|duminică, noiembrie 28, 2021
  • Follow Us!

Primarul Romeo Rădulescu vrea să înglodeze în datorii Râmnicul 

• Se pregăteşte contractarea unui împrumut de 3,5 milioane euro, cu o dobândă uriaşă de 9,5%

Primarul Romeo Rădulescu vrea să înglodeze în datorii Râmnicul

La propunerea primarului Romeo Rădulescu, consilierii locali sunt chemaţi joi, 29 septembrie, să aprobe contractarea unui nou împrumut bancar care să împovăreze şi mai mult bugetul local în anii următori. Suma estimată ce poate fi împrumutată pentru o perioadă de cinci ani este de 15 milioane lei (3,5 milioane de euro), cu o dobândă anuală de 9,5%, costul acestui împrumut (dobânzi plus comisioane) fiind de peste 4,5 milioane de lei.

Cei de la Primăria Râmnicului spun că împrumutul bancar va fi utilizat exclusiv pentru finanţarea proiectelor incluse în Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a municipiului Râmnicu Vâlcea, precum şi alte proiecte de rezervă, astfel: prelungirea Bulevardului Tineretului spre sud cu Bulevardul Dem Rădulescu de la intersecţia cu str. Ostroveni până la intersecţia cu DN 67; modernizarea Parcului Zăvoi în municipiul Râmnicu Vâlcea; pasaj denivelat suprateran pe bulevardul Tudor Vladimirescu; amenajare şi modernizare str. Aurelian Sacerdoţeanu şi str. Patriarh Iustinian Marina; lărgire pasaj Hervil, pasaj inferior pc calea ferată Piatra Olt – Podul Olt; reabilitare şi modernizare bază de agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea; reabilitare pod peste râul Olt; pavilion multifuncţional pentru desfăşurarea de activităţi economice şi social-culturale în municipiul Râmnicu Vâlcea.

Tot joi, 29 septembrie, vor fi nominalizaţi trei consilieri locali care vor face parte din comisia de analiză şi selectare a ofertelor. „Conform celor stabilite în Ghidul Solicitantului, pentru Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, beneficiarii au obligaţia de a include în bugetul propriu: cofinanţarea locală în cadrul proiectului de minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului; sume pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului; sume pentru acoperirea contribuţiei din fondurile structurale în cadrul proiectului (sume ce se vor cheltui în avans de către beneficiar până la recuperea de la Autoritatea de Management).

Pentru asigurarea resurselor necesare plăţii atât a cofinanţării locale şi a cheltuielilor neeligibile cât şi acoperirea temporară a contribuţiei din fondurile structurale, în condiţiile în care bugetul local nu dispune de resurse proprii, este necesar a fi demarată procedura pentru contractarea unui împrumut bancar intern în lei – linie de credit, care va fi utilizat pe perioada de implementare a proiectului de investiţii. Conform prevederilor din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, unităţilor administrative teritoriale li se interzice accesul la împrumuturi sau să garanteze orice fel de împrumut, dacă totalul datoriei anuale (angajate sau ce urmează a fii angajate) depăşeşte limita de 30% din totalul veniturilor. Veniturile bugetului local ce se iau în calcul la stabilirea limitei maxime de îndatorare sunt formate din: impozite, taxe, contribuţii, alte vărsăminte, alte venituri şi cote defalcate din impozitul pe venit”, consideră administratorul public al Râmnicului, Eduard Tănăsescu.

(P.C.)

Leave a Response