|sâmbătă, martie 6, 2021
  • Follow Us!

Drept la replică al conducerii Uzinelor Sodice Govora 

Drept la replică al conducerii Uzinelor Sodice Govora

Uzinele Sodice Govora -Ciech Chermical Group SA, cu sediul în Rm. Vâlcea, str. Uzinei nr. 2, jud. Vâlcea, reprezentată legal de Michal Dobecki, în calitate de Director General, vă rugăm să publicaţi în ediţia următoare a ziarului pe care îl editaţi, pe aceeaşi pagină ca şi materialul iniţial, dreptul nostru la replică faţă de articolul „Inginerul Viorel Vicol se luptă de ani de zile cu mafia din USG” publicat în „Ziarul de Vâlcea” din 22.08.2011.

Prin acest articol a fost preluată şi publicată scrisoarea fostului nostru salariat, dl. Viorel Vicol, prin care se fac afirmaţii cu caracter calomnios la adresa conducerii societăţii şi se aduc prejudicii de imagine Uzinelor Sodice Govora -Ciech Chemical Group SA. Autorul articolului nu a verificat în niciun fel afirmaţiile d-lui Viorel Vicol şi nu a respectat minima obligaţie deontologică de a solicita şi punctul de vedere al conducerii societăţii noastre.
Mai mult, fără a avea nicio certitudine faţă de realitatea conţinutului scrisorii semnate de dl. Viorel Vicol, autorul articolului face aprecieri personale afirmând că reprezentanţii conducerii societăţii noastre au comis mai multe infracţiuni şi tendenţios intitulează articolul „Inginerul Viorel Vicol se luptă de ani de zile cu mafia din USG”. În articol nu sunt probate în niciun fel afirmaţiile deosebit de grave care se aduc societăţii noastre.

Dl. Viorel Vicol susţine în mod neadevărat că a fost înlocuit în mod nelegal din funcţia de şef al Serviciului Transporturi, dar a omis să precizeze faptul că prin Actul adiţional nr. 702/12.01.2010 la Contractul individual de muncă a fost de acord, prin propria semnătură, să-i fie schimbat locul şi felul muncii, urmând să îndeplinească funcţia de inginer mecanic.
De asemenea, dl. Viorel Vicol, având intenţia de a deforma adevărul, nu a menţionat nici faptul că a formulat contestaţia care a făcut obiectul dosarului nr. 653/90/2010 al Tribunalului Vâlcea prin care a solicitat reintegrarea în funcţia de şef al Serviciului Transporturi. Prin Decizia nr. 653/90/2010 a Curţii de Apel Piteşti, care este irevocabilă, a fost respinsă acţiunea d-lui Viorel Vicol, instanţa considerând că schimbarea din funcţia de şef Serviciu Transporturi s-a făcut în mod legal.

În cuprinsul scrisorii sale, dl. Viorel Vicol a afirmat că începând cu data de 06.07.2011 i s-a desfăcut contractul individual de muncă, dar nu a menţionat şi motivele acestei măsuri. Astfel, prin Dispoziţia nr. 127/01.07.2011, s-a dispus desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă a d-lui Viorel Vicol, în temeiul art. 61 lit. A din Legea nr. 53/2003, pentru săvârşirea mai multor abateri disciplinare (executarea de lucrări în interes personal în timpul programului, refuzul de a executa sarcinile de serviciu dispuse de către superiorii ierarhici, transmiterea de informaţii denigratoare şi defăimătoare despre societate, părăsirea locului de muncă). Dl. Viorel Vicol a formulat o contestaţie împotriva acestei dispoziţii urmând ca instanţa de judecată să verifice şi legalitatea acestei măsuri.

Menţionăm faptul că la sesizările făcute de dl. Viorel Vicol, conducerea societăţii a dispus efectuarea unor verificări care să confirme sau să infirme cele semnalate. S-a costatat că aspectele sesizate de către dl. Viorel Vicol nu sunt adevărate.
Considerăm că acest articol cu conţinut neadevărat a adus grave prejudicii reputaţiei şi imaginii societăţii noastre care face parte din grupul plonez de firme Ciech.
Având în vedere afirmaţiile cu caracter calomnios care au fost făcute la adresa conducerii societăţii noastre, cât şi prejudiciile de imagine cauzate prin acest articol Uzinelor Sodice Govora -Ciech Chemical Group SA, urmează să formulăm atât o plângere penală împotriva persoanelor care au făcut afirmaţiile la care am făcut referire, cât şi o acţiune în pretenţii.
Toate sumele de bani la care instanţele de judecată vor obliga persoanele în cauză, urmează să fie donate unor instituţii cu scop caritabil din România.

Dir. Gen. Michal Dobecki

Leave a Response