|vineri, mai 27, 2022
  • Follow Us!

Directorul Constantin Roibu mai trimite în şomaj tehnic alţi 1.000 de angajaţi 

• Pentru că nu a găsit soluţii de redresare a activităţii OLTCHIM,

Directorul Constantin Roibu mai trimite în şomaj tehnic alţi 1.000 de angajaţi

Nicu Trandafir

La solicitarea expresă a directorului general Constantin Roibu, Consiliul de Administraţie de la SC Oltchim SA a aprobat, în şedinţa din 29 septembrie 2011, reducerea temporară, în luna octombrie 2011, a activităţii la nivelul platformei de la Râmnicu Vâlcea dar şi la Arpechim Piteşti, fără încetarea raporturilor de muncă. „În conformitate cu prevederile art. 52 alin. 1 lit. c coroborate cu prevederile art. 53 din Codul Muncii şi ale art. 27 alin. 1 lit. d coroborat cu art. 28 din Contractul Colectiv de Muncă, consilul de administraţie a decis suspendarea contractelor individuale de muncă (trimiterea în şomaj tehnic), pentru perioada 1 octombrie 2011 – 31 octombrie 2011, a circa 1.000 de salariaţi atât din rândul celor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul activului din Râmnicu Vâlcea cât şi al celor ce-şi desfăşoară activitatea la punctul de lucru al SC Oltchim SA, respectiv Divizia Petrochimică din comuna Bradu, judeţul Argeş. Pe durata suspendării contractelelor individuale de muncă, salariaţii beneficiază de o indemnizaţie de 80% din salariul de bază al fiecăruia, corespunzător locului de muncă ocupat”, subliniază Constantin Roibu, directorul general al SC Oltchim SA.

În data de 25 august 2011, Consiliul de Administraţie de la SC Oltchim SA a luat decizia de trimitere în şomaj tehnic a unei părţi a salariaţilor întreprinderii, în cursul lunii septembrie. Concret, conform Deciziei CA nr. 198/25 august 2011, s-a aprobat suspendarea contractelor individuale de muncă (trimiterea în şomaj tehnic) a 1.161 de salariaţi, atât din rândul celor care îşi desfăşoară activitatea la activul din Râmnicu Vâlcea, cât şi al celor ce-şi desfăşoară activitatea la punctul de lucru al SC Oltchim SA, respectiv Divizia Petrochimică din comuna Bradu. Decizia conducerii SC Oltchim SA a venit pe fondul lipsei materiei prime şi a capitalului de lucru. Potrivit articolului 3 din Decizia Consiliului de Administraţie de la SC Oltchim SA nr. 198/25 august 2011, trimiterea în şomaj tehnic a salariaţilor din serviciile funcţionale s-a făcut prin rotaţie pentru a asigura continuitatea şi competenţa în rezolvarea problemelor specifice fiecărui loc de muncă. Pe perioada suspendării contractelor individuale de muncă (a şomajului tehnic), salariaţii au rămas la dispoziţia angajatorului SC Oltchim SA, societatea având oricând posibilitatea să dispună reluarea activităţii în condiţii normale de lucru. În fine, prin Decizia CA nr. 198/25 august 2011, s-a împuternicit conducerea executivă a societăţii pentru aplicarea măsurii de trimitere în şomaj tehnic a salariaţilor şi s-au mandatat persoanele, în vederea negocierii măsurilor ce au fost luate în privinţa salariaţilor şi a semnării protocolului ce s-a încheiat între reprezentanţii SC Oltchim SA şi Sindicatul Liber Oltchim.

În schimb, la începutul lunii august, conducerea SC Oltchim SA a luat decizia de a trimite în şomaj tehnic, până la finele lunii, 1.025 de angajaţi, reprezentând circa 30% din totalul salariaţilor, din cauza dificultăţilor de finanţare a capitalului de lucru, activitatea fiind redusă la 30% din capacitate. Cei 1.025 de salariaţi vizaţi erau salariaţi care îşi desfăşurau activitatea atât la punctul de lucru din Râmnicu Vâlcea, cât şi la Arpechim Piteşti. În prezent, compania are un număr total de 3.454 de angajaţi.

Preşedintele Asociaţiei Brokerilor, desemnat în CA de la Oltchim

Tot la finele lunii septembrie 2011, Consiliul de Administraţie de la societatea Oltchim SA a luat decizia numirii unui membru provizoriu în consiliul de administraţie. La primul punct, Consiliul de Administraţie al SC Oltchim SA a luat act de demisia administratorului Ion Ionescu, din motive personale.

În conformitate cu prevederile din Legea nr. 31/1990 şi articolului 19 din actul constitutiv, prin Decizia nr. 211/29 septembrie 2011, consiliul de administraţie l-a numit în calitatea de administrator provizoriu, până la prima convocare a adunării generale ordinare a acţionarilor, pe Dan Viorel Paul. Acesta a absolvit Facultatea de Electrotehnică din cadrul Universităţii Politehnice Bucureşti precum şi Facultatea de Comerţ din cadrul Academiei de Studii Economice. Începând cu anul 1997, Dan Viorel Paul ocupă funcţia de preşedinte al SSIF Finaco Securities, iar din anul 2006 pe cea de preşedinte al Consiliului Director al Asociaţiei Brokerilor. În aceste condiţii, Consiliul de Administraţie de la SC Oltchim SA are următoarea componenţă: Constantin Dascălu – preşedinte, Constantin Roibu, Grigore Crăciunescu, Karoly Borbely – membri, Dan Viorel Paul – membru provizoriu.

În urmă cu patru luni, Consiliul de Administraţie de la SC Oltchim SA a luat act de demisia prezentată de administratorul Mihaella Drăgoescu, având ca motivaţie vânzarea pachetului de acţiuni deţinut de SIF Oltenia SA la SC Oltchim SA. Drept urmare, Consiliul de Administraţie de la SC Oltchim SA l-a numit, ca administrator provizoriu, pe Ion Ionescu, iar confirmarea sa în funcţia de administrator urmează a avea loc în şedinţa AGA din 29 august 2011 de la SC Oltchim SA. Mihaella Deniza Drăgoescu este consilier pe probleme de plasamente financiare şi tranzacţii pe piaţa de capital la SIF Oltenia şi a fost aleasă în Consiliul de Administraţie al SC Oltchim SA în data de 27 septembrie 2010. Anul trecut s-au mai petrecut câteva „mutaţii” în consiliul de administraţie: în luna iunie, şi-a dat demisia administratorul Constantin Nedelcu, reprezentantul Ministerului Economiei. În prima şedinţă a consiliului de administraţie, administratorii în funcţie ai SC Oltchim SA urmau să desemneze un administrator provizoriu în locul lui Constantin Nedelcu, conform prevederilor art. 1537 din Legea 31/1990 societăţilor comerciale, însă acest lucru nu s-a mai întâmplat. Tot în cursul lunii iunie, adunarea generală a acţionarilor l-a desemnat în funcţia de administrator pe Borbely Karoly în locul lui Constantin Stafie.

Leave a Response