|sâmbătă, septembrie 18, 2021
  • Follow Us!

Primarul s-a răzgândit şi vrea să-i lase parcările din jurul hotelului în grija lui Nicolae Sofianu 

• Au căzut la pace…

Primarul s-a răzgândit şi vrea să-i lase parcările din jurul hotelului în grija lui Nicolae Sofianu

Primarul Râmnicului, Romeo Rădulescu, vrea să pună capăt cu orice chip războiului cu omul de afaceri liberal Nicolae Sofianu în privinţa parcării din jurul imobilului Grand Hotel Sofianu. În acest sens, edilul a făcut doi paşi înapoi, după ce a propus consiliului local să aprobe în şedinţa de marţi, 26 iulie, revocarea HCL nr. 155 din 31 mai 2011 şi care privea revocarea parţială a HCL nr. 114/2011.

În luna mai a acestui an, societatea condusă de Nicolae Sofianu – Oltcarn Construct SA – a formulat plângere prealabilă împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 114/29 aprilie 2011, solicitând modificarea alineatului 2 al art. 2 din hotărârea mai sus menţionată, în sensul că data la care SC Pieţe Prest SA să dobândească dreptul de administrare al celor două parcări, să fie data expirării contractului de concesiune nr. 1345/2005. Numai că prin hotărârea nr. 155/31 mai 2011, Consiliul Local a aprobat modificarea alineatului 2 al articolului 2 din hotărârea nr. 114/29 aprilie 2011, în sensul că doar parcarea publică amenajată pe latura de sud a imobilului construcţie „Grand Hotel Sofianu” urma să fie dată în administrarea SC Pieţe Prest SA.

Din nou, Nicolae Sofianu a protestat şi a trimis imediat Primăriei Râmnicului o altă plângere prealabilă împotriva acestei hotărâri, motivată de faptul că modificarea aliniatului 2 al art. 2 din HCL nr 114/29 aprilie 2011 a fost făcută parţial şi nu aşa cum aceasta a solicitat prin plângerea formulată împotriva acestei hotărâri. Concret, Sofianu ceruse iniţial ca data la care SC Pieţe Prest SA să dobândaescă dreptul de administrare al celor două parcări, să fie data expirării contractului de concesiune nr. 1345/2005.

SC Oltcarn Construct SA şi-a întemeiat plângerea prealabilă pe faptul că în conformitate cu prevederile contractului de concesiune şi a documentaţiei care a stat la baza atribuirii acestui contract, cele două parcări situate în imediata vecinătate a construcţiei „Grand Hotel Sofianu” au fost realizate pe cheltuiala proprie, pe teren aparţinând domeniului public al municipiului, fiind păstrată destinaţia de parcări publice pe toată perioada derulării contractului de concesiune. De asemenea, concesionarul Sofianu invocă, în susţinerea solicitării sale, prevederile contractului potrivit cărora „concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune”, iar darea în administrare către SC Pieţe Prest SA a acestor parcări publice utilizate la acea dată fără plată, ar aduce… mari prejudicii societăţii, ţinând cont de mărimea investiţiilor făcute atât în modernizarea şi extinderea Băii Comunale, cât şi la amenajarea parcărilor şi aleilor pietonale.

Prin hotărârea nr. 114/29 aprilie 2011, Consiliul Local a stabilit destinaţia de parcare publică pentru terenul în suprafaţă de 680 mp aparţinând domeniului public al municipiului, teren situat în imediata vecinătate sudică a construcţiei „Grand Hotel Sofianu” amenajat ca să primească această destinatie de către SC Oltcarn Construct SA. Numai că, prin hotărârea mai sus menţionată, Consiliul Local a aprobat ca atât parcarea descrisă anterior cât şi cea realizată în aceleaşi condiţii pe latura de nord a imobilului-construcţie „Grand Hotel Sofianu” să fie date în administrarea SC Pieţe Prest SA, operatorul serviciului de organizare şi funcţionare a parcărilor publice din municipiu. (Petre Coman)

Leave a Response