|sâmbătă, noiembrie 27, 2021
  • Follow Us!

ITM Vâlcea a efectuat 165 de controale şi a dat amenzi în valoare totală de 520.000 lei 

• În luna august,

ITM Vâlcea a efectuat 165 de controale şi a dat amenzi în valoare totală de 520.000 lei

În luna august 2011, Compartimentul Control Relaţii de Muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Vâlcea, a efectuat 165 de controale şi a aplicat 198 de sancţiuni contravenţionale în valoare de 520.000 lei. În timpul controalelor, au fost identificate 57 persoane care lucrau fără forme legale de muncă, dintre care 14 femei, aplicându-se sancţiuni contravenţionale în valoare de 446.000 lei şi s-a dispus încheierea în formă scrisă contractelor individuale de munca la persoanele respective. Tot în această perioadă, la ITM Vâlcea au fost înregistrate 89 de sesizări Din acestea, 45 au fost soluţionate, urmând ca şi celelalte să fie soluţionate în termen legal. Menţionam că acestea au făcut referire la obligaţii legale neîndeplinite de angajatori cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea contractelor individuale de muncă, precum şi neacordarea drepturilor salariale, neacordarea de către angajator a repausului săptămânal.

„În urma controalelor, principalele neconformităţi constatate se referă la: neîncheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă, înainte cu o zi de începerea activităţii şi transmiterea acestora în Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor; neîntocmirea foilor colective de prezenţă; neacordarea repausului săptămânal; neplata orelor suplimentare; neplata orelor de noapte; angajatorul nu a făcut dovada achitării drepturilor salariale, actualizarea regulamentului de ordine interioară; angajatorul nu a făcut dovada realizării măsurilor dispuse de inspectorii de muncă în procesele verbale de control. De asemenea, în luna august 2011, Compartimentul Control Sănătate şi Securitate în Muncă a efectuat 132 de controale, aplicându-se 351 de sancţiuni contravenţionale în valoare de 69.000 lei.

S-a înregistrat o sesizare referitoare la condiţiile de muncă, acestea fiind soluţionate în termen legal. Tot în luna august 2011 s-au înregistrat şapte accidente de muncă, acestea fiind cu incapacitate temporară de muncă. S-au dispus măsuri de remediere a deficienţelor: evaluarea riscurilor de accidente şi îmbolnăviri profesionale; elaborarea planului de prevenire şi protecţie; efectuarea controlului medical periodic; efectuarea instructajului de protecţie a muncii; elaborarea instrucţiunilor proprii de lucru şi securitate a muncii; dotarea cu truse sanitare la punctele de lucru; dotarea şi acordarea echipamentului individual de lucru şi echipamentului individual de protecţie; asigurarea unor condiţii de mediu corespunzătoare, la locul de muncă”, a declarat şeful ITM Vâlcea, Ion Nicolăescu.

Leave a Response