|luni, martie 8, 2021
  • Follow Us!

Ciech schimbă “garnitura de conducere” de la UZINELE SODICE GOVORA 

• Pentru unele nereguli descoperite la întreprindere,

Ciech schimbă „garnitura de conducere” de la UZINELE SODICE GOVORA

Pentru a îndrepta unele „erori materiale” înfăptuite de birocraţii de la Uzinele Sodice Govora, acţionarii acestei întreprinderi sunt chemaţi joi, 25 august, din nou să aprobe numirea unui nou consiliu de administraţie, după nici două luni de la ultima şedinţă a acţionarilor. Astfel, în şedinţa ordinară AGA se prevede să se confirme mandatul următorilor polonezi: Szczepanski Jan, Stoklosa Tadeusz, Zak Jakub Jerzy, Aleksander Baryś şi Gryglewski Tomasz Jacek, în calitate de membrii ai consiliului de administraţie al societăţii, de la data numirii acestora şi până la expirarea mandatului, potrivit hotărârilor anterioare prin care au fost numiţi

De asemenea, acţionarii USG mai sunt chemaţi să rectifice hotărârea adunării generale ordinare a acţionarilor societăţii nr. 2 din data de 26 mai 2011 în sensul înlăturării sintagmei „şi cumulativ” din textul rezoluţiilor nr. 2, 3 şi 4, întrucât a fost inclusă din eroare, având în vedere faptul că metoda votului cumulativ nu a fost utilizată şi nici solicitată de către acţionarul semnificativ prezent la respectiva adunare.

Tot în data de 25 august 2011, va avea loc şedinţa extraordinară a Adunării Generale a Acţionarilor de la Uzinele Sodice Govora, cu şase proiecte pe ordinea de zi. Astfel, acţionarii întreprinderii sunt chemaţi să confirme aprobarea hotărârii luate în AGEA din 16 iunie 2011 şi reaprobarea încheierii de către societate a unui acord de aderare prin care USG va deveni parte, în calitate de împrumutat suplimentar şi garant suplimentar, la contractul de împrumut, încheiat la data de 10 februarie 2011 între Ciech SA şi alte societăţi şi bănci comerciale din Polonia, contract la care va adera şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în calitate de împrumutător iniţial. În baza acestui contract, Uzinele Sodice Govora va putea primi un împrumut în valoare maximă de 15 milioane de euro în scopul rambursării împrumutului contractat de societate în baza contractului de credit încheiat în data de 26 aprilie 2010.

Societatea va garanta îndeplinirea la timp şi în mod corespunzător a tuturor obligaţiilor fiecărui împrumutat în baza contractului de împrumut, pentru o sumă de circa 1,5 miliarde lei, conform Clauzei 19 din contractul de împrumut. Pentru acoperirea unor lipsuri procedurale cu privire la AGEA din 16 iunie 2011, acţionarii de la Uzinele Sodice Govora vor trebui să aprobe în 25 august 2011 din nou încheierea de către societate, în calitate de debitor, a unui act adiţional la acordul între creditori încheiat în data de 17 mai 2010, amendament care va fi încheiat potrivit termenilor şi condiţiilor stipulate în contractul de împrumut. Tot pentru acoperirea unor lipsuri procedurale cu privire la AGEA din 16 iunie 2011, acţionarii de la USG vor reaproba constituirea de către societate, în scopul garantării obligaţiilor oricărui debitor a unei ipoteci asupra tuturor bunurilor imobile deţinute de societate precum şi asupra tuturor clădirilor, structurilor şi construcţiilor reprezentând ameloraţiuni aduse bunurilor imobile menţionate anterior în conformitate cu Articolul 1777 din Codul Civil român, şi toate dependinţele, utilităţile, dispozitivele şi echipamentele care sunt imobile prin destinaţie. (N.T.)

Leave a Response