|vineri, mai 27, 2022
  • Follow Us!

ABA Olt a efectutat 1.756 de controale şi a dat amenzi în valoare totală de 664.000 lei 

• În primele nouă luni din acest an,

ABA Olt a efectutat 1.756 de controale şi a dat amenzi în valoare totală de 664.000 lei

La sfârşitul săptămânii trecute, la Râmnicu Vâlcea a avut loc o nouă şedinţă a Comitetului de Bazin Olt. Şedinţa a fost condusă de prefectul Petre Ungureanu, în calitate de preşedinte al comitetului, dar la eveniment au mai participat, printre alţii, directorul ABA Olt, Laszlo Barabas, inspectorul şef de la ISU Vâlcea, Adrian Mesescu, directorul tehnic al Consiliului Judeţean Vâlcea, Florea Mierluş, reprezentanţi de la Hidroelectrica, angajaţi din cadrul Administraţiei Naţionale a Apelor şi de la Agenţia de Mediu, precum şi mai mulţi primari şi preşedinţi de consilii judeţene din zonele aflate pe cursul râului Olt.

Şedinţa Comitetului de Bazin Olt a avut următoarea ordine de zi: raportul activităţii Serviciului Inspecţia Teritorială a Apelor – Administraţia Bazinală de Apă Olt, pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2011; raportul activităţii Serviciului Avize Autorizaţii – Administraţia Bazinală de Apă Olt, pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2011; prezentarea proiectului „Planul pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor în bazinul hidrografic Olt”, proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu – stadiul realizării activităţilor de implementare a acestuia.

În deschiderea şedinţei, Ilie Răboacă, şeful Serviciului Inspecţia Teritorială a Apelor, a prezentat un raport cu privire la activitatea serviciului în primele nouă luni din acest an. Astfel, în această perioadă au fost efectutate 1.756 de controale, au fost emise 92 de avertismente şi au fost date 25 de amenzi în valoare totală de 664.000 lei. Cele mai mari amenzi au fost date firmelor care aveau balastiere în albie – 240.000 lei, din care două contravenţii au fost înaintate la Direcţiile Financiare, iar două amenzi au fost contestate în instanţă. Cele mai multe controale ale Administraţiei Bazinale de Apă Olt – circa 700 – au vizat modul de folosinţă a consumului de apă (inclusiv surse de poluare), fiind aplicate 8 amenzi în valoare totală de 153.000 lei.

Valoarea serviciilor de emitere a actelor de reglementare a fost de 1,42 milioane lei

La punctul doi al şedinţei Comitetului de Bazin Olt, Emilian Nistor a prezentat un raport al activităţii Serviciului Avize Autorizaţii din cadrul Administraţiei Bazinale de Apă Olt, pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2011. „În acest an, pentru funcţionarea balastierelor au fost emise 61 autorizaţii de gospodărire a apelor din care 50 pe cursurile de apă şi 11 pe terase. Pentru nerespectarea prevederilor autorizaţiilor de gospodărire a apelor au fost întocmite plângeri penale, sau amenzi contravenţionale şi avertismente. Ţinând cont de acest fapt, începând cu acest an, aprobarea atribuirii de noi perimetre de exploatare balast se va face numai pentru firmele solicitante care nu au datorii pentru exploatări anterioare şi nu au dosare penale iniţiate de unitatea noastră sau amenzi contravenţionale pentru nerespectarea actelor de reglementare sau a obligaţiilor contractuale. Pentru o mai bună desfăşurare a acestei activităţi, în anul 2011 s-au identificat zonele pe cursurile de apă pe care se interzice exploatarea de agregate minerale şi zonele care necesită decolmatări şi regularizări ale albiei, poziţionate hectometric. De asemenea, în actele de reglementare se vor impune măsuri şi lucrări care să conducă la creşterea stabilităţii malurilor şi albiei cursurilor de apă.

O problemă de actualitate o constituie reglementarea construcţiilor hidrotehnice de tip microhidrocentrale. Începând cu anul 2008, la unitatea noastră au fost depuse mai multe solicitări pentru avizarea din punct de vedere al gospodăririi apelor a acestor tipuri de construcţii. Deoarece au fost situaţii în care erau mai multe solicitări pe acelaşi curs de apă şi acelaşi amplasament, prevederea legală de prezentare a actelor de deţinere a terenului a determinat emiterea avizului de gospodărire a apelor. Până în prezent s-au emis 61 de avize de gospodărire a apelor pentru acest tip de investiţii. Au fost începute lucrările la 26 de microhidrocentrale, dintre care trei au fost finalizate. La ABA Olt – Serviciul Avize Autorizaţii mai sunt depuse solicitări pentru construcţii de microhidrocentrale pentru care nu s-au emis avizele de gospodărire a apelor deoarece documentaţiile tehnice prezentate sunt incomplete din punct de vedere tehnic, nu prezintă situaţia juridică a terenurilor sau propun amplasamente în zona posturilor hidrometrice sau a secţiunilor de referinţă pentru monitorizarea cursurilor de apă conform Directivei Cadru Apă. Totodată, prin apariţia HG 980/2011 pentru aprobarea instrucţiunilor tehnice privind reglementarea modului de constituire şi executare a garanţiei financiare pentru blocarea amplasamentului de către viitoarele investiţii de tip microhidrocentrale, în vederea obţinerii avizului de gospodărire a apelor pentru acest tip de lucrări, solicitantul este obligat să închirieze domeniul public al statului administrat de Administraţia Naţională Apele Române, conform legislaţiei în vigoare. Emiterea avizului de gospodărire a apelor se va realiza doar după depunerea garanţiei financiare pentru blocarea amplasamentului.

Vreau să vă mai spun că în primele nouă luni din anul 2011 s-au emis 1904 de acte de reglementare după cum urmează: avize de gospodărire a apelor – 607, autorizaţii de gospodărire a apelor – 513, notificări pentru începerea execuţiei – 268, notificări pentru punerea în funcţiune – 209, avize de amplasament – 3, permise de traversare – 8, consultaţii tehnice – 251, referate tehnice transmite la ANAR – 45. Pentru serviciul de emitere a actelor de reglementare din punct de vedere al gospodăririi apelor se percep tarife. Valoarea serviciilor de emitere a actelor de reglementare în anul 2011 a fost de 1,42 milioane de lei. Actele de reglementare emise – avize, autorizaţii şi notificări – au fost transmise în termen şi nu au generat interpretări, confuzii sau sesizări ale beneficiarilor.

Faţă de cele prezentate, în vederea protecţiei şi îmbunătăţirii calităţii corpurilor de apă de suprafaţă în scopul atingerii stării bune a acestora, ABA Olt a aplicat o serie de măsuri şi va avea în atenţie următoarele: identificarea şi reglemetarea tuturor folosinţelor de apă neautorizate; identificarea şi reglemetarea folosinţelor racordate la reţelele orăşeneşti dar care deţin depozite de substanţe periculoase sau sunt obligate să asigure pre-epurarea apelor uzate evacuate în reţeaua de canalizare (staţii PECO, spălătorii auto, unităţi agroalimentare, etc); prezentarea listei societăţilor racordate la reţelele de alimentare cu apă şi canalizare în cadrul procedurii de autorizare a folosinţelor de tip gospodărie comunală; intensificarea demersurilor pentru autorizarea folosinţelor neconsumatoare”, a precizat printre altele Emilian Nistor, şeful Serviciului Avize Autorizaţii din cadrul ABA Olt.

(Petre Coman)

Leave a Response