|joi, mai 26, 2022
  • Follow Us!

Finanţele Publice vând jumătate din Uzina Mecanică Băbeni cu suma de 600.000 euro 

• În cadrul unei proceduri de executare silită,

Finanţele Publice vând jumătate din Uzina Mecanică Băbeni cu suma de 600.000 euro

Recent, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea, Administraţia Finanţelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii, a dat publicităţii anunţul cu privire la organizarea, în data de 3 noiembrie 2011, a celei de-a doua licitaţii pentru vânzarea bunurilor imobile, proprietate a debitorului SC Uzina Mecanică Băbeni SA. Faţă de precedentele licitaţii, Finanţele Publice au mai scos în plus la vânzare alte trei corpuri de proprietate ale întreprinderii, ceea ce înseamnă că se vor executa silit peste jumătate din activele aparţinând de SC Uzina Mecanică Băbeni SA. Din cadrul corpului de proprietate 15 se vor vinde următoarele bunuri imobile: clădire C1, anexă tehnică, suprafaţă desfăşurată de 364 mp, preţ – 66.375 lei; clădire C2, secţia mecanică, în suprafaţă construită la sol de 3.400 mp, construită în anul 1984, preţ – 258.300 lei; teren curţi construcţii aferent corpului de proprietate nr. 15, preţ – 197.250 lei. Din cadrul corpului de proprietate 28 se vor vinde: clădire C1, tip magazie, regim de înălţime parter, în suprafaţă construită la sol de 203 mp, preţ – 5.475 lei; clădire C2, tip magazie, regim de înălţime parter, în suprafaţă construită la sol de 213 mp, construită în anul 1984, preţ – 7.800 lei; teren curţi construcţii aferent corpului de proprietate nr. 28, în suprafaţă de 21.470 mp, preţ – 372.000 lei. Din corpul de proprietate nr. 3 se vor vinde: clădire C2, anexa tehnică a secţiei mecanice, în suprafaţă construită la sol de 540 mp, suprafaţă desfăşurată de 1.080 mp, construită în anul 1984, preţ – 124.500 lei; clădire C3, secţia mecanică, în suprafaţă construită la sol de 4.600 mp, preţ – 1,458 milioane de lei; teren curţi construcţii aferent corpului de proprietate nr. 3, în suprafaţă de 8.200 mp, preţ – 52.763 lei. Mai precizăm că bunurile imobile ale SC Uzina Mecanică Băbeni SA mai sus menţionate nu sunt grevate de sarcini.

În cursul anului trecut, SC Uzina Mecanică Băbeni SA a realizat o cifră de afaceri de peste 3,1 milioane de lei (doar 50% din nivelul din 2009), venituri totale de 2,87 milioane lei şi o pierdere de circa 2,1 milioane de lei. La data de 31 decembrie 2010, SC Uzina Mecanică Băbeni SA avea următoarele elemente de bilanţ: active circulante – 3,3 milioane lei; stocuri – 1,78 milioane lei; creanţe – 1,54 milioane lei, şi datorii totale de 8,4 milioane de lei. SC Uzina Mecanică Băbeni SA a activat încă din anul 1981 în cadrul Centralei Industriale pentru Echipamente Speciale Bucureşti şi a funcţionat apoi ca sucursală a RATMIL Bucureşti şi a Companiei Naţionale Romarm Bucureşti, fiind înfiinţată ca societate comercială în baza Hotărârii de Guvern nr. 952/2001. În anul 2003, Ministerul Economiei şi Comerţului, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie (OPSPI) a iniţiat procesul de privatizare al SC Uzina Mecanică Băbeni SA, prin scoaterea la vânzare, prin negociere pe bază de oferte finale, îmbunătăţite şi irevocabile, a întregului pachet de acţiuni deţinut de stat la societate. Anunţul de privatizare a fost publicat la data de 11 septembrie 2003, iar dosarul de prezentare a fost achiziţionat de Asociaţia Salariaţilor „Mecanica” Băbeni, SC Consal Trade SRL şi SC Remat Bucureşti Sud SA. În urma analizării ofertelor depuse şi a negocierilor purtate, pachetul de acţiuni a fost cumpărat de către Asociaţia Salariaţilor „Mecanica” Băbeni.
(Nicu Trandafir)

Leave a Response