|vineri, mai 27, 2022
  • Follow Us!

Primăria Titeşti va moderniza 3 km de drumuri comunale afectate de inundaţii 

• În urma implementării unui proiect cu finanţare europeană de 4 milioane lei,

Primăria Titeşti va moderniza 3 km de drumuri comunale afectate de inundaţii

Peste câteva săptămâni, autorităţile locale din comuna Titeşti vor demara lucrările de refacere şi modernizare a circa 3 km de drum comunale afectate de inundaţiile din anul 2010, în urma implementării unui proiect cu finanţare europeană. Proiectantul lucrărilor a fost firma SC Consult Invest SRL, iar valoarea estimativă a lucrărilor depăşeşte suma de 4 milioane lei. Drumul care urmează a fi modernizat şi refăcut în cadrul prezentului proiect de investiţie este un important drum de acces spre comuna Titeşti cu un trafic mare şi face legătura cu drumurile naţionale sau judeţene şi satele componente.

„Necesitatea investiţiei derivă şi din oportunităţile existente de dezvoltare a agroturismului, turismului ecumenic şi a turismului recreativ. Deşi judeţul Vâlcea ocupă locul trei pe ţară din punctul de vedere al capacităţii de cazare funcţionale şi locul doi pe ţară din punctul de vedere al numărului de înnoptări, sectorul turistic înregistrează o discrepanţă între potenţialul său şi nivelul de exploatare: în 2004, doar 26,57% din capacitatea de cazare existentă a fost funcţională, cu o rată de ocupare de 44,5%. În plus, modernizarea reţelelor de drumuri săteşti şi comunale este un factor obligatoriu pentru atragerea investiţiilor în zonă şi creşterea activităţilor de mică industrie”, se arată într-un studiu al firmei Consult Invest SRL.

În ceea ce priveşte conformarea cu priorităţile stabilite la nivel regional proiectul se adresează nevoilor definite în documentul Strategia de Dezvoltare Regională 2007- 2013 pentru regiunea Sud-Vest Oltenia, prin încadrarea în prioritatea regională 2 „Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii regionale”, măsura 2.1. „Îmbunătăţirea infrastructurii de transport, inclusiv cea transfrontalieră” şi în prioritatea regională 5 „Dezvoltarea zonelor rurale şi montane”, măsura 5.1. „Dezvoltarea infrastructurii rurale”. Proiectul se încadrează de asemenea în priorităţile de dezvoltare locală, stabilite în cadrul Strategiei de dezvoltare economico-socială a judeţului Vâlcea 2009-2013, prin conformarea cu cerinţele domeniului de dezvoltare 5 „Infrastructură şi Utilităţi”, domeniul de intervenţie „Modernizarea şi reabilitarea reţelei de transport rutier”, programul „Reabilitarea şi modernizarea drumurilor comunale”. Trebuie specificat de asemenea că localitatea Titeşti nu a mai beneficiat de sprijin comunitar pentru o investiţie similară iar gradul de sărăcie al comunei Titeşti, aşa cum este el determinat de rata sărăciei, este de 75%. Oportunitatea a apărut odată cu HG 378/aprilie 2011 care a dus la lansarea M322d, comuna Titeşti fiind în anexa la HG nominalizată.

(P.C.)

Leave a Response