|joi, mai 26, 2022
  • Follow Us!

Se pregătesc noi schimbări în Consiliul de Administraţie de la UZINELE SODICE GOVORA 

• Acţionarul majoritar Ciech rămâne… nemulţumit

Se pregătesc noi schimbări în Consiliul de Administraţie de la UZINELE SODICE GOVORA

• în prezent, consiliul de administraţie de la întreprindere are următoarea componenţă: Jan Szczepanski, Tadeusz Stoklosa, Jerzy Zak Jakub, Aleksander Barys şi Tomasz Jacek Gryglewski

Luna trecută, Michal Dobecki, directorul general al SC Uzinele Sodice Govora – Ciech Cemical Group SA, a semnat decizia de convocare a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor, pentru data de 14 octombrie 2011. Pe ordinea de zi a şedinţei AGA sunt înscrise doar două proiecte de hotărâri: revocarea lui Jakub Zak şi Tomasz Gryglewski din funcţiile de administratori ai societăţii; alegerea lui Artur Janusz Osuchowski şi Rafal Piotr Rybkowski în funcţia de administratori ai întreprinderii, pentru o perioadă de patru ani, începând cu data de 14 octombrie 2011.

În urmă cu numai o lună, acţionarii de la SC Uzinele Sodice Govora – Ciech Chemical Group SA au confirmat numirea, în calitate de membri ai consiliului de administraţie al societăţii, a următoarelor persoane: Jan Szczepanski, Tadeusz Stoklosa, Jerzy Zak Jakub, Aleksander Barys şi Tomasz Jacek Gryglewski, potrivit hotărârilor anterioare prin care au fost numiţi. De asemenea, acţionarii de la USG-CCG au ratificat toate deciziie, actele şi faptele efectuate de consiliul de administraţie în exercitarea mandatului, din momentul numirii lor şi până la data adunării generale ordinare a acţionarilor, adică 25 august 2011. Tot atunci, acţionarii de la SC Uzinele Sodice Govora – Ciech Chemical Group SA au mai aprobat următoarele propuneri: rectificarea deciziei adunării generale ordinare a acţionarilor nr. 2 din data de 26 mai 2011 în sensul înlăturării sintagmei „şi cumulativ” din textul rezoluţiilor nr. 2, 3 şi 4, întrucât a fost inclusă din eroare, având în vedere faptul că metoda votului cumulativ nu a fost utilizată şi nici solicitată de către acţionarul semnificativ prezent la respectiva adunare; rectificarea procesului verbal al adunării generale ordinare a acţionarilor societăţii din data de 26 mai 2011 în sensul înlăturării aceleiaşi sintagme.

În data de 4 iulie 2011, a avut loc şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor, în care au fost aprobate cinci proiecte de hotărâri: alegerea lui Tomasz Jacek Gryglewski în funcţia de administrator pe o perioadă de patru ani; numirea auditorului financiar KPMG Audit SRL; stabilirea remuneraţiei membrilor consiliului de administraţie, etc. În plus, această şedinţă AGA a avut loc la mai puţin de două luni după ce acţionarii de la SC Uzinele Sodice Govora – Ciech Chemical Group SA au aprobat propunerea de revocare din funcţie a administratorilor Artur Janusz Osuchowski, Rafal Rybkowski şi Titi Paraschiv şi alegerea în funcţiile de membru în consiliul de administraţie a următoarelor persoane: Aleksander Barys şi Jakub Zak. În urmă cu un an, a avut şedinţa acţionarilor de la SC Uzinele Sodice Govora – Ciech Chemical Group SA, care a avut pe ordinea de zi patru proiecte de hotărâri. Concret, acţionarii l-au ales pe Rafal Rybkowski în funcţia de membru al consiliului de administraţie ca urmare a demisiei lui Tomasz Jacek Gryglewski, dar l-au ales şi pe Artur Janusz Osuchowski în funcţia de preşedinte al CA de la întreprinderea vâlceană. Este surprinzător gestul acţionarului majoritar de la SC Uzinele Sodice Govora – Ciech Chemical Group SA, grupul Ciech, având în vedere că, în vara anului trecut, a decis revocarea din funcţia de administratori ai societăţii a polonezilor Aleksander Barys şi Antoni Kaszak, precum şi alegerea reprezentanţilor Artur Janusz Osuchowski şi Jan Szczepanski, în funcţia de administratori ai întreprinderii, pentru o perioadă de patru ani. Toate acestea au avut loc după ce în urmă cu un an, acţionarii USG-CCG au luat act de renunţarea la calitatea de membru în Consiliul de Administraţie al SC Uzinele Sodice Govora – Ciech Chemical Group SA a următoarelor persoane: Artur Janusz Osuchowski, Jan Szczepanski şi Robert Bednarski.

(Nicu Trandafir)

Leave a Response