|joi, mai 26, 2022
  • Follow Us!

Se vor tansfera bunuri de 6 milioane lei din patrimoniul CET Govora în domeniul CJ Vâlcea 

• În vederea implementării unui proiect cu finanţare europeană,

Se vor tansfera bunuri de 6 milioane lei din patrimoniul CET Govora în domeniul CJ Vâlcea

Consilierii judeţeni sunt chemaţi să aprobe vineri, 14 octombrie 2011, propunerea de trecere cu plată a unor bunuri din patrimoniul CET Govora, în domeniul public al judeţului Vâlcea şi în administrarea CJ Vâlcea. Preţul bunurilor stabilit potrivit raportului de evaluare este în sumă de circa 6 milioane de lei. La nivelul judeţului Vâlcea este în implementare proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice”, finanţarea fiind asigurată prin Axa prioritară 3 a Programului Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu). Având în vedere că prin acest proiect major nu se asigură în totalitate conformarea CET Govora la cerinţele de protecţie a mediului impuse prin directivele Uniunii Europene şi asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană, autorităţile publice locale beneficiare ale acestui proiect au obligaţia derulării unor investiţii complementare proiectului major aflat în implementare prin POS Mediu care vor conduce în final la conformare. Astfel, aceste investiţii complementare au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 129/30.11.2010 pentru cele care cad în sarcina Consiliului Judeţean Vâlcea, şi prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea nr. 367/14.12.2010 pentru cele care cad în sarcina Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea.

Toate aceste investiţii ce trebuie realizate pentru conformarea CET Govora, inclusiv investiţia majoră aflată în implementare prin POS Mediu, se regăsesc şi în master-planul privind reabilitarea sistemului de încălzire centralizată din municipiul Râmnicu Vâlcea, document strategic adoptat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 156/30 noiembrie 2009.
Investiţiile asumate de Consiliul Judeţean Vâlcea prin Hotărârea nr. 129/30.11.2010 se referă la: lucrări de reabilitare şi modernizare a reţelelor de transport din cadrul sistemului centralizat de alimentare cu energie termică a municipiului Râmnicu Vâlcea, în vederea reducerii pierderilor de energie până la valoarea de 8%, în valoare de 24,52 milioane euro; realizare grup de cogenerare pe biomasă, în valoare de 24 milioane euro. Având în vedere necesarul mare de fonduri pentru derularea acestor investiţii, singura soluţie ar fi identificarea de fonduri externe nerambursabile care să permită asigurarea surselor financiare necesare. Potrivit prevederilor Ghidului solicitantului pentru orice program de finanţare, solicitantul trebuie să deţină integral dreptul de proprietate asupra bunurilor care fac obiectul aplicaţiei, respectiv asupra infrastructurii de termoficare şi trebuie să facă dovada că aceste bunuri sunt în domeniul public al unităţii administrativ teritoriale. În acest sens, CET Govora a solicitat prin adresa nr. 24129/10 octombrie 2011 trecerea unor bunuri din patrimoniul CET Govora în domeniul public al judeţului Vâlcea.

Conform Hotărârii Guvernului nr. 1005/2002, capitalul social al CET Govora este deţinut de judeţul Vâlcea în calitate de acţionar unic, care îşi exercită toate drepturile ce decurg din calitatea de acţionar prin Consiliul Judeţean Vâlcea. Transferul bunurilor din patrimoniul CET Govora în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea se poate realiza, conform legislaţiei în vigoare numai cu plată. În conformitate cu aceste acte normative transferul de proprietate se poate realiza numai după parcurgerea unor etape, dintre care s-au realizat: evaluarea bunurilor care fac obiectul transferului de către un evaluator independent, elaborarea de către acesta a unui raport de evaluare, precum şi stabilirea unei valori a bunurilor, care va reprezenta preţul de transfer a acestora (confom raportului de evaluare, elaborat în baza normelor, metodologiilor şi recomandărilor Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România, de către SC Romcontrol SA Bucureşti, preţul rezultat este de 6 milioane de lei); aprobarea, prin Hotărârea nr. 10/10 octombrie 2011 a Adunării Generale a Acţionarilor de la CET Govora a transferului de bunuri în domeniul public al judeţului Vâlcea.

(P.C.)

Leave a Response