|luni, iunie 21, 2021
  • Follow Us!

Apavil vrea să crească preţul apei potabile livrate Platformei Industriale Sud la 1 leu/mc 

Apavil vrea să crească preţul apei potabile livrate Platformei Industriale Sud la 1 leu/mc

La propunerea societăţii Apavil SA Vâlcea, Consiliul Judeţean Vâlcea este chemat să aprobe în luna septembrie proiectul de hotărâre privind majorarea preţului la apa potabilă livrată din Sistemul Brădişor. Astfel, se preconizează majorarea preţului la apă potabilă livrată societăţilor CET Govora, Oltchim, dar şi alţi consumatori aflaţi pe traseul Rm. Vâlcea – Baraj Govora, inclusiv comuna Budeşti, de la 0,77 lei/mc, la 1 leu/mc.

În data de 24 iunie 2011, preţul la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă a fost avizat de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC), urmare a solicitării conducerii SC Apavil SA. Potrivit precizărilor SC Apavil SA, preţul mai sus prezentat, a fost fundamentat pe baza cheltuielilor de producţie şi exploatare, a cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, a costurilor pentru protecţia mediului, a costurilor financiare asociate creditelor contractate şi a costurilor derivând din contractul de delegare a gestiunii. Preţul propus include o cotă pentru crearea surselor de dezvoltare şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice, precum şi o cotă de profit.

La fundamentarea preţului la apă s-au avut în vedere următoarele: cantitatea de apă potabilă prognozată a fi livrată anual este de 3 milioane de mc; elementul de cost „apa brută” a crescut cu 0,003 lei/mc, urmare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1202/02.12.2010, privind actualizarea cuantumului contribuţiilor specifice de gospodărire a resurselor de apă; elementele de cost „materiale tehnologice”, „alte cheltuieli materiale” şi „cheltuieli financiare” sunt stabilite la valoarea realizatului pe trei luni ale anului 2011; elementul de cost „redevenţa” este stabilit la nivelul aprobat de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, cu aceasta urmând a fi alimentat contul pentru Fondul IID, în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene;

elementul de cost „cheltuieli cu munca vie” se reduce de la 0,354 lei/mc la 0,295 lei/mc, acesta având în vedre fuziunea dintre SC Apavil SA Vâlcea (fost furnizor) şi SC Acvarim SA Râmnicu Vâlcea (societate absorbită); includerea unei cote de profit de 5,71%; pentru constituirea surselor proprii de finanţare a unor cheltuieli ce revin în sarcina operatorului (achiziţia de aparate de măsură, realizarea branşamentelor, contorizare consumuri) s-a propus majorarea, ca element în structura preţului, a contribuţiei pentru cota de dezvoltare cu 0,01 lei/mc; totodată, pentru asigurarea sustenabilităţii proiectului pe măsura POS Mediu şi asigurarea surselor necesare plăţii datoriei rezultate din contractarea unui împrumut bancar de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi realizarea investiţiilor obligatorii, condiţionalitate a obţinerii finanţării nerambursabile, este necesar a se include în preţ, ca element de cost, şi contribuţia la fond IID de 0,18 lei/mc. Trebuie să mai menţionăm că preţul la apa potabilă s-a determinat pe baza influenţelor reale primite în costuri până la nivelul lunii iunie 2011. Preţul la apa potabilă avizat include o cotă de dezvoltare, modernizare şi retehnologizare de 10%, fondurile rezultate din aceste sume urmând a fi utilizate cu avizul autorităţilor administraţiei publice implicate, exclusiv pentru scopul în care au fost create.
(Petre Coman)

Leave a Response