|joi, mai 26, 2022
  • Follow Us!

Consilierii locali vor clarifica situaţia juridică a “buncărului” de sub Hotel Alutus 

• În cadrul unei şedinţe ordinare,

Consilierii locali vor clarifica situaţia juridică a „buncărului” de sub Hotel Alutus

Marţi, 25 octombrie 2011, este programată să aibă loc şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, şedinţă care va avea pe ordinea de zi 16 proiecte de hotărâri sau rapoarte plus punctul „Diverse”. Astfel, se vor dezbate şi aproba următoarele propuneri: raport şi proiect de hotărâre privind avizare Plan Urbanistic de Detaliu „Grădiniţa cu program normal b-dul Nicolae Bălcescu, nr. 41-43″, investitor SC Socom SA Râmnicu Vâlcea; raport şi proiect de hotărâre privind reanalizarea documentaţiei de urbanism PUD Ostroveni Sud, suzona Zb „Amplasare hotel, birouri, anexa P şi staţie pompare ape uzate, strada Ostroveni, nr. 135″, investitor Mitrache Alina Ramona; raport şi proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic de Zonă „Imobil strada Mihai Eminescu şi regulamentul de urbanism aferent”, investiori SC Edivil SRL şi SC Victoria SRL; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea realizării unui acces carosabil din bulevardul Dem Rădulescu, Gherghinoiu Constantin şi Dirinea Mirela Laura; raport şi proiect de hotărâre privind inventarierea unor suprafeţe de teren în domeniul privat al municipiului şi aprobarea concesionării directe a acestora; raport şi proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită a unui spaţiu către Poliţia Locală;

raport şi proiect de hotărâre privind efectuarea unui schimb de terenuri; raport şi proiect de hotărâre privind clarificarea situaţiei juridice a adăpostului pentru punctul de comandă al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă amenajat în incinta Hotel Alutus; raport şi proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al municipiului; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de acces al furnizorilor de reţele de comunicaţii la reţeaua Netcity; raport şi proiect de hotărâre privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetului local pe trimestrul IV al anului 2011; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor plăţi din bugetul local; raport şi proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2011, precum şi a listelor de investiţii pe surse de finanţare; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea regulilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor pentru municipiul Râmnicu Vâlcea; raport şi proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare” al municipiului Râmnicu Vâlcea profesorului Ion Soare.

Leave a Response