|joi, mai 26, 2022
  • Follow Us!

Primăria va menţine preţul de 138,73 lei/Gcal pentru energia termică facturată populaţiei 

• Viceprimarul Eusebiu Veţeleanu: Cel puţin până în data de 1 ianuarie 2012,

Primăria va menţine preţul de 138,73 lei/Gcal pentru energia termică facturată populaţiei

Consilierii locali din Râmnicu Vâlcea sunt chemaţi marţi, 11 octombrie 2011 să aprobe unele măsuri pentru asigurarea sumelor necesare acoperirii diferenţei dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrată populaţiei şi preţul local al energiei termice facturată populaţiei. Astfel, până la 1 ianuarie 2012 se va menţine preţul de 138,73 lei/Gcal, pentru energia termică facturată populaţiei municipiului Râmnicu Vâlcea. Diferenţa dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrată populaţiei de 197,28 lei/Gcal şi preţul de facturare al energiei termice de 138,73 lei/Gcal – în cuantum de 58,55 lei/Gcal – va fi asigurată, începând cu data de 1 octombrie 2011, din bugetul local al municipiului. Însă, eventuala majorare, după data de 1 ianuarie 2012, a preţului de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrată populaţiei de către CET Govora, va influenţa în mod corespunzător preţul de facurare către populaţie, nivelul subvenţiei acordată de Consiliul Local menţinându-se la nivelul actual de 58,55 lei/Gcal.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 240/31 iulie 2010, a fost aprobat preţul de producere, transport şi distribuţie al energiei termice în cuantum de 197,28 lei/Gcal, iar prin hotărârea nr. 378/23 decembrie 2010, Consiliul Local a aprobat preţul local al energiei termice facturată populaţiei începând cu data de 1 ianuarie 2011 la valoarea de 138,73 lei/Gcal inclusiv TVA şi subvenţia ce se acordă din bugetul local al municipiului, la valoarea de 24,59 lei/Gcal, inclusiv TVA, precum şi compensarea de la bugetul de stat în cuantum de 33,96 lei/Gcal inclusiv TVA, conform Deciziei ANRSC nr. 460/25 noiembrie 2010. Numai că prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 69/31 august 2011 au fost abrogate prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei în sisteme centralizate, referitoare la acordarea de la bugetul de stat, a sumelor necesare compensării creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibilii utilizaţi pentru producerea energiei termice furnizate populaţiei prin sisteme centralizate.

„Conform prevederilor articolului 3 din OG 36/2006 aşa cum a fost modificată prin OUG nr. 69/2011, autorităţile administraţiei publice locale pot aproba preţuri locale ale energiei termice facturate populaţiei mai mici decât preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei, iar în situaţia în care acestea aprobă preţuri locale ale energiei termice facturate populaţiei mai mici decât preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei, vor asigura din bugetele locale sumele necesare acoperirii diferenţei dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei şi preţul local al energiei termice facturate populaţiei. Având în vedere că preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrată populaţiei în municipiul Râmnicu Vâlcea, aprobat prin HCL nr. 240/2010 este de 197,28 lei/Gcal, iar preţul de facturare aprobat prin HCL nr. 378/2010 este de 138,73 lei/Gcal, considerăm că diferenţa dintre cele două preţuri, respectiv 58,55 lei/Gcal, poate fi asigurată din bugetul local al municipiului”, precizează viceprimarul Eusebiu Veţeleanu.

(P.C.)

Leave a Response