|marți, decembrie 7, 2021
  • Follow Us!

Proiectul de modernizare a Parcului Zăvoi a ajuns să coste 6,2 milioane de euro 

• Incoerenţă la Primăria Râmnicului

Proiectul de modernizare a Parcului Zăvoi a ajuns să coste 6,2 milioane de euro

Săptămâna trecută, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat modificarea şi completarea HCL nr. 238/2009 referitoare la aprobarea proiectului „Modernizare Parc Zăvoi în municipiul Râmnicu Vâlcea”. Astfel, s-au decis următoarele: contribuţia Consiliului Local pentru asigurarea cheltuielilor eligibile va fi în proporţie de minim 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului, respectiv 420.000 lei; acoperirea cheltuielilor legate de TVA în valoare de 5 milioane lei care va fi recuperat în condiţiile rambursării sau decontării ulterioare de la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare; acoperirea cheltuielilor neeligibile în valoare de 63.000 lei, inclusiv a cheltuielilor conexe aferente proiectului. Valoarea totală a proiectului astfel aprobat este de peste 26 milioane de lei (6,2 milioane de euro), suma reprezentând cheltuielile eligibile şi neeligibile, inclusiv TVA aferentă. De asemenea, consilierii locali l-au împuternicit pe administratorul public, Eduard Mihail Tănăsescu, ca reprezentant legal al Consiliului Local pentru semnarea tuturor documentelor necesare elaborării şi implementării proiectului.

Prin adresa ADR SV Oltenia nr. 12948/2 septembrie 2011, Primăria Râmnicului a fost notificată că procesul de evaluare a fost definitivat. În data de 8 septembrie 2011 a avut loc vizita precontractuală, fapt pentru care beneficiarul final a avut obligaţia sa prezinte HCL de modificare a bugetului proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect, survenite ca urmare a evaluării tehnice şi financiare.

Tot săptămâna trecută, consilierii locali au aprobat modificarea HCL nr. 105/30 aprilie 2010 de aprobare a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare Parc Zăvoi în municipiul Râmnicu Vâlcea”. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 186/30 iunie 2009 s-a aprobat documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii la valoarea totală de 35,4 milioane de lei cu TVA, respectiv 8,37 milioane de euro. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 105/30 aprilie 2010 s-a aprobat modificarea şi completarea HCL 186/30 iunie 20009 privind documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii la valoarea totala de 25,44 milioane de lei cu TVA, respectiv 6 milioane de euro. Această diminuare a fost datorată costurilor de operare efectuate de proiectant, insuficient fundamentate.

„În urma analizei proiectului tehnic s-a solicitat de către ADR SV Oltenia modificarea soluţiei constructive pentru alei în vederea încadrării în valoarea eligibilă, motivând că soluţia propusă cu pavare cu dale de granit natural de 6 cm cu mortar elastic pe beton slab armat şi infrastructură de nisip şi balast compactat de 15 cm, nu este potrivită având în vedere că în parc nu este trafic greu. Soluţia adoptată este nivelarea îmbrăcăminţii existente cu acelaşi material pentru realizarea unui sistem rutier suplu, soluţie ce permite reducerea grosimii dalelor, de la 6 cm la 3 cm Această variantă este mai economică şi nu afectează calitatea finală a lucrărilor”, consideră ing. Liviu Miftode, directorul Direcţiei de Investiţii şi Achiziţii Publice din cadrul Primăriei Râmnicului.

(P.C.)

Leave a Response