|luni, martie 8, 2021
  • Follow Us!

Consiliul Judeţean Vâlcea are o “avere” de circa 2 miliarde lei 

• Potrivit unei informări cu privire la situaţia gestionării bunurilor,

Consiliul Judeţean Vâlcea are o „avere” de circa 2 miliarde lei

La ultima şedinţă a Consiliului Judeţean Vâlcea, preşedintele Ion Cîlea a prezentat o informare cu privire la situaţia gestionării bunurilor care aparţin judeţului Vâlcea, pe anul trecut. Astfel, la data de 31 decembrie 2010, CJ Vâlcea a înregistrat active totale în valoare de circa 2 miliarde de lei, datorii de 42,88 milioane lei şi capitaluri proprii de 1,94 miliarde de lei.

Domeniul public al judeţului Vâlcea cuprinde bunuri în valoare totală de 1,86 miliarde lei, din care 94% reprezintă construcţii. O parte din aceste bunuri sunt concesinate serviciilor publice de interes judeţean (SC Apavil SA Vâlcea şi SC CET Govora SA), altele sunt date în administrarea Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea pe baza hotărârilor consiliului judeţean, sau sunt gestionate direct de către CJ Vâlcea. Veniturile totale realizate în anul 2010 din concesionarea şi închirierea bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al judeţului Vâlcea au fost de 3,76 milioane lei. Cea mai mare pondere din totalul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului o au bunurile date în administrarea RAJDP Vâlcea, în valoare totală de 722,4 milioane lei fiind reprezentate de drumuri şi poduri judeţene.

În anul 2010, pentru menţinerea stării de viabilitate a reţelei de drumuri şi poduri judeţene, care însuma 967 km au fost executate lucrări privind întreţinerea şi reparaţii curente în valoare totală de circa 20 milioane lei din fondurile alocate din sume defalcate din TVA pentru drumuri şi din bugetul propriu al judeţului Vâlcea.

Pentru continuarea programului de alimentare cu apă a satelor, precum şi pentru pietruirea şi asfaltarea drumurilor comunale aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 577/1997, în anul 2010 au fost alocate fonduri totale în valoare de 9,67 milioane lei. Prin hotărâri ale CJ Vâlcea, în anul 2010 au fost acordate ajutoare din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia CJ Vâlcea la un număr de 21 localităţi, în valoare 1,11 milioane lei pentru achiziţionarea de combustibili necesari încălzirii unităţilor de îmvăţământ, achitarea unor restanţe la cheltuieli de personal înregistrate de către primăriile din judeţ cât şi pentru acordarea de ajutoare unor persoane fizice pentru construcţia de locuinţe.

Domeniul privat al judeţului, constituit din mijloace fixe (construcţii, instalaţii tehnice, mijloace de transport, mobilier), are o valoare totală de 15,5 milioane lei şi terenuri în valoare de 2,2 milioane lei şi este organizat pe locuri de folosinţă şi gestiuni în vederea funcţionării normale a tuturor activităţilor economico – sociale – culturale şi de sănătate ale judeţului Vâlcea. În vederea dezvoltării capacităţii autorităţilor locale de gestionare mai eficientă a serviciilor publice descentralizate şi pentru continuarea procesului de modernizare în administraţie, Consiliul Judeţean Vâlcea, în calitate de beneficiar al unor finanţări nerambursabile a continuat acţiunea de derulare a finanţării proiectelor şi anume: proiectul „Promovarea potenţialului turistic al judeţului Vâlcea”; proiect „Crearea şi dotarea centrelor naţionale de informare şi promovare turistică”; proiectul „Modernizare DJ Bălceşti – Goruneşti – limită judeţul Olt”; proiectul „Reabilitarea şi modernizarea Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea”. Unele dintre acestea se află în diferite stadii de execuţie, urmând a se continua în anul 2011. (P.C.)

Leave a Response