|miercuri, decembrie 1, 2021
  • Follow Us!

Consilierii locali, chemaţi să aprobe vânzări, concesiuni şi închirieri de imobile 

• La propunerea „deloc interesată” a primarului Romeo Rădulescu,

Consilierii locali, chemaţi să aprobe vânzări, concesiuni şi închirieri de imobile

Joi, 29 septembrie 2011, este programată şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, cu 23 de rapoarte şi proiecte de hotărâri pe ordinea de zi plus punctul „Diverse. Astfel, în calitate de iniţiator, primarul Romeo Rădulescu a inclus pe ordinea de zi următoarele propuneri: raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului şi caietului de sarcini pentru serviciul de salubrizare a municipiului Râmnicu Vâlcea; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii Serviciului Public de Colectare – Transport Deşeuri Menajere din municipiul Râmnicu Vâlcea; raport şi proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 47 din 28.02.2011; raport şi proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 84/2011; raport şi proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 1 la contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local; raport şi proiect de hotărâre privind modificarea regulamentului de organizare şi funcţionare a cimitirelor aparţinând domeniului public al municipiului Râmnicu Vâlcea; raport şi proiect de hotărâre pnvind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 335/183/30.10.2008 referitoare la reglementarea pe teritoriul municipiului a transportului public de persoane judeţean şi interjudeţean prin curse regulate sau speciale; raport şi proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 82/2001, referitoare la stabilirea taxelor, autorizarea şi desfăşurarea activităţii de transport greu şi aprovizionare în municipiul Râmnicu Vâlcea; raport şi proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 30/2007;

raport şi proiect de hotărâre privind privind trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul public în domeniul privat al municipiului şi aprobarea concesionării directe a acesteia; raport şi proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 104 din 26.06.2003 referitoare la autonzarea exercitării activităţii de comercializare în zone publice; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării destinaţiei imobilului-construcţie Internat Grup Şcolar Henri Coandă; raport şi proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 294 din 30.09 2010; raport şi proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere încheiat cu Fundaţia „Curierul de Vâlcea”; raport şi proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local şi a listelor de investiţii pe anul 2011; raport şi proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului autofinanţat al unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat; raport şi proiect de hotărâre privind aprobare efectuare plăţi din bugetul local; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut bancar necesar realizării unor investiţii publice de interes local incluse în Planul Integrat de Dezvoltare Urbană; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unor autovehicule pentru transportul public de călători; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Amenajare teren de sport la Colegiul Naţional de Informatică Matei Basarab”; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea devizelor generale aferente a trei obiective de investiţii – trei reţele termice; raport şi proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, a statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale Filarmonicii de Stat Ion Dumitrescu; raport şi proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Teatrului municipal Ariel Râmnicu Vâlcea.

Leave a Response