|joi, decembrie 9, 2021
  • Follow Us!

Primarul Rădulescu vrea să pună mâna pe toate terenurile şi clădirile fostei UM Vlădeşti 

• Probabil pentru a le vinde pe preţuri de nimic prietenilor politici,

Primarul Rădulescu vrea să pună mâna pe toate terenurile şi clădirile fostei UM Vlădeşti

La propunerea primarului Romeo Rădulescu, consilierii locali din Râmnicu Vâlcea au votat recent „pe orbeşte” propunerea de trecere în administrarea municipalităţii a peste 14 hectare de teren şi a 3.000 mp de clădiri care au aparţinut fostei Unităţi Militare de la Vlădeşti şi care au fost transferate în anul 2009 Universităţii din Piteşti. Astfel, Romeo Rădulescu speră să convingă Guvernul să aprobe trecerea în administrarea Primăriei Râmnicului a terenului de 20.547 mp şi construcţiile situate pe acesta în suprafaţă de circa 2.000 mp, situat pe strada Ştirbei Vodă nr. 149, precum şi a terenului de 120.538 mp şi construcţiile situate pe acesta în suprafaţă de 1.000 mp, situat la aceeaşi adresă, din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – Universitatea din Piteşti, în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea şi adminstrarea Consiliului Local.

În urmă cu doi ani, prin două hotărâri succesive, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat solicitarea de trecere a terenurilor şi clădirilor respective din administrarea Universităţii din Piteşti, în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea. În 2009, fostul primar Mircia Gutău a anunţat că imobilele ce urmau a fi preluate de municipiu erau destinate construirii de locuinţe sociale, locuinţe pentru tineri, precum şi pentru realizarea unor obiective de utilitate publică, necesare ccmunităţii locale.

Tot atunci, Primăria Râmnicului a înaintat Instituţiei Prefectului şi Consiliului Judeţean, documentaţia necesară promovării proiectului de Hotărâre de Guvern şi s-a solicitat iniţierea de către cele două instituţii publice, a proiectului de hotărâre de Guvern. „Astfel, cu adresa înregistrată la Consiliul Judeţean sub nr. 9970/14 08.2009 şi la Instituţia Prefectului sub nr. 14581/14.08.2009, a fost înaintat Ministrului Administraţiei şi Internelor, pentru analiză, avizare şi supunere spre adoptare, proiectul de hotărâre de guvern privind trecerea imobilelor mai sus menţionate, din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – Universitatea din Piteşti, în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea şi administrarea Consiliului Local. În cursul procedurii de avizare de către Ministerul Justiţiei a proiectului de hotărâre de guvern iniţiat de Ministerul Administarţiei şi Internelor, a fost solicitată de către reprezentanţii acestui minister, completarea documentaţiei aferente proiectului, cu o nouă hotărâre a consiliului local din care să rezulte menţinerea voinţei exprimată în hotărârea nr. 171/06.06.2009″, menţionează în cadrul unui raport viceprimarul Eusebiu Veţeleanu.

(Petre Coman)

Leave a Response