|joi, mai 26, 2022
  • Follow Us!

Conducerea Judecătoriei Râmnicu Vâlcea îl apără cu “îndârjire 

• După ce „Ziarul de Vâlcea” a scris despre o posibilă legătură extra-profesională a unui judecător cu infractorul Nicolae Minea,

Conducerea Judecătoriei Râmnicu Vâlcea îl apără cu „îndârjire” colegială pe magistratul Mitu Drăgan

Imediat după apariţia articolul intitulat „Judecătorul Drăgan Mitu, braţ la braţ şi gând la gând, cu infractorul Nicolae Minea”, conducerea Judecătoriei Râmnicu Vâlcea s-a grăbit să însăileze un drept la replică, demonstrând fără echivoc că la vârful justiţiei vâlcene se află o „cloşcă” protectoare cu toţi „puii” săi, indiferent de acţiunile acestora. Iată cum este „spălat” pe faţă şi pe mâini judecătorul Mitu Drăgan, o persoană „demnă, corectă şi cinstită”, în concepţia conducerii Judecătoriei Râmnicu Vâlcea:

„Astfel cum reiese din pagina web a publicaţiei Ziarul de Vâlcea, la data de 27.10.2011 a fost publicat articolul intitulat „Judecătorul Drăgan Mitu, braţ la braţ şi gând la gând, cu infractorul Nicolae Minea”.

Referitor la cuprinsul acestui articol, apreciem că:

1. Este adevărat faptul că domnul judecător Mitu Drăgan a fost sesizat în mod aleatoriu, prin sistem informatizat, cu judecarea dosarului nr. 4175/288/2011, având ca reclamant pe domnul Pană Sergiu Gheorghe şi mai mulţi pârâţi, printre care şi domnul Minea Nicoale.

La al doilea termen de judecată, reclamantul a renunţat la judecata cererii care a format obiectul dosarului sus menţionat, împrejurare în care instanţa a luat act, conform art. 246 din C.p.c. şi, la cererea pârâtului, reclamantul a fost obligat la plata sumei de 500 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.

Aşa fiind, afirmaţia în sensul căreia reclamantul a fost amendat este falsă, abaterile judiciare fiind prevăzute în art. 108 ind. 1 din C.p.c., iar pe de altă parte, obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecată către pârât este anume prevăzută de art. 246 alin. 3 din Codul de procedură civilă, conform căruia: „Dacă renunţarea s-a făcut după comunicarea cererii de chemare în judecată, instanţa, la cererea pârâtului, va obliga pe reclamant la cheltuieli”

Se mai impune a fi precizat că celelalte dosare constituite la cererea domnului Pană Sergiu Gheorghe, respectiv nr. 4288/288/2011 şi 4655/288/2011, identice, au fost soluţionate prin admiterea excepţiei netimbrării şi anularea cererilor, întrucât acelaşi domn, în calitate de reclamant, nu şi-a îndeplinit obligaţia de a achitat taxa judiciară de timbru, prevăzută de Legea 146/1997.

Referitor la afirmaţia potrivit căreia „Mitu se substituie Curţii Constituţionale”, trecând chiar peste indicarea doar a prenumelui domnului judecător, considerăm drept nereală situaţia de fapt pretinsă.

În realitate, în această privinţă, se reia un articol mai vechi. Domnul judecător Mitu Drăgan nu s-a substituit Curţii Constituţionale, ci, fiind sesizat cu o cerere de revizuire, a respins cererea de sesizare a Curţii Constituţionale cu verificarea unor dispoziţii legale care ţin de fondul pretenţiilor revizuientului.

Reamintim că revizuirea este o cale de atac extraordinară şi ea nu poate readuce în discuţie probleme de fond decât după constatarea ca întemeiat a cel puţin unui caz dintre cele anume şi limitativ prevăzute de art. 322 din Codul de procedură civilă.

În acest context, constatându-se că motivul de revizuire invocat nu este fondat, potrivit legii, domnul judecător nici nu putea antama probleme de fond deja dezlegate în mod irevocabil prin sentinţa astfel atacată.

Că instanţa în constituirea căreia a participat domnul judecător Mitu Drăgan a procedat legal şi temeinic, respectând dispoziţiile Legii 47/1992, au constatat şi instanţele de control judiciar, respectiv Tribunalul Vâlcea şi Curtea de Apel Piteşti, respingând ca nefondate căile de atac exercitate de reclamantul revizuient.

Întrucât declaraţia de avere a domnului judecător Mitu Drăgan este publică s-ar fi cuvenit să menţionaţi şi că familia Drăgan a contractat şi un credit bancar de 70000 euro.

Vă reamintim că suntem deschişi oricăror explicaţii, în limitele prevăzute de Lege şi Regulament şi am aprecia ca solicitarea lor să se realizeze anterior apariţiei articolelor de presă.”

Am extras din materialul primit spre publicare la redacţie acele epitete nepoliticoase, în neconcordonaţă cu realitate care nu-i onorează deloc pe autori. Îi sfătuim pe „scriitorii” de la Judecătorie să-şi „măture” mai des propria ogradă înainte de a-i judeca pe ziarişti. Dreptul la replică este semnat de tânărul judecător, purtător de cuvânt, Bogdan Mateescu, dar însuşit, aşa cum prevede cutuma în astfel de situaţii, de către preşedintele Judecătoriei Râmnicu Vâlcea, doamna judecător Corina Ţuglui.

În final, se cuvine să facem două precizări:
1. judecătorul Mitu Drăgan a judecat de-a lungul timpului mai multe procese în care a fost implicat infractorul Nicolae Minea şi acoliţii acestuia, dându-le „dreptate”;
2. Chestiunea cu „creditul bancar de 70.000 euro” este una „relativă”. Există nenumărate cazuri de judecători, oameni politici, funcţionari publici, care-şi fac credite pentru a justifica anumite investiţii provenite din zone mai puţin curate, nu ştim dacă este valabilă „operaţiunea” şi în acest caz, poate că ANI sau alte instituţii de control ale statului vor elucida aceste aspecte”. În rest, să se facă Dreptate, domnilor!

Leave a Response