiectare şi Construcţii SRL cu sediul în Rm. Vâlcea, str. Carol I, pentru proiectul «Construire centru de expoziţii şi evenimente Sofianu, fast-food Taverna Lotrilor, reconversie, extindere, amenajare clădiri», propus a fi amplasat în Rm. Vâlcea, strada Posada nr. l, înregistrată la APM Vâlcea cu nr. 8617/14 septembrie 2011″.
A doua zi, în 28 septembrie, Agenţia pentru Protecţia Mediului Vâlcea anunţă publicul asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire centru de expoziţii si evenimente Sofianu, fast-food Taverna Lotrilor, reconversie, extindere, amenajare clădiri”, cu titluar aceiaşţi firmă a lui Nicu Sofianu, SC General Grup Proiectare şi Construcţii SRL.

În fine, în data de 29 septembrie se publică proiectul deciziei etapei de încadrare, ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de… SC General Grup Proiectare şi Construcţii SRL. „Terenul pe care se solicită construirea are suprafaţa totală de 9.506 mp, este amplasat în intravilanul localităţii Rm. Vâlcea. Pe aceast lot se vor amplasa două clădiri: o clădire având suprafaţa construită la sol de 92,93 mp şi una cu suprafaţa construită la sol de 1.552mp. Terenul este trecut la categoria subzone unităţi industriale existente şi propuse, funcţiuni complementare, dispune de racorduri la toate reţelele de utilităţi. Va fi prevăzută amplasarea de containere metalice pentru colectarea gunoiului şi a resturilor provenite din execuţie. Condiţiile de realizare a proiectului: realizarea proiectului (execuţie cat si pentru faza de exploatare) va ţine cont de prevederile actelor normative naţionale, care sunt în concordanţă cu directivele Uniunii Europene; la executarea lucrării se vor respecta proiectul tehnic şi recomandările studiului geotehnic, prin aplicarea prevederilor legislative în vigoare, a prevederilor PUG avizat sau aprobat în vigoare şi RLU aferent acestuia, a condiţiilor impuse prin prezenta notificare şi a avizelor eliberate de celelalte autorităţi competente; titularul şi constructorul vor urmări realizarea tuturor soluţiilor tehnico-constructive şi celelalte prevederi cuprinse în proiectul de execuţie avizat şi aprobat; măsurile de prevenire eficientă a poluării se vor lua, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile in domeniu; lucrările de execuţie vor începe numai după ce titularul de proiect solicită şi obţine autorizaţia de construire a obiectivului de investiţie; beneficiarul va comunica în scris la APM Vâlcea şi la GNM-CJ Vâlcea cu zece zile înainte data începerii lucrărilor; lucrările nu vor afecta obiectivele şi proprietăţile rezidenţiale din zonă; orice avarie survenită la lucrări în timpul execuţiei şi orice disconfort creat în zonă, cu toate implicaţiile, intră în sarcina beneficiarului”, se arată în referatul întocmit de Doina Niţu din cadrul APM Vâlcea.

Leave a Response