|joi, decembrie 2, 2021
  • Follow Us!

Minea a întocmit în mod fraudulos acte de înstrăinare, cu scopul de a devaliza patrimoniul Alutus 

• Ilegalităţile şi abuzurile lui Nicolae Minea vor fi dovedite de Tribunalul Constanţa (III)

Minea a întocmit în mod fraudulos acte de înstrăinare, cu scopul de a devaliza patrimoniul Alutus

Petre Coman

După cum am mai consemnat, pe rolul Tribunalului Constanţa se află Dosarul nr. 137/91/2007 (înregistrat în data de 26 noiembrie 2010) prin care mai mulţi creditori şi firma lichidatoare Cascont IPURL Vrancea solicită declanşarea procedurii insolvenţei şi declararea falimentului la societatea Batroscom (fostă Alutus). Printre creditorii înscrişi la Tribunalul Constanţa în acest dosar amintim: Asociaţia Acţionarilor Minoritari „Alutus-Turism”, AVAS Bucureşti, Alexandru Micu Axente, Elena Cîţu, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Gorj, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea, Primăria Drăgăşani, SC Alimcor SRL, SC Servim SA prin lichidator judiciar Contaudit Insolvent SPRL şi SC Tadiex SRL. Mai menţionăm că, în acest dosar, primăriile din Râmnicu Vâlcea, Voineasa şi Ocnele Mari figurează ca pârâţi, având în vedere că imobilele fostei societăţi Alutus şi care au fost „vândute” pe nimic de Nicolae Minea erau pe raza teritorială a lor. ~

În urmă cu mai puţin de un an, firma Cascont IPURL Vrancea, în calitate de lichidator judiciar al SC Batroscom SA (fostă SC Alutus SA), a formulat la Tribunalul Constanţa acţiuni împotriva a două societăţi controlate de controversatul Nicolae Minea: Gemeniserv SA Târgu Jiu (fostă Gemeni SA) şi Alcamin SA, cu sediul tot în Târgu Jiu. Concret, lichidatorul judiciar din Vrancea cere Tribunalului Constanţa anularea a zece contracte de vânzare-cumpărare încheiate direct sau indirect de către Nicolae Minea, dar şi obligarea firmelor Gemeniserv SA şi Alcamin SA să restituie către societatea Batroscom toate terenurile şi clădirile care au făcut obiectul aşa ziselor contracte de vânzare-cumpărare orchestrate din umbră de Nicolae Minea. De asemenea, lichidatorul Cascont IPURL Vrancea mai solicită anularea unor contracte sau convenţii de vânzare-cumpărare şi schimb încheiate între SC Alutus SA (actual SC Batroscom SA) şi SC Zacexim SA.

În contradictoriu cu firma SC Alcamin SA din Târgu Jiu, lichidatorul Cascont IPURL Vrancea solicită Tribunalului Constanţa anularea următoarelor contracte sau convenţii de vânzare-cumpărare: convenţia de schimb constatată prin Sentinţa civilă nr. 316/10 mai 2006 pronunţată de Judecătoria Brezoi, în Dosarul nr. 450/2006, prin care SC Batroscom SA a dat firmei SC Alcamin SA terenul în suprafaţă de 276 mp, situat în intravilanul municipiului Râmnicu Vâlcea, str. Ostroveni-Sălcioara, având număr cadastral 4312 înscris în CF 8939; contractul de vânzare-cumpărare sub semnătură privată încheiat la dala de 14 ianuarie 2002 între SC Alutus SA şi SC Zacexim SA cu privire la imobilele construcţie în suprafaţă de 43,46 mp, denumit „Bar Popas turistic Ostroveni”, cu număr cadastral 350, înscris în cartea funciară nr. 8939 a municipiului Râmnicu Vâlcea. De asemenea, lichidatorul Cascont IPURL Vrancea mai cere obligarea firmei Alcamin la restituirea către SC Batroscom SA a terenurilor şi construcţiilor ce au făcut obiectul contractelor a căror anulare s-a solicitat mai sus.

Şedinţele AGA erau doar formale, singurul factor de decizie la acest nivel fiind Nicolae Minea

Iată însă ce se mai precizează în cererea adresată Tribunalului Constanţa de către lichidatorul Cascont IPURL Vrancea: „Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a statuat că de vreme ce nulitatea absolută nu poate fi acoperită prin confirmare sau în alt mod, nici hotărârile judecătoreşti invocate în confirmarea validităţii contractului de schimb (sub semnătură privată) nu pot fi ţinute în seamă. Ca urmare, considerăm că operează pe deplin prezumţia autorităţii de lucru judecat cu privire la faptul că actele sub semnătură privată cu privire la înstrăinarea terenurilor sunt lovite de nulitate absolută, iar hotărârile judecătoreşti pronunţate în confirmarea acestor înstrăinări nu au puterea de a acoperi nulitatea care a afectat aceste acte încă de la data încheierii lor. Învederăm şi faptul că două dintre certificatele de atestare a dreptului de proprietate au fost anulate prin hotărâri judecătoreşti irevocabile. Acestea sunt, potrivit informaţiilor din cărţile funciare: terenul în suprafaţă de 8645,39 mp situat în localitatea Ocnele Mari, aferent activului Ştrand Ocnele Mari, nr. cadastral 350 a localităţii Ocnele Mari; teren în suprafaţă de 19.292,19 mp situat în localitatea Ocnele Mari, aferent activului ştrand şi popas turistic Ocniţa, nr. cadastral 351 a localităţii Ocnele Mari. Ambele terenuri au făcut obiectul vânzărilor sub semnătură privată constatate prin decizia civilă nr. 1014/23 iulie 2002 pronunţată de Tribunalul Vâlcea în dosar nr. 3064/2002, însă, deoarece titlul debitoarei a fost anulat nu am mai formulat cereri in legătură cu acestea.

În unele cazuri a mai existat şi o a treia etapă în care imobilele, clădiri şi terenuri, au fost înstrăinate, fie împreună, fie separat, în mod succesiv, către alte societăţi din grupul de firme coordonat de Nicolae Minea şi Marin Petru Coveianu, prin aceeiaşi metodă – contracte de schimb constatate prin hotărâri judecătoreşti. Toate actele de înstrăinare a bunurilor din patrimoniul debitoarei au fost întocmite fraudulos, cu scopul tuturor părţilor implicate de a devaliza patrimoniul societăţii (care avea sute de acţionari) şi de a le transfera la SC Zacexim SRL, iar ulterior la alte societăţi paravan controlate de Nicolae Minea. Întocmirea tuturor acestor acte frauduloase în perioada 2001 – 2002, prin care s-au înstrăinat către SC Zacexim SA toate imobilele din patrimoniul debitoarei, a fost posibilă datorită calităţilor pe care cele două persoane le-au avut la SC Alutus SA: Nicolae Minea, care îndeplinea funcţiile de preşedinte al consiliului de administraţie şi de director general, şi Marin Petru Coveianu, care avea calitatea de administrator, calitate în care a semnat actele de înstrăinare.
În sentinţa penală nr. 540/28 octombrie 2008 pronunţată de Judecătoria Suceava în Dosarul nr. 63/314/2005, instanţa penală, în urma probatoriului administrat, constată că vânzarea activelor şi a terenurilor aferente a fost o acţiune unitară, concepută şi coordonată de către cei doi inculpaţi. Cu privire la luarea hotărârilor de înstrăinare şi la reprezentarea SC Alutus SA în contractele de înstrăinare a bunurilor din patrimoniu, instanţa penală constată că inculpatul Minea, împreună cu inculpatul Coveianu erau în fapt cei care luau toate deciziile referitoare la activitatea societăţii. Adunările generale ale acţionarilor nu au avut în fapt loc, singurul factor de decizie la acest nivel fiind inculpatul Minea. Aceeaşi situaţie, respectiv de existenţă doar formală, se constată şi în cazul consiliului de administraţie al societăţii. De asemenea, ambii inculpaţi s-au prezentat la notar în vederea discutării aspectelor referitoare la încheierea contractelor de vânzare-cumpărare”.

Nicolae Minea folosea unele societăţi paravan menite să paraziteze SC Alutus SA

„Cu privire la actele juridice prin care s-a urmărit transferarea imobilelor SC Alutus SA către grupul de firme coordonate şi controlate de cei doi inculpaţi, instanţa penală a statuat că deşi toate demersurile juridice (care au avut ca finalitate acţiunea de înstrăinare a activelor şi terenurilor) s-au desfăşurat în mod aparent cu respectarea dispoziţiilor legale, prevederile în materie au fost în fapt eludate printr-o înreplinire formală a condiţiilor legale. De asemenea, în cursul urmării penale s-a mai stabilit că: modalitatea de desfăşurare a activităţii infracţionale ulterior acestui moment (când Nicolae Minea a devenit acţionar majoritar la SC Alutus SA) s-a realizat în esenţă în următoarele etape: folosirea unor societăţi comerciale paravan (SC Zacexim SA Râmnicu Vâlcea, SC Gemeni SA Râmnicu Vâlcea, SC SCIM SA Drăgăşani) menite să paraziteze SC Alutus SA; ulterior momentului în care activele şi terenurile au ieşit din patrimoniul SC Alutus SA, acestea au fost din nou înstrăinate în cadrul grupului de firme coordonate şi controlate de către inculpatul Nicolae Minea printr-o multitudine de contracte în care părţi au fost SC Gemeni SA, SC SCIM SA (SC Industrie Mică – SCIM SA), SC Sadimo SA, SC Mecanexim SA.

Iată, aşadar, că scopul «fraudulos» al actelor de înstrăinare a fost deja stabilit ca având conţinut penal, constituindu-se astfel într-o faptă de gravitate sporită. Ca un corolar al acestui concert fraudulos, instanţa penală a concluzionat că atât modalitatea concretă de săvârşire a infracţiunilor, cât şi atitudinea inculpaţilor după consumarea acesteia, demonstrează un grad de pericol social concret deosebit de ridicat, expresie a atitudinii incorecte faţă de ordinea de drept şi regulile de convieţuire socială. De altfel, şi prin sentinţa nr. 168/6 martie 2009, pronunţată de Tribunalul Vrancea în dosarul de faţă, irevocabilă prin respingerea recursurilor, s-a stabilit, cu privire la un alt contract de schimb, ce avea ca obiect Hotelul Alutus, că este evident că scopul pentru care debitoarea a încheiat actul sub semnătură privată privind schimbul la o valoare net inferioară nu viza satisfacerea unor interese economice, ci se înscria pe aceeaşi linie a fraudei în dauna creditorilor. Scopul urmărit de debitoare nu consta decât în sustragerea unor bunuri de sub urmărirea creditorilor.

Acelaşi scop fraudulos constatat de judecătorul sindic de la Tribunalul Vrancea, scop urmărit de toate părţile implicate, a constituit, în realitate, cauza tuturor actelor de înstrăinare a bunurilor din patrimoniul debitoarei. Cu privire la calitatea procesuală pasivă a pârâtelor SC Gemeniserv SA şi SC Alcamin SA, arătăm faptul că acestea au calitatea de succesoare ale vânzătoarei şi copermutantei (către ele) SC Zacexim SA – societate care nu mai există, fiind radiată din Registrul Comerţului ca urmare a închiderii procedurii falimentului în temeiul art. 131 din Legea nr. 85/2006, conform dispoziţiei cuprinse în sentinţa comercială nr. 180/16 februarie 2010 pronunţată de Tribunalul Gorj în Dosarul nr. 13368/95/2007. De asemenea, pârâta SC Gemeniserv SA are calitatea de succesoare (având-cauză) a SC Zacexim SA ca urmare a schimbului constatat prin sentinţa nr. 891/15 octombrie 2004 pronunţată de Judecătoria Brezoi în Dosarul nr. 1365/2004, prin care SC Zacexim SA transmite către SC Gemeni SA imobilele construcţie şi teren denumite Popas turistic Insula Pescarilor, înscrise în cartea funciară nr. 8979 a municipiului Râmnicu Vâlcea”, se mai arată în încheierea cererii depuse la Tribunalul Constanţa de către lichidatorul Cascont IPURL Vrancea.

Leave a Response