|luni, iunie 21, 2021
  • Follow Us!

În luna iulie, Evaziune de 1,8 milioane lei, constatată de Fiscul vâlcean • 10 cazuri au fost înaintate instituţiilor abilitate pentru continuarea şi definitivarea cercetărilor în vederea stabilirii persoanelor vinovate şi a 

În luna iulie,

Evaziune de 1,8 milioane lei, constatată de Fiscul vâlcean

• 10 cazuri au fost înaintate instituţiilor abilitate pentru continuarea şi definitivarea cercetărilor în vederea stabilirii persoanelor vinovate şi a gradului de participare a acestora la infracţiunile constatate

În luna iulie a.c., Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea, prin Activitatea de Inspecţie Fiscală, a încheiat 128 de acte de control, stabilind venituri suplimentare pentru bugetele administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în sumă totală de 1,8 mil.lei.

Pentru prejudicii create bugetului general consolidat al statului, în sumă totală de 3 mil.lei, DGFP Vâlcea a înaintat 10 cazuri instituţiilor abilitate pentru continuarea şi definitivarea cercetărilor în vederea stabilirii persoanelor vinovate şi a gradului de participare a acestora la infracţiunile constatate.

Abaterile identificate la operatorii economici de către inspectorii fiscali sunt de natura: înregistrării în contabilitate de operaţiuni fictive având drept consecinţă denaturarea veniturilor şi cheltuielilor şi prejudicierea bugetului de stat prin sustragerea de la plata taxei pe valoarea adăugată şi a impozitului pe profit aferent acestor operaţiuni; asocierii unor administratori şi a altor persoane împuternicite din diverse societăţi comerciale în grupuri infracţionale care au acţionat în mod coordonat pentru obţinerea direct sau indirect a unui beneficiu material sau financiar prin crearea aparenţei existenţei unor operaţiuni care în fapt nu au existat; neînregistrării corecte în evidenţa contabilă a veniturilor realizate din activitatea de jocuri de noroc la toate punctele de lucru, neevidenţierii şi nedeclarării încasărilor de numerar realizate.

De asemenea, în cursul lunii iulie a.c., inspectorii fiscali au soluţionat 12 de cereri pentru rambursarea taxei pe valoarea adăugată în valoare de un 0,1 mil.lei.

Leave a Response