|miercuri, iunie 23, 2021
  • Follow Us!

Romeo Rădulescu a efectuat plăţi către Delta ACM fără viza controlului financiar preventiv 

• Curtea de Conturi a descoperit că

Romeo Rădulescu a efectuat plăţi către Delta ACM fără viza controlului financiar preventiv

În primăvara acestui an, Camera de Conturi a Judeţului Vâlcea din cadrul Curţii de Conturi a României a finalizat raportul în urma acţiunii privind controlul fondurilor alocate în 2009 şi 2010 de la bugetul de stat prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului către Primăria Râmnicului. Astfel, Curtea de Conturi a constatat nerespectarea dispoziţiilor legale privind angajarea cheltuielilor, fiind semnate de către ordonatorul de credite angajamente legale încheiate cu SC Delta ACM 93 SRL Bucureşti în valoare estimată de 16,9 milioane lei (169 miliarde lei vechi), fără ca acestea, să fie vizate pentru control financiar preventiv şi anume: contract subsecvent nr. 1/31847/01.10.2009 în valoare de peste 4,57 milioane de lei; contract subsecvent nr. 2/36283/12.11.2009 în valoare de circa 8 milioane lei; contract subsecvent nr. 3/39512/17.12.2009 în valoare de 3,93 milioane de lei. S-a mai constatat, de asemenea, că actele adiţionale încheiate pentru majorarea valorii iniţiale a contractelor încheiate cu SC Delta ACM 93 SRL Bucureşti au fost semnate de către ordonatorul de credite fără a fi vizate pentru control financiar preventiv.

În cadrul raportului Camerei de Conturi a Judeţului Vâlcea din cadrul Curţii de Conturi se mai menţionează că Primăria Râmnicului „nu a respectat dispoziţiile legale privind constituirea garanţiei de bună execuţie la nivelul cuantumului prevăzut în contractele aferente execuţiei lucrărilor pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor. Contrar dispoziţiilor contractuale, garanţia de bună execuţie constituită prin plăţi succesive efectuate în perioada 2009-20010 este în sumă totală de 395.627 lei, faţă de garanţia de 444.976 lei care trebuia constituită potrivit clauzelor contractuale, rezultând o diferenţă în minus de 49.348 lei. Nu a respectat dispoziţiile legale privind recepţia unor obiective de investiţii finalizate, în perioada 2009-2010 în cadrul Programului de creştere a performanţei energetice a blocurilor de locuinţe. Nu au fost recepţionate obiective de investiţii finalizate, în valoare estimată de 3.946.452 lei”.

Pentru îndreptarea acestor deficienţe, directorul Camerei de Conturi a Judeţului Vâlcea, Vasile Dumitraş, a decis ca Primăria Râmnicului să înlăture neregulile în activitatea financiar-contabilă şi fiscală, astfel: înregistrarea în conturile de evidenţă în afara bilanţului a garanţiei de bună execuţie, pe baza extraselor de cont prezentate de contractanţi, astfel încât managementul entităţii să cunoască în permanenţă cuantumul garanţiei constituite şi posibilităţile reale de utilizare a acesteia pentru acoperirea unor eventuale prejudicii generate ca urmare şi în perioada derulării contractelor; efectuarea demersurilor necesare de către conducerea entităţii în vederea unei mai bune comunicări între compartimentele funcţionale şi al respectării dispoziţiilor legale privind exercitarea controlului financiar preventiv propriu asupra tuturor proiectelor de operaţiuni privind angajamentele legale sau bugetare; efectuarea demersurilor necesare de către conducerea entităţii în vederea constituirii garanţiei de bună execuţie în cuantumul şi în condiţiile stabilite în contractele încheiate cu executanţii lucrărilor; efectuarea demersurilor legale de către conducerea entităţii pentru inventarierea stadiului fizic al lucrărilor contractate în anul 2009 în cadrul Programului privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe şi recepţionarea tuturor obiectivelor de investiţii finalizate, avându-se în vedere că, potrivit notelor de renunţare, unele cantităţi de lucrări nu se mai execută. (P.C.)

Leave a Response