|duminică, noiembrie 28, 2021
  • Follow Us!

CJ Vâlcea va împărţi suma de 4 milioane lei către 75 de primării şi va rectifica bugetul 

• În cadrul unei şedinţe ordinare,

CJ Vâlcea va împărţi suma de 4 milioane lei către 75 de primării şi va rectifica bugetul

Consilierii judeţeni sunt chemaţi la sfârşitul acestei luni, să participe la şedinţa ordinară din septembrie, şedinţă care va avea pe ordinea de zi peste 20 de proiecte de hotărâri sau informări. Concret, se vor discuta şi aproba următoarele proiecte de hotărâri: utilizarea sumei de 150.000 lei din excedentul bugetului local, pentru finanţarea cheltuielilor proiectului „Promovarea potenţialului turistic al judeţului Vâlcea”; repartizarea sumei de circa 4 milioane lei din cota de 21% din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat la nivelul judeţului Vâlcea, aflată în contul deschis pe seama Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Vâlcea şi din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, în vederea susţinerii programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală, către 75 de primării; rectificarea bugetului propriu, a listei obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unor instituţii publice finanţate parţial din bugetul local, a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor sanitare de interes judeţean, a programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, majorarea Fondului de rezervă bugetară şi acordarea de ajutoare unor unităţi administrativ-teritoriale, precum şi suplimentarea numărului de posturi finanţate pentru personalul neclerical, angajat în unităţile de cult ortodox; aprobarea proiectului „Implementarea soluţiilor de e-sănătate în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea” depus în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” şi a cheltuielilor legate de acesta;

aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza „documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii” pentru obiectivul de investiţii „Consolidare pod din beton armat pe DJ 658 Gura Văii – Muereasca – Mănăstirea Frăsinei şi realizare variantă ocolitoare a podului până la finalizarea lucrărilor de consolidare a acestuia”; modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 103 din 21 decembrie 1999, de însuşire a inventarului bunurilor aparţinând domeniul public al judeţului Vâlcea; renunţarea la dreptul de preemţiune referitor la cumpărarea imobilului (teren şi construcţii ) în suprafaţă de 664,68 mp, situat în perimetrul Sitului arheologic Copăcelu (Valea Răii), municipiul Râmnicu Vâlcea; aprobarea protocolului de colaborare între Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Direcţia Generală Anticorupţie şi Consiliul Judeţean Vâlcea; modificarea şi completarea articolelor 12 şi 13 din regulamentul de organizare şi funcţionare a Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea; atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Bărbăteşti – Cariera Bistriţa, operatorului de transport rutier SC Antares Transport SA; atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Costeşti (sat Pietreni) – Cariera Bistriţa, operatorului de transport rutier SC Antares Transport SA; atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Horezu – Costeşti – Cariera Bistriţa, operatorului de transport rutier SC Antares Transport SA; modificarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 172 din 31 octombrie 2007; reînnoirea mandatului a trei membri ai Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea; modificarea art. 2 din Hotărârea CJ Vâlcea nr. 101 din 28 iulie 2011, privind numirea a doi membri în Consiliul de Administraţie al RAJDP Vâlcea.

Leave a Response