|luni, iunie 21, 2021
  • Follow Us!

Pedelistul Dan Ploscă, de la Magic Tic-Tac, a primit în dar pentru încă un an Ştrandul Ostroveni 

• Fără număr, de la primarul PDL Romeo Rădulescu...

Pedelistul Dan Ploscă, de la Magic Tic-Tac, a primit în dar pentru încă un an Ştrandul Ostroveni

Consilierii locali din Râmnicu Vâlcea au aprobat luni, 29 august, propunerea primarului PDL Romeo Rădulescu de prelungire cu încă un an a contractului de închiriere a unor bunuri din incinta Ştrandului Ostroveni, către firma Magic Tic Tac SRL condusă de… pedelistul Dan Ploscă. Concret, s-a decis prelungirea până la data de 30 septembrie 2012 a contractului încheiat cu SC Magic Tic Tac SRL, având ca obiect închirierea unor bunuri din incinta Bazei de Agrement Ostroveni necesare desfăşurării activităţilor comerciale specifice ştrandurilor şi bazelor de agrement. Preţul închirierii va fi de circa 1 miliard de lei vechi şi a rezultat din indexarea chiriei stabilită pentru perioada 1 octombrie 2010 – 30 septembrie 2011 cu indicele de inflaţie comunicat de Institutul Naţional de Statistică.

Nici chiar Rozin Ceauşescu, directorul SC Pieţe Prest SA, nu a avut nimic de obiectat la prelungirea acestui contract precizând că „în ultimul an, Magic Tic Tac a desfăşurat activitatea conform HCL nr 242/2010 şi actului adiţional nr. 3 la contractul de inchiriere nr 13.220/2008, în Baza de Agrement Ostroveni. În aceasta perioadă, între SC Pieţe Prest SA şi SC Magic Tic Tac SRL nu au existat divergenţe sau litigii, societatea respectând clauzele contractuale privind respectarea obiectului de activitate, plata chiriei şi a utilităţilor (apă, canal, gunoi, energie electrică), către SC Pieţe Prest SA. Menţionăm că chiria în sumă de 114.706 lei inclusiv TVA pe perioada 01.10.2010-30.09.2011 a fost achitată integral, la care sa adaugă contravaloarea utilităţilor pe aceiaşi perioadă. Faţă de cele de mai sus, SC Pieţe Prest SA nu are obiecţiuni privind prelungirea contractului de închiriere conform capitolului III articolul 2 din contractul de închiriere menţionat mai sus”.
Prin hotărârea nr. 57/2006, modificată prin HCL nr. 30/31.01.2008, Consiliul Local a aprobat închirierea unitară, prin licitaţie publică, a tuturor obiectivelor necesare dsfăşurării activităţilor comerciale specifice, situate în incinta Bazei de Agrement Ostroveni, pentru perioada 01.05.2008-30.09.2008. În urma licitaţiei organizate, câştigătoarea acesteia a fost desemnată SC Magic Tic Tac SRL, încheindu-se în acest sens contractul de închiriere nr. 13220/27.03.2008. Ulterior, în baza a patru hotărâri de consiliu local şi prin acte adiţionale succesive, s-a aprobat prelungirea perioadei de închiriere, aceasta expirând la data de 30 septembrie 2011. Potrivit prevederilor articolului 2 din contractul mai sus amintit, durata inchirierii poate fi prelungită prin act adiţional, în baza solicitării scrise a locatarului, prezentată cu 15 zile înainte de expirarea termenului din contract. „Cu adresa înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea, SC Magic Tic Tac SRL a solicitat prelungirea contractului de închiriere până la data de 30 septembrie 2012.

Menţionăm că, prin hotărârea nr. 244/31 august 2010, Consiliul Local a aprobat delegarea directă, prin concesiune, către SC Pieţe Prest SA a gestiunii serviciului amenajarea şi întreţinerea zonelor verzi, a parcurilor şi grădinilor publice şi a locurilor de agrement, precum şi a celui de amenajarea, întreţinerea şi exploatarea lacurilor, a ştrandurilor şi a bazelor de odihnă şi tratament, societatea preluând cu această ocazie contractul încheiat pentru exploatarea Bazei de Agrement Ostroveni, încheiat cu SC Magic Tic Tac SRL. În acest sens, cu adresa nr. 25058/17 august 2011, s-a solicitat SC Pieţe Prest SA punctul de vedere privind prelungirea contractului pentru administrarea Bazei de Agrement Ostroveni, aceasta exprimându-şi în scris acordul pentru prelugirea acestui contract.

Având în vedere că în sezonul estival 2011 Baza de Agrement Ostroveni a reprezentat atât pentru locuitorii municipiului cât şi pentru turiştii care vizitează oraşul, un loc dc petrecere în mod plăcut a timpului liber, la acest lucru aducându-şi contribuţia în mare măsură activitatea desfaşurată de SC Magic Tic Tac SRL şi ţinând cont de faptul că societatea şi-a achitat toate obligaţiile rezultate din contractul încheiat cu Primăria Municipiului, considerăm oportun ca şi în sezonul viilor, activităţile comerciale specifice din cadrul Bazei de Agrement să fie administrate de aceeaşi societate”, precizează viceprimarul Eusebiu Veţeleanu. (P.C.)

Leave a Response