|duminică, martie 7, 2021
  • Follow Us!

Consiliul Local îşi va completa componenţa şi va rectifica bugetul Râmnicului 

• În cadrul unei şedinţe ordinare,

Consiliul Local îşi va completa componenţa şi va rectifica bugetul Râmnicului

Luni, 29 august 2011, este programată şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, cu 28 rapoarte şi proiecte de hotărâri pe ordinea de zi, plus punctul „Diverse”. Astfel, se prevede discutarea şi aprobarea următoarelor propuneri: încetarea unui mandat de consilier local şi completarea componenţei Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea; avizare PUZ „Introducere teren în intravilan (2.700 mp) pentru realizare locuinţe individuale cu regulamentul de urbanism aferent, Copăcelu – strada Cătăneştilor”, iniţiator Cata Angela; realizarea unui acces carosabil din bulevardul Dem Rădulescu; amplasarea unor panouri indicatoare şi reclamă pentru propria firmă conform Hotărârii Consiliului Local nr.44/2001; vânzarea unui teren; inventarierea unor imobile-terenuri în domeniul public al municipiului, cu destinaţia de drum public; prelungirea contractului de închiriere pentru Baza de Agrement Ostroveni; inventarierea unor locuri de joacă în domeniul public al municipiului; completarea contractului de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local; menţinerea solicitării de trecere a unor imobile-construcţii şi terenuri aferente din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – Universitatea din Piteşti, în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea şi administrarea Consiliului Local; adoptarea unor măsuri pentru vânzarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii situate în blocurile de locuinţe ANL 1 şi ANL 3;

aprobarea normelor tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă, aferente capacităţilor energetice ale SC CET Govora SA; solicitarea SC Urban SA Râmnicu Vâlcea de prelungire a contractului nr. 39051 din 9.12.2005, având ca obiect concesionarea serviciului de salubrizare în municipiul Râmnicu Vâlcea; împuternicirea primarului pentru avizarea Contractului de finanţare pentru implementarea proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâcea pentru perioada 2009-2028, în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice”; rectificarea bugetului local pe anul 2011, precum şi a listelor de investiţii pe surse de finanţare; rectificarea bugetului autofinanţat al unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat; rectificarea listei de investiţii obligatorii finanţate din Fondul IID pe anul 2011; aprobare pentru efectuarea de plăţi din bugetul local; înregistrarea Municipiului Râmnicu Vâlcea în Sistemul Naţional Electronic de Plată a Impozitelor şi Taxelor; aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea şi modernizarea unor străzi în municipiu; modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului; modificarea statului de funcţii al Direcţiei de Protecţie Socială; modificarea statului de funcţii al Poliţiei Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea; modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Filarmonicii de Stat „Ion Dumitrescu”; menţinerea Hotărârii Consiliului Local nr. 153/2011, referitoare la propunerea de acordare a normei de hrană pentru personalul Poliţiei Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea; organizarea competiţiei sportive „Vâlcea Bike Fest”; evaluarea activităţii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav în cursul semestrului I al anului 2011.

Leave a Response